КВАЛИФИКАЦИЯ

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Кога? Къде? Квалификация
19-23.08.2013, Кюстендил –  Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” – главни  учители  Удостоверение,Кюстендил
18.05.2013, София Ден на Клет /Осма национална конференция на българските учители по немски като чужд език/
3-4.03.2013, Благоевград – Втора онлайн конференция за учителите по немски като чужд език 2013  2.DAFWEBKON
октомври-декември 2012 година, Гьоте-Институт София – Интернет в обучението по немски като чужд език: Как става това?  Zertifikat_Goethe Institut
12.05.2012,  София – Ден на Клет /Седма национална конференция на българските учители по немски като чужд език/
6-7.05.2012, Благоевград Първа онлайн конференция за учителите по немски като чужд език 2012
21.10.2011, Гьоте-Институт,  София – „Граматика без граматика”- уъркшоп
12-18.06.2011,Инари, Финландия – Курс Електронна журналистика 2.0 – Образователно сътрудничество пресичайки граници използвайки уеб базирани инструменти  eJournalism
22.03.-07.06.11, Благоевград-онлайн – eLecture, квалификационна серия на Министерството за Образовавание, изкуство и култура в Австрия  /Алфред Пехерсторфер/
14.05.2011, София – Zertifikat  /Шеста национална конференция на българските учители по немски като чужд език/
26.03.2011,София,

119 училище

– Семинар на  ПОНС: „Граматика на говоримия немски език и нейното преподаване в обучението по немски като ЧЕ”, Микаела Петкова – Кесанлис
23.11.2010-25.01.2011, Благоевград – онлайн – Електронно учене, квалификационна серия на Министерството за Образовавание, изкуство и култура в Австрия /Алфред Пехерсторфер/
26.03.10-19.11.10

Благоевград

 

03.07.-10.07.2010,

Германия

Многоезичност в Европа: Квалификационен курс за насърчаване изучаването на немски като следващ език”, проект на Гьоте-институт, проведен съвместно с РИО на МОМН

Обучение в Академията за квалификация и развитие на училищните кадри в Бад Вилдбад, Германия

16.-18.04.2010

Самоков/Боровец

Участие в 19. Конференция на Дружеството на преподавателите по немски език в България „Обучението по немски език дейностно- ориентирано и медийно планирано”
09.11.09-19.03.10 Комбиниран курс „Тестове и  изпитване в часовете по немски”, проект на Гьоте-институт

Продължаваща квалификация

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ДО 13.06.2009:  Fortbildung, Teil1


%d Bloggern gefällt das: