Partner im Unterricht

Партньори в обучението – така в едно Ново градско училище в Швейцария наричат учениците – тук

500 стъпала до него и прекрасен изглед от високо към града.

В 8.30 часа директорът Михаил Хаслер поздравява с ръкостискане  всеки от 50-те ученици в горния курс и в гимназията.

Саша Майер, ръководител на проектите в гимназията, дава подробности за учебната програма: „Нямаме класове, а учебни групи по нива. Нямаме класни стаи, а прозрачна, отворена архитектура с учебни ателиета.“

Ученичка развежда гостите: гардероб, кафeтерия, Welcome, библиотека, учебно ателие, Think Tank 1 и 2.

С кликване върху стрелките тук всеки може да направи виртуална разходка из училището: тук

Посетителите си събуват обувките,  защото в учебното ателие може да се влиза само по чорапи. Цари спокойствие. Атмосферата е семейна. В аудиториума съпътстващият обучението казва встъпителни думи към стихотворението „Гарванът“ на Едгар Алън По. Не се използват думите „учител“ и „ученици“, а „съпътстващ обучението“ и „партньори в обучението“.  Това е концепция за самостоятелно организирано учене с възможно най-висока инивидуалност.

Това, което впечатлява е архитектурата на едно училище, което сякаш не е училище. Репортаж за строителството: „Как се строи училище, което не е училище“ – тук

Архитектите: „Трябваше да се създаде учебно пространство, което да дава възможност за смяна между комуникация и работа в отбор от една страна, а от друга страна – собствена отговорност и задълбочаване в мислите“.

„За нуждите на Новото градско училище помещението се организира по нов начин и се разшири. Без да се отнема от великолепието на някогашната църковна сграда се появиха зони с помещения за автономно учене, работни форми в отбор, зареждане с енергия и почивка. Високото някогашно помещение на църква сега е „помещение за мислене“ за автономното учене. Като къща на дърво стоят свободно в помещението две нови двуетажни вътрешни помещения. В горните им етажи са помещенията  Think-Tank 1 и 2, а под тях е библиотеката. Някогашната галерия е остъклена и по нов начин пригодена за аудитория.“

Репортаж за строителството – тук 

Удачно преустройство – тук

Интериорната дизайнерка  Doris Fratton  казва за помещенията в училище: „За мен училищата трябва да бъдат като дом. Те трябва да бъдат повече от място за духа – интелекта. Училищните помещения трябва до бъдат даващи възможност, а не пречещи. В идеалният случай след обучаващият и детето самите помещения са третият участващ в педагогическия процес“.

Помещенията се нуждаят от крила – тук

 

Цели на училището

Учениците се подготвят за зрелостния изпит за две и половина или три години, или според прогреса им при учене, също с допълнително време за това. Те биват подготвяни целенасочено за самостоятелност при следването след това чрез работни техники, планиране на ученето и учебни стратегии. Те трябва да се научат да се справят със свободния избор. Друга цел са: проекти с градски училища в държави, в които се говори английски и френски, за да научат учениците чужди езици, а също да мислят глобално.

Видео: „Да се даде на ученето пространство и посока“ – тук

Няма успешна педагогика без мислене

Афоризъм на Ейбрахам Линкълн: „Ако аз бих имал 8 часа време, за да отсека едно дърво, шест часа аз бих острил брадвата“.

Peter Fratton, един от създателите на училището:

Във връзка с педагогиката бих изрекъл този афоризъм така: „Ако аз бих имал 6 години, за да обуча учители, пет години аз бих работил по начина на мислене(държание, стойка, походка, изражение, обноски, поведение, реагиране, маниер, отношение, търпение, уравновесеност).

Нашето поведение се гради на две аксиоми /основни предположения/, които са двете основни концепции на Новото градско училище в Санкт Гален, Швейцария:

  1. Ученето е форма на съществуване на човек
  2. В околната среда се случва това, което е подходящо за околната среда

Затова трябва да дадем на ученето помещение: помещение за учене, помещение за мислене, помещение за изследване, помещение за набиране на опит. И ние трябва да обзаведем тези помещения, за да се случи там това, което искаме.

Погледнете – тук

1.jpg

Това са снимки на помещения от нови училища. Откривате ли старата дреха? Познавате ли това подреждане в класната стая? Ние сме изкарали времето си в такива помещения. Какво принадлежи към тази околна среда? За какво способства тази околна среда? Тя е предназначена за ученици, които слушат,  и за учители, които обясняват. При това знаем какво остава и какво на никой не е потребно. На първо място – малко. И на последно място – нищо. Аз трябва да се извиня за днес в училище, аз трябва да уча.

2

А на тази снимка /четвъртата/ се вижда група, която учи. Група от учители. Един курс, който се казва „Ново учене и нови форми на учене“.   И тук ще разпознаете структурата: слушане и обясняване. Към това приканва помещението. Затова стоят масите там.  Казва се как стават нещата, вместо да се прави това, което се казва. А къде могат тези колеги да научат и да съпреживеят новия начин за учене, ако те само слушат?

Да дадем помещение за учене – какво помещение? Такова, което дава възможност и за друго освен само да се слуша и да се обяснява. Едно помещение за придобиване на опит, за изследователска дейност, изясняване на отношения и преживявания от контакти. Едно помещение, което предлага разширяване на знанието,   поводи за мислене, за опознаване на света и  изявяване чрез дейност (completacion). Едно помещение, което изисква постижение, постигане на целите и постигане на компетентност. Но също помещение за действие. Помещение за дела и резултати.

Сравнете тези две снимки:

3

Веднага ще откриете къде  и какви от споменатите възможности  дават тези две помещения. Моята съпруга, Doris Fratton, която аранжира всичките наши помещения, внимава те да правят възможни нещата, да дават предложения, да подтикват. Всичко да става вътре в помещението. Но не всичко да става в едно и също помещение.

Към това се добавя, че помещенията трябва да са ценни. Ценни като децата, които са ни поверени.

8

Bettina Würth, създател на училището и президент на управителния съвет, отговори на въпроса дали децата наистина имат нужда от толкова скъпо изградени училища: „Идете в спестовната каса. Погледнете колко скъпо струващи са помещенията там. При това в спестовните каси се намира вторият по важност капитал. Но най-важният капитал – това са нашите деца.“

Да, който не цени сполучливо избраната  естетика  и функция на помещението, претоварва децата да спазват правила и принципи за ред. Но той не пресилва само децата, а и сам себе си в прокарването на правила и принципи за ред. В помещения с добър дизайн правилата и принципите за ред се спазват по-доре и по-лесно.

4

Ние можем да разширим помещенията за учене, но ние трябва да разширим също помещенията за мислене. Възрастните по-лесно могат да разширяват помещенията за учене отколкото помещенията за мислене.

Да преодолеем „ефекта на аквариума“

Интересна картина представлява „Ефектът на аквариума“. При опита учените са сложили в големия аквариум един малък аквариум. И двата аквариума са с прозрачни стени от стъкло. В малкия аквариум поставили рибите. Скоро рибите научили къде къде са стъклените граници. Малкият аквариум бил отстранен. Знаете ли какво се случило? Рибите се движели все още в научените граници. Те плували и се движели така, сякаш малкийт аквариум бил там. Трябва ли да опитаме дали в нашите мисли приличаме на рибите? Човек има на ден 60 000 мисли. 59% от мислите са същите като вчера и предишния ден. Само 5 % са нови. При  подходяща околна среда ние вероятно бихме могли да увеличим този процент. Можем, ако сме способни на учене. От една страна да учим от нови комбинации на стари мисли, което правят повечето научни работници, или чрез адаптация на нови мисли. В Новото градско училище ние създаваме помещения за нови мисли.

5

Поставихме си задача да мислим за ученето винаги по нов начин и за тази цел да обзавеждаме помещенията за учене независимо от училището. В този смисъл ние искаме да бъдем пионери. Приключенци в ученето, които се учат от големите: например от Алберт Швайцер, от Алберт Айнщайн, от Пипи Дългото чорапче, от смелите малки сиви мишки и от рапърите. Ние не искаме ученици, които да седят тихо, защото трябва да седят тихо. Ние искаме задачи, в следствие на които те седят тихо. Искаме концентрирани хора, а не спокойни хора. Искаме хора, които влагат енергия, а не хора, които изпускат енергия. Нашето училище може да действа и реагира бързо. Искаме училището да е място, което дава корени и крила, място и движение.

6

Познатото учебно ателие ние разширихме към града. Имаме 21 места за учене извън училище, които ни подкрепят нас и учебните ни партньори, както наричаме учениците си, в техните учебни процеси. Ние не изхождаме от мисълта, че ученето е удоволствие, а че си струва човек да заложи на него. Който иска да стане майстор, трябва да се старае  във всяка фаза на живота си  да има търпение, концентрация и дисциплина. Така казва Ерих Фром. Да се даде посока на ученето означава да се подкрепят това старание, като самите ние сме пример за подражание.

9c

 

Източник: WEB 2 – Обучение (Renée Lechner, Urs Henning, Emil Müller) – тук

9

Werbeanzeigen