Archive for the ‘Fortbildung-Verlage’ Category

„Чуждоезиковото обучение – вдъхновяващо и съвременно“

April 13, 2019

 

 

Годишна конференция – София, 13 април 2019 г. – Едюкейшънъл център

Werbeanzeigen

Участие в онлайн квалификация

Februar 9, 2017

5

Днес, 09.02.2017 г., в 18.30 часа започна ВЪВЕЖДАЩ УЕБИНАР (онлайн семинар) на тема: „Нагоре в професията с програмите на „Просвета“, с вход за събитието.

Дадена бе подробна информация за новата система от квалификационни кредити и за обучителните  програми на „Просвета“, защото тази издателска група е одобрена от МОН да присъжда кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Обученията са безплатни. Скоро ще има график с датите на всички уебинари /онлайн семинари/ и срещите по градове.

Според „Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти“ (Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) важно изискване за растеж в кариерата е всеки преподавател да придобие най-малко три квалификационни кредита в рамките на четири години.

Според Наредба 12  за присъждане на един кредит са необходими 16 академични часа. Всяка програма на „Просвета“ носи един кредит и предвижда осем присъствени и осем неприсъствени часа. За максимално удобство неприсъствените часове включват и онлайн обучение. Присъствените часове ще се провеждат в следните областни градове: София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Плевен, а при следващите обучения ще включим и нови населени места.

8

Многобройните въпроси не позволиха уебинарът да завърши в предвидените 60 минути. Госпожа Румяна Войнова, главен учител по немски език в ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ ,  попита от името на колегите си защо регистрационната форма има полета само за начални и прогимназиални учители, щом издателството предлага квалификация и за гимназиални учители.  Никола Кицевски, директор на „Просвета“ потвърди, че е важно гимназиалните учители да познават учебниците и учебните програми в начален и прогимназиален етап в съответната област.

7

И ако все още има учителски въпроси, то те ще намерят своя отговор чрез  и-мейл programi@prosveta.bg.

Smart Classroom

November 14, 2016

14-11-2016

Обучението в платформата Smart Classroom ни запозна с онлайн инструмент, който ще предостави на учениците в час бърз и лесен достъп до  преподавания материал, а у дома – до допълнителните ресурси, предвидени от учителя. Те ще могат да пишат домашни онлайн и да получават обратна връзка. Ще могат да работят онлайн по групи върху проекти. Ще правят интерактивни упражнения и тестове онлайн. Ще създават свое портфолио с изпълнените задачи. Ще участват в онлайн курсове по теми, които ги интересуват. Ще навакват лесно пропуснатото, ако са отсъствали. Благодарност към обучителите Лилия Чаушева от Пазарджик и Албена Борисова от Пловдив, които работят по проекта на Samsung в партньорство с Джуниър Ачийвмънт България.

smart classroom.jpg

Квалификационна дейност

April 21, 2016

4

Като председател на Комисията по квалификационна дейност в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград днес бях доволна от  богатия на квалификации ден.

3

Госпожа Ани Рупова разказа за квалификационния  курс за учители по английски език „Как да се обучават  ученици със специални образователни потребности“, състоял се в гр.Портсмут, Англия /7 март-20 март 2016 г/, един  проект, финансиран по програма Еразъм+, КА1.

ani portsmouth 533 (1)

На вътрешно-училищния квалификационен модул, продължил 120 минути, присъстваха преподаватели по различни предмети в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ : младши учители, учители, старши учители, главни учители и педагогическият съветник Капка Калибацева. Все повече учители проявяват интерес към вътрешно-училищните квалификационни модули, защото  съпоставителното представяне на дискутираните проблеми помага за повишаване ефективността на работа по всички предмети.

ani portsmouth 529 (1)

ani portsmouth 553 (1)

Госпожа Рупова сподели възхищението си от организацията на учебния процес в посетените от нея училища, където процесите на приобщаващо и интегриращо обучение протичат на високо професионално ниво със съдействието на учител, учител-асистент и ресурсен учител, а материалната база предразполага към разгръщане на креативност, активност и подтиква към самостоятелна дейност.

ani portsmouth 535 (1)

Госпожа Рупова показа много снимки и дидактизирани учебни материали, които ще предостави  за сайта на гимназията за ползване от всички колеги. Тя сподели въодушевлението си  от преподаването на Даяна Хикс, чиито разбирания за обучението  през 21 век  биха могли да превърнат всяко училище в иновативно.

ani portsmouth 530 (3)

 

ani portsmouth 536 (1)

 

Такива училища има в Англия – в които родителите помагат на учителите да опознаят  децата им, а в час всеки ученик се чувства уютно , защото в екип работят по трима учители, които заедно с много институции обгрижват децата в класната стая или в специално обособени стаи до нея.

ani portsmouth 541

Такива класни стаи има. Такива правила има. Има и такива учители, които съобщават на учениците си коя книга четат в момента.

1

В 16.30 часа започна онлайн семинарът на тема“ Инструменти за създаване на интерактивни образователни ресурси“, в който аз успешно участвах на 12 април 2016 г.

2

Единадесета национална конференция на българските учители по немски език

März 26, 2016

1

26 март 2016 г., хотел Балкан, София

2

Поздравление от учениците от 8 клас на Софийската математическа гимназия – пиеса на немски език и две песни на немски език

4

 

Откриване на конференцията от Владимир Колев, управител на издателство КЛЕТ България

5Уъркшоп Клет-Лангеншайд: Ориентирано към успеха учене

Референт: Илга-Мариса Вебер, педагогически съветник в Клет-Лангеншайд /Испания/

6Ориентираното към успех учене се противопоставя на ориентираното към дефицит учене. Изживяването на успех е от фундаментално значение за учениците, тъй като неврологичните процеси в този момент помагат да се научи чуждия език по-добре и по-трайно. В много случаи на учениците липсва необходимата помощ при работата върху комплексни задачи. Възможно претоварване и малка подкрепа могат да доведат до фрустрация и страх и да попречат на успеха при ученето.

7

Scaffolding – „скеле“, „помощни колела“ – този метод трябва да се противопостави на фруструцията и предоставя помощ: Ако ученикът е в състояние сам да извърши езиково действие, помощното „скеле“ се отстранява. В уъркшопа анализирахме съответни учебни материали и идеи за приспособяване на упражненията към съответната група ученици.

7A

Работа с думи /ниво В1 до В2/

Референт: Адалберт Мазур – от 2003 г. преподавател и провеждащ изпити в Гьоте Институт Атина и в Американския колеж на Атина, автор и обучител към издателство KLETT

9

Работата с думи е централна в обучението по чужд език. Само с достатъчно голямо богатство от думи е възможно самостоятелната употреба на чуждия език. Кои учебни техники и методи имат смисъл и донасят желания успех? Каква роля играят сравнението с майчиния език и мотивацията на отделния ученик? Определяне вида на учащия, визуализиране, свързване с помощта на ментална карта, учене с всички сетива, учене с движение – това са ключовите думи, които подготвихме в уъркшопа  за  практическо приложение в обучението на база познания за съобразено с мозъка учене.

10

Награждаване на ученици, участвали в езиковото състезание на издателство КLETT –

за нива А2, В1, В2, С1

11

Щастливите учители от Благоевград са: Илиян Донев, Росица Славова, Мирослава Методиева. Честито!

12

От езиковото действие към сценария /С учебното пособие Linie 1  успешно към целта/

Референт: Илга-Мариса Вебер

13A

 

Езиковите действия /като основни градивни елементи на комуникацията/ са важни части от обучението по немски език. За да могат езиковите действие да се прилагат уверено, е важно не само да се упражняват изолирано, а да се вграждат в контекст. На база новото учебно пособие Linie 1  бе показано как това може да се приложи при основно овладяване на езика. Учебното пособие предлага  лесни линеарни пътища за учене и широко вариране на възможности за диференциране при хетерогенни групи ученици.  Основите на сценарната дидактика помагат учениците бързо да могат да се изразяват езиково адекватно  и да се справят дори с професионални  ситуации.

1A

Ефективно трениране на уменията на ниво В2

Референт: Адалберт Мазур

Как целенасочено да се тренират уменията /четене, слушане, писане и говорене/ с напреднали ученици, така че те да бъдат оптимално подготвени за актуални изпити, като стабилизирането, задълбочаването и разширяването на познанията по граматика и лексика играят важна роля. Изпробвани бяха стратегии, които улесняват разбирането на текста или са важни за създаване на текст, както и дейности, които насърчават говоренето.

Mazur,Vojnova,Wber

 

              Заедно с двамата референти

Покана КЛЕТ Ден 2016

Работа по проекти в обучението по немски език

November 29, 2015

Снимка3350На 27 и 28 ноември 2015 г. в гр. Сандански се проведе квалификационен семинар за учители по немски език от област Благоевград.

Снимка3356

Работа по проекти – характеристика и фази

Импулси и продукти при работа по проекти

Стъпки при планирането на проект

Планиране и презентация на проект

DSC07052

 

Уебинар за учители по немски език, 26.03.2015

März 26, 2015

РАЗВИВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ НА ЕТАПА В1 – В2

С УЧЕБНАТА СИСТЕМА  PRIMA

Лектор: Димитрина Гергова, главен експерт по чужди езици ЦКОКУО

Снимка1805

Принципи на комуникативния подход

В комуникативния подход учебната среда трябва да създава разнообразни условия за учене.

Да изучаваме функциите на немския език за постигане на определени комуникативни способности.

Да формираме умения, разбиране и отношение към немския език.

Обучението се осъществява, като учениците се намират в режим на сътрудничество помежду си.

На учениците се дава възможност да открият себе си и сами да конструират необходимите им езикови знания, интелектуални и емоционални отношения и умения за комуникативни езикови дейности.

Според принципите на когнитивната теория за ученето  учебните задачи се основават на активизиране на когнитивните процеси, на откриване на системните езикови правила и тяхното прилагане за постигане на комуникативни цели.

Ученето представлява свързване на нови събития с вече съществуващи понятия. Тази възможност за свързване обяснява усвояването на нови знания, психологическото организиране на знанията в йерархична структура, както и забравянето.

В кратковременната памет може да се задържи всякаква информация в рамките на т.нар. магически седем, плюс минус две единици. В дългосрочната памет информацията се съхранява само, ако е свързана с други налични вече знания.

Комуникативната учебна задача насочва вниманието към значението, а не към формата. Съществува като отделно комуникативно събитие. Представлява дейности, които се изпълняват в ежедневието. Съдържа елемент на активиране на умения за дейности и елемент на репетиране на умения за дейности. Фокусирана върху процеса, а не върху продукта. Целенасочени дейности, които развиват комуникативни умения. Дейностите и задачите: такива, каквито учениците изпълняват в реалния живот, или такива, каквито имат педагогическа цел, специфична за урока. Трудността на една задача зависи от предишния опит на ученика, сложността на задачата, езика /необходим за изпълнение на задачата/, степента на наличната подкрепа /указания, въвеждане в ситуацията, помощни думи и изрази/.

Учебните задачи съдържат план за дейностите на учениците, фокусират се върху разбираема информация и договаряне на значение, включват реална езикова употреба, ангажират познавателните умения на ученика, имат целенасочен комуникативен процес

„Обучение чрез сътрудничество“

В комуникативния подход учебната среда трябва да създава разнообразни условия за учене, сред които всеки обучаван може да открие и използва  своя добра възможност за научаване. Приложението на педагогическия метод „обучение чрез сътрудничество“ променя социалните роли в класната стая. Учителят не се намира в доминиращо положение, а е съветник, който напътства и помага на обучавания. Знанията се откриват, преобразуват и разширяват от самите ученици. Методът създава социална среда, подходяща за развитие на речевото поведение на изучавания немски език.

Класификация на учебните задачи въз основа на познавателните процеси /според Уилис и Уилис/

Задачи с изброяване, задачи за подреждане и сортиране, задачи за съчетаване, задачи за сравняване, задачи за решаване на проблем, задачи за споделяне на личния опит, задачи за проекти и творчески дейности.

Учебните задачи за развиване на комуникативните умения  предлагат различни учебни дейности, които целят развитие на рецептивните и продуктивни речеви умения; ролеви игри; творчески упражнения за говорене и писане;  диалози за упражняване на определени езикови функции; отворени диалози

Езикови дейности в комуникативните задачи: изразяване на лични мнения, вкусове, емоции и настроения; даване на информация; правене на предложения; даване на съвети

Граматика и лексика

Целта е ученикът да не упражнява  изолирани граматични форми и лексика, а да ги използва за различни функционални цели.

От гледна точка на ученика преимуществата на функционалния подход се състоят във възможността за генерализация на наученото в практически ситуации.

Вниманието на ученика се привлича от комуникативната ценност на това, което учи, а не просто от формалните аспекти.

Учебните задачи предлагат различни възможности за реализация и за стимулиране на индивидуалната способност за учене на всеки ученик независимо от нивото на неговите постижения.

Поставянето на задачите е отворено, за да позволява собствен път и начин на учене.

При изпълнението на задачите e възможно индивидуализиране според темпото на учене на отделните ученици.

Учебните задачи целят развиване на компетентностите, в което се включват не само комуникативните умения и езиковите средства, но и методическите и интеркултурните компетентности.

iMooX – Един проект на Университет „Карл Франценс“ в Грац и на Техническия университет в Грац /Австрия/

Oktober 20, 2014

 

Gratis

Онлайн курсовете, или MOOC(Massive open online courses), са нов и интересен начин за добиване на полезен опит.  Онлайн курсовете се определят като обучение на бъдещето:

  • Организирани са от университети на световно ниво и в тях преподават доктори и професори от съответната област.
  • Достъпни са за всички независимо от възраст и местожителство, необходима е само интернет връзка.
  • Безплатни са и няма ограничение в това какви и колко курса можете да запишете.
  • Човек може да се занимава с курса в удобно  време.
  • Ако се изпълнят определени критерии, се получава сертификат за успешно завършване на курса
На сайта  iMOOx  са предоставени материалите за онлайн курс /MOOC/  на тема  “Гратис Онлайн Учене”,  който е разработен от  Sandra Schön (BIMS e.V) и Martin Ebner (TU Graz) , стартира на 20 октомври и ще продължи 8 седмици.
В кооперативен проект специално за учителите по немски като чужд език и немски като втори чужд език
съпровождат този курс, като дават  на целевата група учители  предложения към съдържанието на курса.
Учителите се срещаме в онлайн помещенията и обменяме своя опит от участия в  MOOC, научаваме повече от колеги с опит в онлайн ученето от цял свят или работим заедно по предложените от курса помагала. Удоволствие е да се учи заедно и да се обменя опит в една международна група от учители по немски език!

„ПРИЯТЕЛИ И ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ” ПОПРАВКА НА ТЕСТ ПО НЕТРАДИЦИОНЕН НАЧИН – ОТКРИТ УРОК ПО НЕМСКИ ЕЗИК

November 18, 2013

 

 

Интерактивната двигателна игра се базира на 26 карти, на които учителят е написал изречения от теста. Чрез езиково или физическо действие всеки ученик изпълнява написаното в своята карта, като следи внимателно активността на своите съученици, за да намери правилно момента на своето включване. Учениците развиват умения за използване на важното от теста чрез симулиране на житейски дейности, умения за заостряне на вниманието върху компоненти, които да им помогнат да открият своя момент на включване в интерактивния спектакъл на класа, умения за адекватно движение в учебното помещение, умения за смислово използване на жест, мимика и пантомима.

18.11.13

Подреждаме масите за групова работа и сме в очакване на нашия гост –  господин Марин Митов, директор на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“.

Gruppenarbeit

Всяка група представя едно лице, като го описва с прилагателни имена и дневния му режим.

1 Акцентът в часа по немски пада  върху особено важно социално  умение  – работа с партньори, избрани на случаен принцип в група, предлагане и искане на помощ най-напред в групата, а с след това от учителя. Учителят е в ролята на модератор,  медиатор и фасилитатор. Той управлява, ръководи, насочва, регулира, подкрепя, подпомага, обезпечава успешната групова комуникация и взаимодействие в клас.

Започвам учебната година в blackboard collaborate

September 1, 2013

Заедно с учители по немски език от Европа започвам учебната година на 28 август 2013, в 20 часа в учебната платформа с модератор    Christine Strelecky,  учителка по немски език от САЩ ,  по темата „web 2.0 вълшебно училище: Да пишем заедно стихове с collaborate

Считам, че е подходящо и в България учебната година да започва на 1 септември.

 

blackboard collaborate

Презентацията на Кристине е вдъхновена от авторката Ingrid Wendt  и нейната страница-гид за писане на поезия в класната стая.

Пример за емоция:Когато моята златна рибка почина,

Аз бях толкова тъжен – като дума,

Която е била изведена от равновесие

И искала наистина да бъде събрана буква по буква.

  

Jeff, Washington Elementary

Да пишем като Гьоте? Да!

—Über allen Gipfeln—Ist Ruh’,—

In allen Wipfeln—

Spürest Du

—Kaum einen Hauch;

Die Vögelein schweigen im Walde.

Warte nur!  Balde

Ruhest du auch.

Елементите на Гьотевото стихотворение:

– 3 съществителни

– първи и трети ред започват с предлог

– ред 3, 4, 5  образуват изречение

– ред 6  е изречение

– ред 7 започва със заповедно „ти“ и първата дума на последното изречение

– глаголите трябва да имат същото местоположение като в стихотворението на Гьоте