Archive for the ‘Fortbildung -SWU’ Category

ЮЗУ „Н. Рилски“ – лекции на доктор Петер Халаш

April 8, 2015

Снимка1875

Доктор Петер Халаш е лектор по програма „Еразъм“ от университета в Трнава, Словакия. Той е гост на катедрата по германистика и романистика в ЮЗУ „Н. Рилски“ – Благоевград. Лекциите се провеждат в библиотеката на Центъра по чужди езици и култури, зала 439, на 8 и 9 април.

Снимка1880

Темата на лекциите е: Валентната граматика – теория и практика в немския език.

Благодаря на госпожа Антоанета Михайлова за поканата.

Контактите с колеги-германисти за мен винаги са полезни и радостни.

Снимка1892