Archive for the ‘DaF-Community’ Category

Web2 Unterricht

April 8, 2020

Електронно обучение от разстояние – ден 18!

А след това с 22 колеги от Швейцария (сред които ние – трима гости от България, Австрия и Германия) – полезен опит по темата „Съвместна работа в Microsoft Teams“. Благодаря, Emil Müller, Renee Lechner, Urs Henning!

 

Стратегии за учене на думи – Ане Причард-Смит, Виенски университет

Januar 12, 2016

Thema: Mehrsprachige Wortschatzarbeit

In diesem sehr praxisorientierten Treffen der DaF-Community werden Aktivitäten zur Erweiterung und zum Training von Wortschatz vorgestellt und diskutiert, die neben Deutsch auch die Erst- Zweit- und Fremdsprachen der Lernenden miteinbeziehen. Ein weiterer Schwerpunkt sind Strategien zum Wortschatzlernen und wie man diese im Unterricht mit wenig Aufwand thematisieren kann.

Vortragende: Anne Pritchard-Smith ist Lehrbeauftragte des Fachbereichs DaF/DaZ an der Universität Wien und in der Lehreraus- und weiterbildung tätig, u.a. für Kultur und Sprache/BMBF, Österreichische Kulturforen, bfi. Geschäftsführerin der Österreich Institut GmbH bis 2014. Davor Lehrbeauftragte am Vorstudienlehrgang der Wiener Universitäten, Lehrerin an der Vienna International School und Unterricht an verschiedenen DaZ – Einrichtunge

n.

Снимка3690

Нашата лекторка  e Anne Pritchard-Smith от Виенския университет.

Виенският университет – основан 12 март 1365 г., снимка: Уикипедия, Институт по германистика

Снимка3692

Mascha Kaleko „Der kleine Unterschied“

http://www.deutschelyrik.de/index.php/der-kleine-unterschied.html

Vier Sprachen – ein Text

Снимка3694

 

 

Дигитализирано обучение във Финландия – уебинар с Надя Блуст и Илпо Халонен

April 15, 2015

Снимка1996Преход от не-дигитално към дигитално обучение във Финландия – дигитален възход в училищата, финансирани от държавата и общините

Снимка2001

И в дигиталното обучение – радост от ученето, разтоварваща атмосфера, помощ за самооценка на учениците, учене чрез интегриране на предмети при възможност и новото за Финландия – целодневно обучение

Снимка2002

Финландия – държавата на успешното PISA-представяне на учениците. Какво не знаем? Чрез специална програма за социално общуване училище и родители отдавна са в удобна и бърза онлайн връзка. Родителите отдавна са спечелени за иновациите. Контактът на училището с дома на ученика е постоянен.

Снимка2004

 

Осигурени са таблети за учениците

Снимка2005

 

В името на иновацията  директори, учители и ученици проявяват освен знание, способности и отвореност към новото. Организира се специално обучение на ученици, които с познанията си в дигиталния свят са най-добрите помощните в иновацията.

Снимка2006

 

Във Финландия учителят има голяма свобода и автономия. Ако  един учител е скептично настроен към дигиталното обучение, той трябва да бъде убеден, че дигиталното обучение няма да донесе хаос в часовете му. Затова са нужни добри практики и брилянтни учебни сценарии, които да го убедят. Защото в противен случай той има правото да не се включи в процеса на дигитализация в училище.

Снимка2008

Необходим е сигурен мениджмънт на иновацията: Информационни технологии в учебния план, педагогическа подкрепа, квалификация на учителите. Хиляди учители имат възможност да общуват в социална мрежа, да се подкрепят, да задават въпроси и получават отговори в рамките на часове.

Снимка2009

Във Виена заедно с Институт Австрия

März 26, 2015

Снимка1799

Сузи Харт Ман от   Österreich Institut представя най-новите учебни материали на  Институт Австрия за обучението по немски и разказва за две събития, важни за Австрия през 2015: Юбилеят 150 години Wiener Ringstraße:  http://www.wien.info/de/sightseeing/ringstrasse2015  

и  Songcontest. включително идеи за часовете по немски език.

https://www.oesterreichinstitut.at/lernmaterialien/oesterreich-spiegel/

http://sprachportal.integrationsfonds.at/

http://ringview.vienna.info/en/urania