Archive for the ‘5. eTwinning’ Category

Национален знак за качество

Oktober 13, 2018

Учител от НХГ „Св. Св. Кирил  и Методий“ бе отличен с национален знак за качество

Националното звено за координация на eTwinning проектите на Европейската комисия високо оцени проекта на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“-Благоевград, проведен през учебната 2017-2018 г. с училище от Естония на тема „Така живеем ние в Европа“.

Румяна Войнова, която е ръководител на проекта и главен учител по немски език в гимазията, получи Национален знак за качество, който се връчва на учители с отлични eTwinning проекти. Присъждането на наградата показва, че проектът е достигнал определено ниво от националния и европейския стандарт.

Националният знак за качество, получен от Румяна Войнова, се съпътства и от ученически знак за качество за най-активните членове от екипа. Присъдената награда доказва, че темата на проекта е значима, използвани са разнообразни педагогически методи, а учениците са активни участници в проекта, взаимодействали са отлично със своите партньори от Естония, използвайки различни методи и eTwinning инструменти.

В оценката на Националното звено за координация се казва: „Учителите са изпробвали разнообразни педагогически методи с учениците си по време на проекта. Проектът включва усъвършенстване на учебния план с включването на международна екипна работа в уроците по немски език. Изпълнените методи за обучение са ясно идентифицируеми: сравнителна работа, решаване на проблеми и съвместно създаване като публикации в електронeн вестник.”

Освен конкретно признание за високото ниво на eTwinning дейностите на ученическия екип, с ръководител Румяна Войнова, присъдената награда е и публично утвърждаване на поетия от НХГ ангажимент за качество и откритост на европейското сътрудничество. Подобен род инициативи поощрява учениците да продължават да участват и да работят в дейности за международно сътрудничество с увереността, че техните усилия са признати.

Ръководството на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград поздрави Румяна Войнова и нейните ученици за получената на 01.10.2018 награда.

eTwinning

Марин Митов – директор на НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Благоевград връчи ученически знак за качество на най-активните членове от екипа на eTwinning проекта „Така живеем ние в Европа“: Михаела Петрова от 12 б клас, Радослав Ципов, Ерика Димитрова, Виктория Хаджийска от 11 б клас. Присъстваха: зам. директор Светлана Солачка, зам. директор Теодора Ацева, главен учител Илонка Белева, класният ръководител на 12 б клас – Меглена Борисова, съученици и преподаватели  на отличените ученици.

 

Advertisements

Ден на Европа и рожден ден на eTwinning!

Mai 11, 2018

Как в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ чествахме Деня на Европа и рождения ден на eTwinning? Програма за училища посланици на Европейския парламент, ръководена от учителя по история Николай Куколев.

Ден на ученическото самоуправление – Петър Джизов в ролята на учител по немски език, а главен учител по немски език Румяна Войнова – на последния чин в ролята на активен ученик.

Съвместна работа с учениците от Естония по проекта „Така живеем ние в Европа“ чрез платформата Multimeter. Europa-Tag

Учениците от 8 б , които работят заедно с главен учител по немски език Румяна Войнова по проект „Твоят час“ и по проект „Така живеем ние в Европа“.

1По повод Деня на Европа и рождения ден на eTwinning специален подарък за учениците от Естония от Димитрина Подгорска, ученичка от 8 б клас.

2

еTwinning сертификат за учасниците в проекта „Така живеем ние в Европа“

Денят на eTwinning – тук

Изберете произведение на изкуството по ваш избор. Можете да използвате ресурсите на Европеана и да потърсите любимата ви творба, за да я пресъздадете. Това може да бъде известна европейска картина или друга творческа разработка от вашия район. Можете да пресъздадете произведението на изкуството, като създадете жива картина, направите видео или комбинирате две произведения в едно.

Пътуване с eTwinning – тук

Награждаване със знак eTwinning-училище – тук

 

Какво добро и полезно ни даде Европейският съюз?

April 30, 2018

Днес, 30 април 2018 г., наши гости по проект „Твоят час“ бяха учителките по немски език Златка Гергинова и Катя Димитрова и директорът на гимназията ни – господин Марин Митов.

Какво ни дава членството в Европейския съюз? – Това бе една от разискваните чрез Mentimeter  теми, като резултатите бяха обобщени от Никол Гошева.

6

Часът бе посветен на 9 май- Ден на Европа.  Работата в Mentimeter бе полезна и забавна.

2

Резултатът от работата в Mentimeter бе  една красива интерактивна презентация, посветена на Деня на Европа. Тя  може да се види:  тук

5

Най-активните участници от 8 б клас: Елена, Димитрина, Емили, Никол, Анхея, Ванеса

еTwinning-проект „Така живеем ние в Европа“

April 26, 2018

Днес, 26.04.2018 г., учители-ентусиазирани да защитят получения знак еTwinning-училище- се събраха в компютърния кабинет на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград, за да усъвършенстват своите умения за работа в портала.

Румяна Войнова, гл. учител по немски език, разказа за eTwinning-проекта с Естония – „Така живеем ние в Европа“ и показа съвместния електронен вестник, в който са публикациите по темите на проекта.

Електронен вестник: тук

Ани Рупова, Албена Узунова, Катина Димитрова, Людмила Влахова, Меглена Велячка, Илонка Белева, Теодора Ацева, Калинка Йорданова, Румяна Войнова

Разказахме за eTwinning-проектите за Радио Благоевград

April 13, 2018

 

Foto 3

Днес, 13.04.2018 г., наш гост в Национална хуманитарна гимназия, бе екипът на младежкото предаване на Радио Благоевград. В разговора бяха включени ученичките Ерика  Димитрова и Виктория Хаджийска от 10 б клас и ръководителките на двата eTwinning проекта: „Така живеем ние в Европа“ /Румяна Войнова/ и „Нека се опознаем чрез книгите“ /Албена Узунова/.

Foto 7

И още една снимка на активните ученици, които на немски език работят по проекта „Така живеем ние в Европа“

Foto 5a

Най-активните учениците от НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград, които с немски език участват в проекта „Така живеем ние в Европа“,  се снимаха заедно с ръководителката си Румяна Войнова. Радостта бе голяма, че нашата гимназия получи знак eTwinning училище.Най-активните ученици, участници в двата проекта, с ръководители Румяна Войнова /“Така живеем ние в Европа“/ и Албена Узунова /“Да се опознаем чрез книгите“/ се снимаха със своите учителки пред входа на гимназията и не скриваха радостта си от получения за 2018-2019 г. знак Twinning училище.

Foto 4a

И още една снимка на активните учители и ученици, които допринесоха за получаване на знак eTwinning училище 2018-2019.

Foto 6a.jpg

НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ получи знак eTwinning-училище

April 12, 2018

Дейността eTwinning e част от секторна програма „Коменски“ и съответно от най-голямата програма на Европейската комисия за образование и обучение – Програмата „Учене през целия живот“.

eTwinning стартира като виртуална платформа за проекти между учители от различни европейски страни. Развива се като най-голямата социална мрежа за учители и същевременно надеждна база данни за проекти и партньорства по финансиращи програми като „Коменски“ и „Леонардо да Винчи“.

Дейността е създадена през 2005 г. от Европейската комисия, за да подпомогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за това портал – тук

На 07.12.2017 г. в този портал www.etwinning.net  бе обявен старт за кандидатстване за знак eTwinning-училище с цел да бъде признато и оценено включването, ангажираността и отдадеността не само на отделните eTуинъри, но и на екипите от учители и училищни лидери в рамките на едно и също училище, т.е. да бъде дадено признание на работата, извършена на училищно ниво.

Периодът за кандидатстване продължи от  декември 2017  до март 2018 година. Процесът на признаване  протече на два етапа, като от училищата се очакваше и се очаква  да проявява постоянна ангажираност към eTwinning, грижа за електронната сигурност, за професионалното развитие на учителите и постоянна активност в платформата.

еTwinning разшири своя обхват – от учителите към училищата, а НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ вече е сред първите европейски eTwinning-училища!

Малко история:

Една от основните препоръки от Мониторинговия доклад на eTwinning за 2015 г.[1], който имаше за цел по-широкото участие на училищата, е „да се акцентира върху участието на училищните директори и училищното ръководство, за да се увеличат шансовете eTwinning практиките да повлияят училищната политика и да бъдат интегрирани“.

Защо кандидатствахме за знак еTwinning-училище?

 • За да осигурим на нашето училище европейско присъствие и по-голяма видимост на местно, регионално и национално ниво;
 • За да получим признание за работата, свършена от всички служители в нашето училище, които участват в дейности, свързани с eTwinning;
 • За да повлиям политиките: нашето училище да се превърне в модел за другите училища, както и за регионалните и националните власти.

Готови ли бяхме за кандидатстване за знак eTwinning-училище?

 1. Нашето училище  бе регистрирано  в eTwinning от поне 2 години
 2.  Нашият директор (респективно  училищното ръководство) е регистрирано  в eTwinning
 3. Поне 2 учители от нашето училище са регистрирани  в eTwinning –  Албена Узунова, Меглена Велячка, Антоанета Мирчева, Ани Рупова, Катина Димитрова, Александра Петкова, Калинка Йорданова, като още през 2009 г. гл.учител по немски език Румяна Войнова работи по еTwinning-проект – тук
 4. Тази година сме участвали в поне един европейски проект, който е бил награден с Национален знак за качество – проектът„Нека се опознаем чрез книгите“ с ръководител госпожа Албена Узунова

На 10.04.2018 г. в портала eTwinning бе оповестено, че НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград получава знак eTwinning-училище! – тук

Как учениците, изучаващи немски език в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград, се запалиха да помогнат за получаване на знак eTwinning-училище: тук

Пътят на Румяна Войнова от еTwinning-проект 2009 г. до 2018 г., когато НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ получава знак eTwinning-училище – тук

ТуинСпейс – тук работиха заедно ученици от НХГ и от Естония

24 училища и детски градини в цялата страна получиха този знак. Тези училища са пионери и са признати за лидери в области като:

Дигитална практика
Практика за електронна безопасност
Иновативни и креативни подходи към педагoгиката
Насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на персонала
Насърчаване на практики за съвместно обучение сред персонала и учениците

еTwinning-обучение на учители в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“

Februar 22, 2018

logo

Обучение

 

Днес, 22 февруари 2018 г., Албена Узунова – учител по информатика и информационни технологии и активен участник в eTwinning-събития и дейности – проведе обучение с учители, ентусиазирани за работа в платформата TwinSpace и търсещи партньори за eTwinning-проекти.

 

Fortbildung

Обучителният семинар„eTwinning най-вълнуващата учебна общност в Европа“ бе полезен за всички учители, обичащи работата по проекти.   Контактите с активни дългогодишни участници в eTwinning ще активират креативност и нови идеи за проекти,  а споделените в презентацията сайтове ще бъдат полезни и в часовете по всички учебни предмети:

MYBLUEROBOT  –  тук

Fotobabble – тук

Poll Maker – тук

MeetingWords – тук

НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ има своето дългогодишно участие в eTwinning-проекти, водещо началото си от 2009 година с амбициозните викторини на учениците по немски език с ръководител Румяна Войнова: тук

 

obuch_2

На снимката от ляво на дясно, първи ред: Светлана Солачка, Теодора Ацева, Калинка Йорданова, Румяна Войнова, Ани Рупова, Доброслава Митева, Александра Петкова, Катя Димитрова. Втори ред: Антоанета Мирчева, Меглена Велячка, Албена Узунова

Logo

Безопасен интернет – част от учебната програма по немски език в НХГ

Februar 21, 2018

logo

Ето какво написа Петя Далева от 12 б клас /СИП Журналистика/ за сайта на гимназията: „Международният ден за безопасен интернет – 6 февруари – бе отбелязан от 12 б клас чрез прочит, превод и дискусия на интервю на немски език с Фредерик Рихтер, експерт по интернет-сигурност от Германия. Учениците публикаваха мнението си в еTwinning – платформата TwinSpace, където нашата НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ участва заедно с ученици от Естония в проект на немски език „Така живеем ние в Европа“.    Повече информация: тук

 
По eTwinning-проекта „Така живеем ние в Европа“ работят ученици от 8,10,11,12 клас – над 30 души, а всички ние сме отворени и за нови желаещи да се включат в работата по проекта.
10 б
10 б клас
11 б
11 б клас
 logo

12 б подготвят публикации за еTwinning-проект

Februar 7, 2018

logo

Международният ден за безопасен интернет – 6 февруари – бе отбелязан  от 12 б клас чрез прочит, превод и дискусия на интервю на немски език с  Фредерик Рихтер, експерт от Германия.

Учениците ще подготвят писмено мнението си за публикуване в еTwinning – платформата TwinSpace, където нашата НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ участва заедно с ученици от Естония в проекта „Така живеем ние в Европа“.

logo

НХГ – кандидат за знак „eTwinning – училище“

Dezember 31, 2017

16.10.2017 г. – eTwinning проектът „Нека се опознаем чрез книгите“ на госпожа Албена Узунова е награден със знак за качество от Център за развитие на човешките ресурси – главен учител по немски език Румяна Войнова и ученици от 8 б клас  с интензивно изучаване на немски език  присъстват на награждаването

Projekt, 16.10.2017

Етап едно представлява автоматична проверка на следните три аспекта:

 • Училището е регистрирано в eTwinning от поне две години – изпълнено!
 • Поне двама учители от училището са активни в eTwinning по време на кандидатстването- изпълнено!
 • Налице е европейски eTwinning проект, отличен с Национален знак за качество (в рамките на последните две години от датата на кандидатстване) – изпълнено!

Вторият  eTwinning-проект, по който в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ ще се работи през 2018 година е проектът на немски език „So leben wir in Europa“ /“Така жвиеем в Европа“/. Партньор на учениците с немски като първи и втори чужд език  (главен учител по немски език Румяна Войнова)  са учениците с немски език от гимназия  Põlva – град Põlva , Естония – с учителка по немски език Aimi Jõesalu.

Учениците ще публикуват електронен вестник в приложението Padlet, който ще съдържа следните съдържателни точки:
1.Представяне на участниците в проекта ( видео, презентация…)
2. Представяне на училището ( видео, презентация …)
3. Теми:
3.1 Приятелство
3.2 Училище
3.3 Интернет (Безопасен интернет) – Ден на безопасния интернет  (07.02.2018 г.)
3.4 Любов
3.5 Какво ценим ние в Европейския съюз (web2.0 – приложение Tricider) – 09.05.2018
3.6 Мечти за бъдещето
3.7 С това се гордеем в нашата родина!

Към всяка тема ще имаме публикация – по една от България и една от Естония – в Twin Space.

И обобщение – поглед назад към проекта (чрез Mentimeter)

Очакваме Националната агенция да провери трите изисквания от етап едно и  всички регистрирани еТуинъри в гимназията ни да получат покана по имейл за попълване на  формуляр  „Самооценка“ в eTwinning Live.

Етап две включва попълване – от всеки еТуинър в училището – на гореспоменатия формуляр за самооценка, като се покриват следните шест критерия:

 • Критерий A. Училището трябва да демонстрира дейности, които доказват че учителите/учениците са наясно какво представлява отговорното използване на интернет;
 • Критерий Б. Училището трябва да демонстрира, че в eTwinning дейностите е налице активно сътрудничество между група от трима или повече учители;
 • Критерий В. Училището трябва да демонстрира, че поне две групи ученици в училището участват в eTwinning проекти;
 • Критерий Г. Училището трябва да демонстрира участието на двама негови активни eTwinning учители в едно или повече образователни събития на eTwinning, допринесли за стратегическото развитие на училището;
 • Критерий Д. Училището трябва публично да демонстрира участието си в eTwinning. Например да публикува логото на eTwinning и/или описание на своите eTwinning дейности в уебсайта си или да удостовери присъствието им в документ за училищна реклама/политика или брошура;
 • Критерий Е. Училището трябва да демонстрира, че през годината на награждаването, в рамките му или в рамките на местната общност, са били осъществени дейности, популяризиращи eTwinning.