Archive for the ‘5. eTwinning’ Category

eTwinning-проект с Естония, Австрия и Гърция

Januar 25, 2019

12 b,foto1

Проектът се казва „101 дигитални стъпки в нашия училищен живот“. Участват учители от Естония, България, Гърция, Австрия. Всяко училище публикува свои слайдове /снимка, видео, анимация или линк към описана дигитална дейност, извършена в училище/. Може да се обхванат всички учебни предмети или извънкласни занимания, в които обучението на гимназистите е дигитално. Начало на проекта: 15 ноември 2018 г. Край на проекта: Когато е готова общата презентация – тук

12 b,foto2

Проектът ще завърши с изготвяне на eBook.

geburtstag rumi,2019

Учителката по немски език Aimi Jösealu – която  eTinning-посланик в Естония – е инициатор за мултикултурен проект и превръща един национален проект в международен. Учители и ученици от НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград получават покана за участие в проекта – на всички изучавани езици. Координатор на проекта: Румяна Войнова, главен учител по немски език.

rumi,2019

     Благодаря, Aimi Jösealu!

Werbeanzeigen

еTwinning – събитие в НХГ

Dezember 19, 2018

alle eTwiner

Формалният повод за срещата на итуинърите в НХГ бе връчената на церемонията в София годишна награда на Румяна Войнова, главен учител по немски език.

Rumi.jpgРумяна Войнова: Сертификат за постигнати творчески и професионални успехи в дейност eTwinning и за удостояване на проекта „So leben wir in Europa“ („Така живеем ние в Европа“) с Трета награда в категория „eTwinning проект за възраст 16-19“ 2018          и предметна награда.

eTwinner

Румяна Войнова сподели впечатленията си от церемонията за връчване на националните еTwinning награди 2018 в София – професионализма на еTwinning-посланиците, многообразието от категории-награди, активното участие на детски и начални учителки в проектите, активността на учителите от София, Пловдив, Шумен, Добрич, Троян, Хасково, Асеновград, Левски, Свищов, Айтос и Благоевград в проекти по значими теми /гражданско самосъзнание, общочовешки ценности, чувство за съпричастност и отговорност към другите, здравословно хранене и култура на хранене, география, история, национален и местен патриотизъм, знания за Земя и Космос, възпитаване на любов към книгите, развиване на умения за логическо мислене и разказване, знания за културното наследство на народите.

Какво прави един проект стойностен?

Способността за активно включване на дейностите всеки месец в учебната програма.

– Комуникацията и обмен между учителите, между учениците, между родителите.

 • Скрийншот от падлет стена
 • Комуникация в реално време
 • Игра на Кахут
 • Гугъл документи
 • Споделено мнение за проблеми
 • Общуване в онлайн-срещи
 • Вътрешна поща в TwinSpace
 • Профили на участниците
 • Етика на проектното общуване /таблица с ваканциите и активните дни за комуникация/
 • Гласуване с трисайдер за лого на проекта
 • Общи срещо, планувани в календар с вграден реален часовник, отмерващ времето в календара до тези срещи/
 • Видеокомуникации на творчески изпълнения и художсетвени прогарми
 • Живо общуване в dotstorming
 • Интерактивни презентации /едното училище представя другото училище/
 • Използване на инструменти в инструмента /напр. електронен вестник в Padlet, а вътре представяне на ученици и учители чрез Voki
 • Визуализирани комуникации и представени чрез звукови файлове
 • Участие на родителите в комуникацията

– Сътрудничество с други инициативи и партньори

 • Празнуване на световни дни /участват не само партньорите по проекта/: благотворителни пазаи, мартеници, създаване на градинки, разучаване на игри от други държави, които се прилагат в обучението_
 • Сътрудничество с Професионална гимназия за създаване на ястия по проекта от чуждата кухня или посещение в Професионална гимназия, където са приготвили ястие
 • Създаване на общи продукти чрез карти за идеи /брейнсторминг/

– Инструменти

 • Инструмент за пожелаване „Приятна ваканция“, изнесен в специална страница на проекта „Инструменти“
 • Блогове в проекти
 • Електронна книжка
 • Learning Apps
 • http://www.linoit.com /алтернатива на Padlet/

-Свободно ползване на създадените ресурси /проектът да не се затваря, да бъде публичен, за да се учим един от друг/

 • Синхронизиране на дейности в реално време за среща
 • Общи продукти /сборници с поезия, книжки, които учат на морални ценности /един от наградените проекти имаше 12 електронни книжки!/, игри и плакати, създадени съвместно/

-Въздействие и разпространение на проекта

 • Въпросници, медии, QR-кодове, представления
 • Срещата с медии като част от работния процес
 • Интерактивна карта с професии на бъдещето
 • Размяна на книги за оценяване    http://www.storyjumper.com
 • Публичен TwinSpace
 • Пътуващ албум
 • Размяна на пъзели
 • Фотоалбум  Vip Talisman    http://www.viptalisman.com
 • Интерактивна карта с Thing Link – видео и снимки 360 градуса – тук
 • Създаване на 3D-куб   https://en.bloggif.com/cube-3d
 • Ресурси за упражнения

-Как да публикуваме и информираме?

 • местни вестници и местно радио
 • Raabe, Учителско дело, Фейсбук
 • сайт на училището, сайт на общината
 • wimpy padlet
 • Collage Maker/Be Funky – създаване на фотоколаж
 • Calmeo.com  – free movie
 • Avatarmaker.com

Университетите за обучение на студенти-педагози и Институтите за квалификация на учители имат eTwinning  като част от предлаганото обучение. Базови учители промотират eTwinning.

Къде сме ние българите? През 2018 г. 1121 училища в Европа получиха знак eTwinning училище, от тях 24 са в България. Ние сме в една група със Словакия, Хърватия, Швеция, Кипър, Дания. В Дания има 4 eTwinning училища. В България 2018 г. имаме вече 68 легитимни eTwinning училища. Знакът eTwinning училище е валиден 2 години.

Очаква се обявяване на актуална тема за 2019 г. и активно включване на eTwinning училищета в обучението на нови итуинъри и в проекти, в които eTwining училищата да имат водеща, подкрепяща роля за други училища-партньори по проекта.

Роди се идея – един път месечно да се събираме в eTwinning-платформата за обучение. Желаещите могат да си направят регистрация – тук

Учители получиха национални eTwinning награди за 2018

Dezember 12, 2018

Saal

На 12.12.2018г., Център за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ и на Национално звено за координация по дейност eTwinning за България, проведе официална Церемония за връчване на националните eTwinning награди за 2018 година.

Г-н Петьо Кънев, Изпълнителен директор на ЦРЧР, връчи на наградените учители отличията в следните 10 категории:

Най-добър:

 • Първи eTwinning проект;
 • eTwinning проект, посветен на темата за 2018 – Културното наследство;
 • Национален eTwinning проект;
 • Международен eTwinning проект;
 • eTwinning проект за възраст 4 – 7;
 • eTwinning проект за възраст 8 – 11;
 • eTwinning проект за възраст 12 – 15;
 • eTwinning проект за възраст 16 – 19;
 • Краткосрочен еTwinning проект;
 • еТwinning проект на 2018 година.

Церемонията се проведе в град София като официално продължение на провежданите в предходните години Церемонии за връчване на Националните знаци за качество, но в нов формат.  От получените през настоящата година 252 кандидатури за Национален знак за качество по дейност eTwinning, 160 от проектите бяха удостоени с този знак. От тези 160 проекти с национален знак за качество 79 са получили и Европейски знак за качество.

26 проекта получиха високото отличие на годишните Национални eTwinning награди. В залата присъстваха 70  детски, начални, прогимназиални и гимназиални учители.

Rumi1

С презентация „България в европейското еTwinning семейство“ събитието бе открито от Милена Караангова, координатор за България на проекта eTwinning. Обзор на международните eTwinning-проекти за 2018 г. направи Мая Кюлевчиева, eTwinning посланик. В залата присъстваха българските учители – автори на тези проекти, в  които са участвали учители от други /от една до десет страни/.

Националните eTwinning-проекти представи Евгения Михова, еTwinning посланик. Радостно и обнадеждаващо е, че  учители от детски градини в България работят съвместно по една тема с помощта на родителите. Впечатляващи постижения, които подготвят работата по проекти на децата и на по-голяма възраст.

Руми1

Снимка: Петьо Кънев, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, връчва наградата на Румяна Войнова.  След обяд бяха представени накратко eTwinning проекти, получили тази година Национален знак за качество.

Руми2Румяна Войнова, главен учител в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Благоевград получи сертификат за постигнати творчески и професионални успехи в дейност eTwinning и за удостояване на проекта „So leben wir in Europa“ („Така живеем ние в Европа“) с Трета награда в категория „eTwinning проект за възраст 16-19“ 2018          и предметна награда.

Румяна Войнова на терасата на конферентната зала по време на почивката: „Това бе щастлив ден от моя живот по две причини: получих признание и нови приятели“.

Rumi

РУО на МОН – Благоевград – тук

РААБЕ – тук

Сертификат, Руми

Zertifikat

Радост за получения Европейски знак за качество

Oktober 27, 2018

badge-awarded

Румяна Войнова – главен учител по немски език в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ с голяма радост сподели пред голямата аудитория от учители по чужд език новината за спечеления на 22 октомври 2018 г. Еропейски знак за качество на еTwinning-проекта „Така живеем ние в Европа“, проведен през учебната 2017-2018 г. на немски език с ученици от Естония.

Учителите, събрали се на 23.10.2018 г.  в Американския университет в България по повод годишно методическо съвещание, с интерес чуха за проекта и за възможността да се обучават заедно с колегите си от НХГ в платвофрмата eTwinning и да получат съвети и напътствия за откриване на проектни партньори от други европейски държави.

Нашите партньори в eTwinning-проекта също получиха Европейски знак за качество!

Oktober 23, 2018

Благодарим на партньорите от Естония, с които работихме заедно на немски език по проекта „Така живеем ние в Европа“ за прекрасното сътрудничество! Честитим им Европейския знак за качество, което те получиха днес!

ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО за eTwinning-проекта на немски език „Така живеем ние в Европа“

Oktober 22, 2018

На 22 октомври 2018 г. eTwinning-проектът „Така живеем ние в Европа“ бе отличен с ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО.

В проекта участваха на немски език ученици от НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград с ръководител главен учител по немски език Румяна Войнова и ученици от Естония.

etw_europeanqualitylabel_126707_en

Европейският знак за качество е вторият знак за успех и показва, че проeктът е достигнал определен европейски стандарт.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО – не е нужно да се кандидатства!

badge-awarded

Той се присъжда от Централното звено за координация (ЦЗК) на учители в проект, който:

 1. е бил предложен за Европейски знак за качество от поне едно Национално звено за координация след процес на подбор. Всяко национално звено за координация предлага трите проекта, постигнали най-висок резултат и отличени с Национален знак за качество.
 2. включва поне двама партньори, които вече са получили Национален знак за качество. Европейският знак за качество се присъжда само веднъж годишно и се представя в портала на eTwinning.

​​Трябва да притежавате Европейски знак за качество, за да участвате в Европейските награди на eTwinning.

Национален знак за качество

Oktober 13, 2018

Учител от НХГ „Св. Св. Кирил  и Методий“ бе отличен с национален знак за качество

Националното звено за координация на eTwinning проектите на Европейската комисия високо оцени проекта на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“-Благоевград, проведен през учебната 2017-2018 г. с училище от Естония на тема „Така живеем ние в Европа“.

Румяна Войнова, която е ръководител на проекта и главен учител по немски език в гимазията, получи Национален знак за качество, който се връчва на учители с отлични eTwinning проекти. Присъждането на наградата показва, че проектът е достигнал определено ниво от националния и европейския стандарт.

Националният знак за качество, получен от Румяна Войнова, се съпътства и от ученически знак за качество за най-активните членове от екипа. Присъдената награда доказва, че темата на проекта е значима, използвани са разнообразни педагогически методи, а учениците са активни участници в проекта, взаимодействали са отлично със своите партньори от Естония, използвайки различни методи и eTwinning инструменти.

В оценката на Националното звено за координация се казва: „Учителите са изпробвали разнообразни педагогически методи с учениците си по време на проекта. Проектът включва усъвършенстване на учебния план с включването на международна екипна работа в уроците по немски език. Изпълнените методи за обучение са ясно идентифицируеми: сравнителна работа, решаване на проблеми и съвместно създаване като публикации в електронeн вестник.”

Освен конкретно признание за високото ниво на eTwinning дейностите на ученическия екип, с ръководител Румяна Войнова, присъдената награда е и публично утвърждаване на поетия от НХГ ангажимент за качество и откритост на европейското сътрудничество. Подобен род инициативи поощрява учениците да продължават да участват и да работят в дейности за международно сътрудничество с увереността, че техните усилия са признати.

Ръководството на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград поздрави Румяна Войнова и нейните ученици за получената на 01.10.2018 награда.

eTwinning

Марин Митов – директор на НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Благоевград връчи ученически знак за качество на най-активните членове от екипа на eTwinning проекта „Така живеем ние в Европа“: Михаела Петрова от 12 б клас, Радослав Ципов, Ерика Димитрова, Виктория Хаджийска от 11 б клас. Присъстваха: зам. директор Светлана Солачка, зам. директор Теодора Ацева, главен учител Илонка Белева, класният ръководител на 12 б клас – Меглена Борисова, съученици и преподаватели  на отличените ученици.

 

eTwinning -знак за НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“-Благоевград

September 11, 2018

E-twining1

Официален плакет от Централното звено за координация на дейност eTwinning в Брюксел: знак „eTwinning-училище“ /образцово училище и модел за иновация на национално и европейско ниво/

badge-etwinning-school

 

Нашите партньори от Естония вече имат знак за качество за проекта „Така живеем ние в Европа“!

Juni 2, 2018

eTwinning-училище

Кандидатстваме за знак за качество на проекта „Така живеем ние в Европа“.

2

Нашите партньори от Естония получиха вече знак за качество – тук

и ни благодарят за съвместната работа – тук

QS

 • Съвместен електронен вестник /краен продукт/ – тук
 • Обратна връзка – тук
 • Денят на Европа – тук

 

Кратко описание на проекта „Така живеем ние в Европа“:

Участници: Ученици с немски език от НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Благоевград, България (главен учител по немски език Румяна Войнова) и ученици с немски език от Гимназия Põlva в Естония (учител по немски език AIMI JÕESALU)

Краен продукт – електронен вестник, който съдържа публикации по следните теми:

1.Представяне на партньорите по проекта 

2. Представяне на училището 

3.Работа по темите:

 • Приятелство,
 • Училище,
 • Интернет,
 • Любов,
 • Какво ценим в Европейския съюз,
 • Мечти за бъдещето,
 • С това се гордеем в нашата родина

4. Обратна връзка ( чрез Mentimeter, Answergarden )

 

Педагогическа иновация и креативност 

При съвместната ни работа с Естония ние планувахме всяко училище да работи по всяка тема иновативно и креативно според желанията и възможностите си, като  дейностите бяха публикувани по теми (предимно в  Padlet) и на края в електронен вестник.
При всяка тема съответно ние можехме да работим в часовете по немски език с разработените от партньорите в Естония и беше по-интересно да сравняваме, да анализираме, да коментираме, да провим изводи – с което нашата работа по проекта стана по-занимателна, интересна и креативна. По всяка тема се работеше усърдно както в България, така и в Естония и така в двете страни се появиха тематични страници в 
Padlet.

Интеграция в учебния план

Темите от ежедневието принадлежат към Учебната програма и така нямаше проблем при интегрирането на стъпките по проекта в учебния план. При езиковите проекти е добра идеята да се работи по теми, защото така може да се покаже иновативност и креативност. Денят на безопасен интернет, Денят на Европа, Денят на eTwinning са подходящи а часовете по немски език и можеше да бъдат отбелязани разнообразно както в часовете, така и в проектната дейност. Заради кампаниите на Европейския съюз предложенията за часовете бяха интересно измислени и учениците с удоволствие се включиха. При работата по проекта при учениците бяха развити: умения в областта на немски език, способности за работа по проект и работа по групи, способности за презентация и участие в реално време, способности за анализ и решаване на проблеми. При всяка дейност по проекта се изисквата дигитални умения.

Комуникация и обмен между партньорите по проекта

Комуникирахме интензивно и активно: учителите по немски език почти ежедневно бяха във връзка чрез електронни писма, а учениците комуникираха по теми и задачи. Комуникацията по теми между учениците бе основна цел на проекта, наред с изработването на нашия електронен вестник. В часовете се дискутираше, сравняваше, анализираше, оценяваше. Знанията се увеличаваха, а хоризонтът се разширяваше. Накрая всичко беше обобщено, включително с обратна връзка. Всички електронни работи /страници в Padlet/ по проекта са структурирани прегледно и информативно. В блога в  TwinSpace-Blog ние публикувахме всички стъпки и работи по проекта. Като краен продукт се появи нашият електронен вестник „Така живеем ние в Европа“.

Kооперативност между училищата – партньори по проекта

Преди години ние работихме заедно с училището от Естония по  eTwinning проект. Вече сме по-иновативни и креативни. Опитахме се да сме равностойни партньори. И това се получи прекрасно, както при работата на учителите, така и при работата на учениците. За това има много доказателствен материал в нашия блога в TwinSpace. Тъй като нашите ученици работеха по теми в часовете по немски, това бе една добра предпоставка за създаването на електронния вестник. От създаденото от всички участници в проекта се получи един информативен и нагледен електронен вестник. Благодарение на нашите  eTwinning проекти ние станахме добри приятели. Учениците работиха по темите и чрез смартфони заедно.

Включване на технологии 

В двете училища имаше компютри с интернет-връзка, мултимедии и WIFI-връзка в класните стаи – така учениците можеха да използват таблети и смартфони, за да включат в проектната работа различни инструменти и приложения /Webtools и Apps/ . Ние използвахме следните инструменти и приложения: Padlet, Voki, Cardboard Camera, Mentimeter, Answergarden.

Резултати, въздействия и документация

Всеки нов проект развива в мен и учениците нови качества, затова ние предпочитаме работата по eTwinning проекти. Аз и моите ученици ставаме все по-иновативни, креативни, умни и мотивирани. Аз съм все по-доволна като учител, че мога да разширя в часовете по немски европейските измерения на заниманията ни. На моите ученици е приятно и подкрепящо да учат заедно с техни връстници от Европа. Най-добрият резултат от проекта е, че създадохме толкова разнообразен електронен вестнек и че часовете по немски ни бяха приятни. Нашата съвместна работа с учениците от Естония обогати часовете ни по немски и разшири хоризонта на учениците. Да използваме нови инструменти при ученето на немски език е част от образованието. В НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ работата по проекта бе представена пред колеги.  Работата  по проекта „Така живеем ние в Европа“ е повод за гордост на ученици и учители. За проекта бе съобщени в:

 • интернет-страницата на училището – тук
 • професионалния блог на Румяна Войнова – тук
 • блога на учителите по чужди езици – тук

 

 

 

Ден на Европа и рожден ден на eTwinning!

Mai 11, 2018

Как в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ чествахме Деня на Европа и рождения ден на eTwinning? Програма за училища посланици на Европейския парламент, ръководена от учителя по история Николай Куколев.

Ден на ученическото самоуправление – Петър Джизов в ролята на учител по немски език, а главен учител по немски език Румяна Войнова – на последния чин в ролята на активен ученик.

Съвместна работа с учениците от Естония по проекта „Така живеем ние в Европа“ чрез платформата Multimeter. Europa-Tag

Учениците от 8 б , които работят заедно с главен учител по немски език Румяна Войнова по проект „Твоят час“ и по проект „Така живеем ние в Европа“.

1По повод Деня на Европа и рождения ден на eTwinning специален подарък за учениците от Естония от Димитрина Подгорска, ученичка от 8 б клас.

2

еTwinning сертификат за учасниците в проекта „Така живеем ние в Европа“

Денят на eTwinning – тук

Изберете произведение на изкуството по ваш избор. Можете да използвате ресурсите на Европеана и да потърсите любимата ви творба, за да я пресъздадете. Това може да бъде известна европейска картина или друга творческа разработка от вашия район. Можете да пресъздадете произведението на изкуството, като създадете жива картина, направите видео или комбинирате две произведения в едно.

Пътуване с eTwinning – тук

Награждаване със знак eTwinning-училище – тук