Archive for the ‘5. eTwinning’ Category

Учители получиха национални eTwinning награди за 2018

Dezember 12, 2018

За 2018 г.  Националното звено за координация към Центъра за развитие на човешките ресурси в София e получило 252 кандидатури за Национален знак за качество по дейност еTwinning. 160 от проектите са получили този знак. Сертификатите ще бъдат получени по пощата.

Днес, 12 декември 2018 г., в София за първи път в нов формат се проведе церемония по връчване на националните eTwinning награди за 2018 година.   В залата присъстваха 70  детски, начални, прогимназиални и гимназиални учители.

С презентация „България в европейското еTwinning семейство“ събитието бе открито от Милена Караангова, координатор за България на проекта eTwinning. Обзор на международните eTwinning-проекти за 2018 г. направи Мая Кюлевчиева, eTwinning посланик. В залата присъстваха българските учители – автори на тези проекти, в някои от които са участвали учители от други /от една до десет страни/.

Националните eTwinning-проекти представи Евгения Михова, еTwinning посланик. Радостно и обнадеждаващо е, че  учители от детски градини в България работят съвместно по една тема с помощта на родителите. Впечатляващи постижения, които подготвят работата по проекти на децата и на по-голяма възраст.

Петьо Кънев, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, връчи наградите за възрастови категории: 4-7 годишни деца, 8-12 годишни ученици, 16-19 годишни ученици. Присъдена бе награда за проект на 2018 година, а също награди в категориите: „Най-добър първи eTwinning проект“, „Най-добър eTwinning проект, посветен на темата за Културното наследство“, „Най-добър национален Twinning проект“, „Най-добър международен eTwinning проект“, „Краткосрочен eTwinning проект“.

След обяд бяха представени накратко eTwinning проекти, получили тази година Национален знак за качество.

Румяна Войнова, главен учител в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Благоевград получи сертификат за постигнати творчески и професионални успехи в дейност eTwinning и за удостояване на проекта „So leben wir in Europa“ („Така живеем ние в Европа“) с Трета награда в категория „eTwinning проект за възраст 16-19“ 2018          и предметна награда.

Румяна Войнова на терасата на конферентната зала по време на почивката: „Това бе щастлив ден от моя живот по две причини: получих признание и нови приятели“.

 

Advertisements

Радост за получения Европейски знак за качество

Oktober 27, 2018

badge-awarded

Румяна Войнова – главен учител по немски език в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ с голяма радост сподели пред голямата аудитория от учители по чужд език новината за спечеления на 22 октомври 2018 г. Еропейски знак за качество на еTwinning-проекта „Така живеем ние в Европа“, проведен през учебната 2017-2018 г. на немски език с ученици от Естония.

Учителите, събрали се на 23.10.2018 г.  в Американския университет в България по повод годишно методическо съвещание, с интерес чуха за проекта и за възможността да се обучават заедно с колегите си от НХГ в платвофрмата eTwinning и да получат съвети и напътствия за откриване на проектни партньори от други европейски държави.

Нашите партньори в eTwinning-проекта също получиха Европейски знак за качество!

Oktober 23, 2018

Благодарим на партньорите от Естония, с които работихме заедно на немски език по проекта „Така живеем ние в Европа“ за прекрасното сътрудничество! Честитим им Европейския знак за качество, което те получиха днес!

ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО за eTwinning-проекта на немски език „Така живеем ние в Европа“

Oktober 22, 2018

На 22 октомври 2018 г. eTwinning-проектът „Така живеем ние в Европа“ бе отличен с ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО.

В проекта участваха на немски език ученици от НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград с ръководител главен учител по немски език Румяна Войнова и ученици от Естония.

etw_europeanqualitylabel_126707_en

Европейският знак за качество е вторият знак за успех и показва, че проeктът е достигнал определен европейски стандарт.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО – не е нужно да се кандидатства!

badge-awarded

Той се присъжда от Централното звено за координация (ЦЗК) на учители в проект, който:

 1. е бил предложен за Европейски знак за качество от поне едно Национално звено за координация след процес на подбор. Всяко национално звено за координация предлага трите проекта, постигнали най-висок резултат и отличени с Национален знак за качество.
 2. включва поне двама партньори, които вече са получили Национален знак за качество. Европейският знак за качество се присъжда само веднъж годишно и се представя в портала на eTwinning.

​​Трябва да притежавате Европейски знак за качество, за да участвате в Европейските награди на eTwinning.

Национален знак за качество

Oktober 13, 2018

Учител от НХГ „Св. Св. Кирил  и Методий“ бе отличен с национален знак за качество

Националното звено за координация на eTwinning проектите на Европейската комисия високо оцени проекта на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“-Благоевград, проведен през учебната 2017-2018 г. с училище от Естония на тема „Така живеем ние в Европа“.

Румяна Войнова, която е ръководител на проекта и главен учител по немски език в гимазията, получи Национален знак за качество, който се връчва на учители с отлични eTwinning проекти. Присъждането на наградата показва, че проектът е достигнал определено ниво от националния и европейския стандарт.

Националният знак за качество, получен от Румяна Войнова, се съпътства и от ученически знак за качество за най-активните членове от екипа. Присъдената награда доказва, че темата на проекта е значима, използвани са разнообразни педагогически методи, а учениците са активни участници в проекта, взаимодействали са отлично със своите партньори от Естония, използвайки различни методи и eTwinning инструменти.

В оценката на Националното звено за координация се казва: „Учителите са изпробвали разнообразни педагогически методи с учениците си по време на проекта. Проектът включва усъвършенстване на учебния план с включването на международна екипна работа в уроците по немски език. Изпълнените методи за обучение са ясно идентифицируеми: сравнителна работа, решаване на проблеми и съвместно създаване като публикации в електронeн вестник.”

Освен конкретно признание за високото ниво на eTwinning дейностите на ученическия екип, с ръководител Румяна Войнова, присъдената награда е и публично утвърждаване на поетия от НХГ ангажимент за качество и откритост на европейското сътрудничество. Подобен род инициативи поощрява учениците да продължават да участват и да работят в дейности за международно сътрудничество с увереността, че техните усилия са признати.

Ръководството на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград поздрави Румяна Войнова и нейните ученици за получената на 01.10.2018 награда.

eTwinning

Марин Митов – директор на НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Благоевград връчи ученически знак за качество на най-активните членове от екипа на eTwinning проекта „Така живеем ние в Европа“: Михаела Петрова от 12 б клас, Радослав Ципов, Ерика Димитрова, Виктория Хаджийска от 11 б клас. Присъстваха: зам. директор Светлана Солачка, зам. директор Теодора Ацева, главен учител Илонка Белева, класният ръководител на 12 б клас – Меглена Борисова, съученици и преподаватели  на отличените ученици.

 

eTwinning -знак за НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“-Благоевград

September 11, 2018

E-twining1

Официален плакет от Централното звено за координация на дейност eTwinning в Брюксел: знак „eTwinning-училище“ /образцово училище и модел за иновация на национално и европейско ниво/

badge-etwinning-school

 

Нашите партньори от Естония вече имат знак за качество за проекта „Така живеем ние в Европа“!

Juni 2, 2018

eTwinning-училище

Кандидатстваме за знак за качество на проекта „Така живеем ние в Европа“.

2

Нашите партньори от Естония получиха вече знак за качество – тук

и ни благодарят за съвместната работа – тук

QS

 • Съвместен електронен вестник /краен продукт/ – тук
 • Обратна връзка – тук
 • Денят на Европа – тук

 

Кратко описание на проекта „Така живеем ние в Европа“:

Участници: Ученици с немски език от НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Благоевград, България (главен учител по немски език Румяна Войнова) и ученици с немски език от Гимназия Põlva в Естония (учител по немски език AIMI JÕESALU)

Краен продукт – електронен вестник, който съдържа публикации по следните теми:

1.Представяне на партньорите по проекта 

2. Представяне на училището 

3.Работа по темите:

 • Приятелство,
 • Училище,
 • Интернет,
 • Любов,
 • Какво ценим в Европейския съюз,
 • Мечти за бъдещето,
 • С това се гордеем в нашата родина

4. Обратна връзка ( чрез Mentimeter, Answergarden )

 

Педагогическа иновация и креативност 

При съвместната ни работа с Естония ние планувахме всяко училище да работи по всяка тема иновативно и креативно според желанията и възможностите си, като  дейностите бяха публикувани по теми (предимно в  Padlet) и на края в електронен вестник.
При всяка тема съответно ние можехме да работим в часовете по немски език с разработените от партньорите в Естония и беше по-интересно да сравняваме, да анализираме, да коментираме, да провим изводи – с което нашата работа по проекта стана по-занимателна, интересна и креативна. По всяка тема се работеше усърдно както в България, така и в Естония и така в двете страни се появиха тематични страници в 
Padlet.

Интеграция в учебния план

Темите от ежедневието принадлежат към Учебната програма и така нямаше проблем при интегрирането на стъпките по проекта в учебния план. При езиковите проекти е добра идеята да се работи по теми, защото така може да се покаже иновативност и креативност. Денят на безопасен интернет, Денят на Европа, Денят на eTwinning са подходящи а часовете по немски език и можеше да бъдат отбелязани разнообразно както в часовете, така и в проектната дейност. Заради кампаниите на Европейския съюз предложенията за часовете бяха интересно измислени и учениците с удоволствие се включиха. При работата по проекта при учениците бяха развити: умения в областта на немски език, способности за работа по проект и работа по групи, способности за презентация и участие в реално време, способности за анализ и решаване на проблеми. При всяка дейност по проекта се изисквата дигитални умения.

Комуникация и обмен между партньорите по проекта

Комуникирахме интензивно и активно: учителите по немски език почти ежедневно бяха във връзка чрез електронни писма, а учениците комуникираха по теми и задачи. Комуникацията по теми между учениците бе основна цел на проекта, наред с изработването на нашия електронен вестник. В часовете се дискутираше, сравняваше, анализираше, оценяваше. Знанията се увеличаваха, а хоризонтът се разширяваше. Накрая всичко беше обобщено, включително с обратна връзка. Всички електронни работи /страници в Padlet/ по проекта са структурирани прегледно и информативно. В блога в  TwinSpace-Blog ние публикувахме всички стъпки и работи по проекта. Като краен продукт се появи нашият електронен вестник „Така живеем ние в Европа“.

Kооперативност между училищата – партньори по проекта

Преди години ние работихме заедно с училището от Естония по  eTwinning проект. Вече сме по-иновативни и креативни. Опитахме се да сме равностойни партньори. И това се получи прекрасно, както при работата на учителите, така и при работата на учениците. За това има много доказателствен материал в нашия блога в TwinSpace. Тъй като нашите ученици работеха по теми в часовете по немски, това бе една добра предпоставка за създаването на електронния вестник. От създаденото от всички участници в проекта се получи един информативен и нагледен електронен вестник. Благодарение на нашите  eTwinning проекти ние станахме добри приятели. Учениците работиха по темите и чрез смартфони заедно.

Включване на технологии 

В двете училища имаше компютри с интернет-връзка, мултимедии и WIFI-връзка в класните стаи – така учениците можеха да използват таблети и смартфони, за да включат в проектната работа различни инструменти и приложения /Webtools и Apps/ . Ние използвахме следните инструменти и приложения: Padlet, Voki, Cardboard Camera, Mentimeter, Answergarden.

Резултати, въздействия и документация

Всеки нов проект развива в мен и учениците нови качества, затова ние предпочитаме работата по eTwinning проекти. Аз и моите ученици ставаме все по-иновативни, креативни, умни и мотивирани. Аз съм все по-доволна като учител, че мога да разширя в часовете по немски европейските измерения на заниманията ни. На моите ученици е приятно и подкрепящо да учат заедно с техни връстници от Европа. Най-добрият резултат от проекта е, че създадохме толкова разнообразен електронен вестнек и че часовете по немски ни бяха приятни. Нашата съвместна работа с учениците от Естония обогати часовете ни по немски и разшири хоризонта на учениците. Да използваме нови инструменти при ученето на немски език е част от образованието. В НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ работата по проекта бе представена пред колеги.  Работата  по проекта „Така живеем ние в Европа“ е повод за гордост на ученици и учители. За проекта бе съобщени в:

 • интернет-страницата на училището – тук
 • професионалния блог на Румяна Войнова – тук
 • блога на учителите по чужди езици – тук

 

 

 

Ден на Европа и рожден ден на eTwinning!

Mai 11, 2018

Как в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ чествахме Деня на Европа и рождения ден на eTwinning? Програма за училища посланици на Европейския парламент, ръководена от учителя по история Николай Куколев.

Ден на ученическото самоуправление – Петър Джизов в ролята на учител по немски език, а главен учител по немски език Румяна Войнова – на последния чин в ролята на активен ученик.

Съвместна работа с учениците от Естония по проекта „Така живеем ние в Европа“ чрез платформата Multimeter. Europa-Tag

Учениците от 8 б , които работят заедно с главен учител по немски език Румяна Войнова по проект „Твоят час“ и по проект „Така живеем ние в Европа“.

1По повод Деня на Европа и рождения ден на eTwinning специален подарък за учениците от Естония от Димитрина Подгорска, ученичка от 8 б клас.

2

еTwinning сертификат за учасниците в проекта „Така живеем ние в Европа“

Денят на eTwinning – тук

Изберете произведение на изкуството по ваш избор. Можете да използвате ресурсите на Европеана и да потърсите любимата ви творба, за да я пресъздадете. Това може да бъде известна европейска картина или друга творческа разработка от вашия район. Можете да пресъздадете произведението на изкуството, като създадете жива картина, направите видео или комбинирате две произведения в едно.

Пътуване с eTwinning – тук

Награждаване със знак eTwinning-училище – тук

 

Какво добро и полезно ни даде Европейският съюз?

April 30, 2018

Днес, 30 април 2018 г., наши гости по проект „Твоят час“ бяха учителките по немски език Златка Гергинова и Катя Димитрова и директорът на гимназията ни – господин Марин Митов.

Какво ни дава членството в Европейския съюз? – Това бе една от разискваните чрез Mentimeter  теми, като резултатите бяха обобщени от Никол Гошева.

6

Часът бе посветен на 9 май- Ден на Европа.  Работата в Mentimeter бе полезна и забавна.

2

Резултатът от работата в Mentimeter бе  една красива интерактивна презентация, посветена на Деня на Европа. Тя  може да се види:  тук

5

Най-активните участници от 8 б клас: Елена, Димитрина, Емили, Никол, Анхея, Ванеса

еTwinning-проект „Така живеем ние в Европа“

April 26, 2018

Днес, 26.04.2018 г., учители-ентусиазирани да защитят получения знак еTwinning-училище- се събраха в компютърния кабинет на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград, за да усъвършенстват своите умения за работа в портала.

Румяна Войнова, гл. учител по немски език, разказа за eTwinning-проекта с Естония – „Така живеем ние в Европа“ и показа съвместния електронен вестник, в който са публикациите по темите на проекта.

Електронен вестник: тук

Ани Рупова, Албена Узунова, Катина Димитрова, Людмила Влахова, Меглена Велячка, Илонка Белева, Теодора Ацева, Калинка Йорданова, Румяна Войнова