Archive for the ‘5. eTwinning’ Category

Разказахме за eTwinning-проектите за Радио Благоевград

April 13, 2018

 

Foto 3

Днес, 13.04.2018 г., наш гост в Национална хуманитарна гимназия, бе екипът на младежкото предаване на Радио Благоевград. В разговора бяха включени ученичките Ерика  Димитрова и Виктория Хаджийска от 10 б клас и ръководителките на двата eTwinning проекта: „Така живеем ние в Европа“ /Румяна Войнова/ и „Нека се опознаем чрез книгите“ /Албена Узунова/.

Foto 7

И още една снимка на активните ученици, които на немски език работят по проекта „Така живеем ние в Европа“

Foto 5a

Най-активните учениците от НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград, които с немски език участват в проекта „Така живеем ние в Европа“,  се снимаха заедно с ръководителката си Румяна Войнова. Радостта бе голяма, че нашата гимназия получи знак eTwinning училище.Най-активните ученици, участници в двата проекта, с ръководители Румяна Войнова /“Така живеем ние в Европа“/ и Албена Узунова /“Да се опознаем чрез книгите“/ се снимаха със своите учителки пред входа на гимназията и не скриваха радостта си от получения за 2018-2019 г. знак Twinning училище.

Foto 4a

И още една снимка на активните учители и ученици, които допринесоха за получаване на знак eTwinning училище 2018-2019.

Foto 6a.jpg

Advertisements

НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ получи знак eTwinning-училище

April 12, 2018

Дейността eTwinning e част от секторна програма „Коменски“ и съответно от най-голямата програма на Европейската комисия за образование и обучение – Програмата „Учене през целия живот“.

eTwinning стартира като виртуална платформа за проекти между учители от различни европейски страни. Развива се като най-голямата социална мрежа за учители и същевременно надеждна база данни за проекти и партньорства по финансиращи програми като „Коменски“ и „Леонардо да Винчи“.

Дейността е създадена през 2005 г. от Европейската комисия, за да подпомогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за това портал – тук

На 07.12.2017 г. в този портал www.etwinning.net  бе обявен старт за кандидатстване за знак eTwinning-училище с цел да бъде признато и оценено включването, ангажираността и отдадеността не само на отделните eTуинъри, но и на екипите от учители и училищни лидери в рамките на едно и също училище, т.е. да бъде дадено признание на работата, извършена на училищно ниво.

Периодът за кандидатстване продължи от  декември 2017  до март 2018 година. Процесът на признаване  протече на два етапа, като от училищата се очакваше и се очаква  да проявява постоянна ангажираност към eTwinning, грижа за електронната сигурност, за професионалното развитие на учителите и постоянна активност в платформата.

еTwinning разшири своя обхват – от учителите към училищата, а НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ вече е сред първите европейски eTwinning-училища!

Малко история:

Една от основните препоръки от Мониторинговия доклад на eTwinning за 2015 г.[1], който имаше за цел по-широкото участие на училищата, е „да се акцентира върху участието на училищните директори и училищното ръководство, за да се увеличат шансовете eTwinning практиките да повлияят училищната политика и да бъдат интегрирани“.

Защо кандидатствахме за знак еTwinning-училище?

 • За да осигурим на нашето училище европейско присъствие и по-голяма видимост на местно, регионално и национално ниво;
 • За да получим признание за работата, свършена от всички служители в нашето училище, които участват в дейности, свързани с eTwinning;
 • За да повлиям политиките: нашето училище да се превърне в модел за другите училища, както и за регионалните и националните власти.

Готови ли бяхме за кандидатстване за знак eTwinning-училище?

 1. Нашето училище  бе регистрирано  в eTwinning от поне 2 години
 2.  Нашият директор (респективно  училищното ръководство) е регистрирано  в eTwinning
 3. Поне 2 учители от нашето училище са регистрирани  в eTwinning –  Албена Узунова, Меглена Велячка, Антоанета Мирчева, Ани Рупова, Катина Димитрова, Александра Петкова, Калинка Йорданова, като още през 2009 г. гл.учител по немски език Румяна Войнова работи по еTwinning-проект – тук
 4. Тази година сме участвали в поне един европейски проект, който е бил награден с Национален знак за качество – проектът„Нека се опознаем чрез книгите“ с ръководител госпожа Албена Узунова

На 10.04.2018 г. в портала eTwinning бе оповестено, че НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград получава знак eTwinning-училище! – тук

Как учениците, изучаващи немски език в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград, се запалиха да помогнат за получаване на знак eTwinning-училище: тук

Пътят на Румяна Войнова от еTwinning-проект 2009 г. до 2018 г., когато НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ получава знак eTwinning-училище – тук

ТуинСпейс – тук работиха заедно ученици от НХГ и от Естония

24 училища и детски градини в цялата страна получиха този знак. Тези училища са пионери и са признати за лидери в области като:

Дигитална практика
Практика за електронна безопасност
Иновативни и креативни подходи към педагoгиката
Насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на персонала
Насърчаване на практики за съвместно обучение сред персонала и учениците

еTwinning-обучение на учители в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“

Februar 22, 2018

logo

Обучение

 

Днес, 22 февруари 2018 г., Албена Узунова – учител по информатика и информационни технологии и активен участник в eTwinning-събития и дейности – проведе обучение с учители, ентусиазирани за работа в платформата TwinSpace и търсещи партньори за eTwinning-проекти.

 

Fortbildung

Обучителният семинар„eTwinning най-вълнуващата учебна общност в Европа“ бе полезен за всички учители, обичащи работата по проекти.   Контактите с активни дългогодишни участници в eTwinning ще активират креативност и нови идеи за проекти,  а споделените в презентацията сайтове ще бъдат полезни и в часовете по всички учебни предмети:

MYBLUEROBOT  –  тук

Fotobabble – тук

Poll Maker – тук

MeetingWords – тук

НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ има своето дългогодишно участие в eTwinning-проекти, водещо началото си от 2009 година с амбициозните викторини на учениците по немски език с ръководител Румяна Войнова: тук

 

obuch_2

На снимката от ляво на дясно, първи ред: Светлана Солачка, Теодора Ацева, Калинка Йорданова, Румяна Войнова, Ани Рупова, Доброслава Митева, Александра Петкова, Катя Димитрова. Втори ред: Антоанета Мирчева, Меглена Велячка, Албена Узунова

Logo

Безопасен интернет – част от учебната програма по немски език в НХГ

Februar 21, 2018

logo

Ето какво написа Петя Далева от 12 б клас /СИП Журналистика/ за сайта на гимназията: „Международният ден за безопасен интернет – 6 февруари – бе отбелязан от 12 б клас чрез прочит, превод и дискусия на интервю на немски език с Фредерик Рихтер, експерт по интернет-сигурност от Германия. Учениците публикаваха мнението си в еTwinning – платформата TwinSpace, където нашата НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ участва заедно с ученици от Естония в проект на немски език „Така живеем ние в Европа“.    Повече информация: тук

 
По eTwinning-проекта „Така живеем ние в Европа“ работят ученици от 8,10,11,12 клас – над 30 души, а всички ние сме отворени и за нови желаещи да се включат в работата по проекта.
10 б
10 б клас
11 б
11 б клас
 logo

12 б подготвят публикации за еTwinning-проект

Februar 7, 2018

logo

Международният ден за безопасен интернет – 6 февруари – бе отбелязан  от 12 б клас чрез прочит, превод и дискусия на интервю на немски език с  Фредерик Рихтер, експерт от Германия.

Учениците ще подготвят писмено мнението си за публикуване в еTwinning – платформата TwinSpace, където нашата НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ участва заедно с ученици от Естония в проекта „Така живеем ние в Европа“.

logo

НХГ – кандидат за знак „eTwinning – училище“

Dezember 31, 2017

16.10.2017 г. – eTwinning проектът „Нека се опознаем чрез книгите“ на госпожа Албена Узунова е награден със знак за качество от Център за развитие на човешките ресурси – главен учител по немски език Румяна Войнова и ученици от 8 б клас  с интензивно изучаване на немски език  присъстват на награждаването

Projekt, 16.10.2017

Етап едно представлява автоматична проверка на следните три аспекта:

 • Училището е регистрирано в eTwinning от поне две години – изпълнено!
 • Поне двама учители от училището са активни в eTwinning по време на кандидатстването- изпълнено!
 • Налице е европейски eTwinning проект, отличен с Национален знак за качество (в рамките на последните две години от датата на кандидатстване) – изпълнено!

Вторият  eTwinning-проект, по който в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ ще се работи през 2018 година е проектът на немски език „So leben wir in Europa“ /“Така жвиеем в Европа“/. Партньор на учениците с немски като първи и втори чужд език  (главен учител по немски език Румяна Войнова)  са учениците с немски език от гимназия  Põlva – град Põlva , Естония – с учителка по немски език Aimi Jõesalu.

Учениците ще публикуват електронен вестник в приложението Padlet, който ще съдържа следните съдържателни точки:
1.Представяне на участниците в проекта ( видео, презентация…)
2. Представяне на училището ( видео, презентация …)
3. Теми:
3.1 Приятелство
3.2 Училище
3.3 Интернет (Безопасен интернет) – Ден на безопасния интернет  (07.02.2018 г.)
3.4 Любов
3.5 Какво ценим ние в Европейския съюз (web2.0 – приложение Tricider) – 09.05.2018
3.6 Мечти за бъдещето
3.7 С това се гордеем в нашата родина!

Към всяка тема ще имаме публикация – по една от България и една от Естония – в Twin Space.

И обобщение – поглед назад към проекта (чрез Mentimeter)

Очакваме Националната агенция да провери трите изисквания от етап едно и  всички регистрирани еТуинъри в гимназията ни да получат покана по имейл за попълване на  формуляр  „Самооценка“ в eTwinning Live.

Етап две включва попълване – от всеки еТуинър в училището – на гореспоменатия формуляр за самооценка, като се покриват следните шест критерия:

 • Критерий A. Училището трябва да демонстрира дейности, които доказват че учителите/учениците са наясно какво представлява отговорното използване на интернет;
 • Критерий Б. Училището трябва да демонстрира, че в eTwinning дейностите е налице активно сътрудничество между група от трима или повече учители;
 • Критерий В. Училището трябва да демонстрира, че поне две групи ученици в училището участват в eTwinning проекти;
 • Критерий Г. Училището трябва да демонстрира участието на двама негови активни eTwinning учители в едно или повече образователни събития на eTwinning, допринесли за стратегическото развитие на училището;
 • Критерий Д. Училището трябва публично да демонстрира участието си в eTwinning. Например да публикува логото на eTwinning и/или описание на своите eTwinning дейности в уебсайта си или да удостовери присъствието им в документ за училищна реклама/политика или брошура;
 • Критерий Е. Училището трябва да демонстрира, че през годината на награждаването, в рамките му или в рамките на местната общност, са били осъществени дейности, популяризиращи eTwinning.

eTwinning – проект

November 30, 2014

etwinning

През 2014 г. Центърът за развитие на човешки ресурски в София постави началото на националния eTwinning. За първи път проект можеха да разработят две училища от България, т.е. не беше нужно да се търси партньор в чужбина.

Румяна Войнова, гл. учител по немски език в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Иванка Генкова, гл. учител по немски език в гимназия „Д-р Иван Панов“ – Берковица, работиха на немски език с ученици от 8 клас по проекта „Падането на Берлинската стена“.

Работата по проекта е описана в електронна книга: Национален eTwinning (Стартиране на дейността в България), стр. 83

BOOK_nationaleTwinning

 

ЗАЕДНО С 8 Б КЛАС ПОСВЕЩАВАМЕ  УЧАСТИЕТО СИ В eTWINNING ПРОЕКТА  НА 135 ГОДИШНИНАТА НА НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БЛАГОЕВГРАД

3

Заглавие на проекта : Падането на Берлинската стена, събитието, което промени света

Ръководители:

Иванка Илиева Генкова, главен учител по немски език в Гимназия „Д-р Иван Панов” – гр. Берковица

Румяна Войнова, главен учител по немски език в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Благоевград

Кратко описание:

Ученици изучаващи немски език в двете училище работят по проекта на тема „Падането на Берлинската стена – събитието, което промени света”. Те  изработват презентации по повод 25 години от падането на Берлинската стена, в които споделят събития и факти за изграждането и падането на стената, както и други събития, които са свързани или са последица от падането на стената. Учениците представят  своите  училища, споделят на немски език информация за своето хоби, любими учебни предмети и други вълнуващи ги неща.

Работни езици: български език и немски език в рамките на новата европейска инициатива „Национален eTwinning“, стартирана през септември 2014 година за проекти с участници от една държава

Цели:  Учениците се запознават с подробности за изграждането на Берлинската стена и събитията, които са свързани с нейното събаряне. Те представят събитията от своя гледна точка, като изработват презентации по темата. Учениците използват заннията си по История и цивилизация и  прилагат придобитите в училище знания и умения за работа с ИКТ. Учениците  обогатят знанията си, подобрят  уменията си за работа с ИКТ и  спечелват нови приятели на тяхната възраст. Повишават се уменията  за работа  в екип, както и  мотивацията им за учене и демонстриране на придобитите знания и умения. Учениците станат по-самостоятелни и уверени в собствените си сили и възможности.

Znak ka4estvo

Кратка анкета:

Румяна Войнова: „Благодаря на колежката от Берковица, която е главен учител по немски език в гимназия „Д-р Иван Панов“ за оказаната помощ при работата по eTwinning-проекта. Тя е носител на национални награди в областта на този вид проекти. Работата ни с нея бе много полезна. Благодаря също на Димитрина Попова, ученичка от 8 б клас, която прекрасно се справи сролята на капитан на проектния отбор, като оказваше техническа помощ и изигра решаваща роля при подбора на информационните данни за презентацията. Благодаря на Вили, Деси, Кристиян, Калоян и Велин от 8 б клас за активната работа по проекта.“

Велин: „Проектът е интересен, защото ми дава възможност да прилагам на практика изучавания от мен немски език и да срещам  нови хора със същите интереси като мен.“

Калоян: „Съвместната работа по проект с ученици на нашата възраст от гимназията в Берковица е добра тренировка за бъдеща дейност в международни проекти.“

Десислава: „Проявих интерес към презентациите на учениците от Берковица – как добре владеят и те немски език и можем да научим много неща един от друг /в областта на немския език и в областта на изготвянето на презентации/“.

Кристиян: „Проектът ни свърза с ученици от Берковица на нашата възраст. Защо да не си гостуваме взаимно и да не комуникираме също на немски  – езика, който учим в училище?“

Вили: „За мен голямо предизвикателство бе влизането в технически непознатата електронна платформа на eTwinning – TwinSpace. “

Димитрина: „Моят интерес бе насочен също към техническите възможности на TwinSpace – там можем да качваме сами изработените от нас презентации, можем да направим албуми със снимки, да ползваме за взръзка форум и чата. Интересно е. В часовете по немски учим за Берлинската стена, но след намирането на  много публикации по повод 25 годишнината от падането на стената ние разширихме нашите знания“.

8b

Как eTwinning повлия на Вашето преподаване?

November 1, 2014

eTwinning,1.11.

Мислите ли, че eTwinning подобри Вашите преподавателски умения?  Изразете Вашето мнение в постер, със снимка и кратък текст.

 

Как участието в eTwinning Ви е помогнало да подобрите преподавателската си компетентност в следните три области:

 1. Работа с другите: Ценностите на включването, вградени в професионалните добродетели. Акцентът е върху развитието на потенциала на всеки един ученик, заедно с уменията за междуличностни контакти и сътрудничество.
 2. Работа с познания, технологии и информация: Тази компетентност предполага способността да се извличат, управляват и анализират критично няколко вида информация. Тя включва дигитални умения, прилагани за професионални цели, както и педагогически и преподавателски умения.
 3. Работа в и с обществото: Тази компетентност изисква учителите да действат като отговорни професионалисти в местните образователни общности и спрямо различните участници в образованието. От тях се очаква още да насърчават развитието на учениците си като европейски граждани с глобални отговорности, да подпомагат сътрудничеството, междукултурния диалог и взаимното уважение.
http://desktop.etwinning.net/campaigns/fall2014
eTinning Label
Цялата eTwinning общност ще може да оценява постерите.
График на кампанията:
 • 13 октомври – Старт на кампанията: можете да започнете да зареждате Вашите снимки и текстове, както и да оценявате работите на другите участници. Имате 3 седмици!
 • 3 ноември – Край на кампанията.
 • 10 ноември – Обявяване на тримата победители.

 

eTwinning – ГОЛЯМАТА ВИКТОРИНА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖ И ЗА ДРУГИ!

Dezember 9, 2009

На 5 май 2010 година eTwinning чества своя пети рожден ден, а тук са отразени интересни инициативи по този повод.

Das grosse Quiz für Europäische Jugend + für andere!/
The great Quiz for European Youth + others!

Проектът ГОЛЯМАТА ВИКТОРИНА ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖ И ЗА ДРУГИ е иницииран от преподавателките по немски език: Юстина Собота /Полша/, Аими Йоезалу /Естония/ и Алет Конради /Южна Африка/.
.
От НХГ в проекта участастват ученици от 11 б /Анна Папучарова, Илина Христова, Катерина Лучкова, Красимира Чорбаджийска, Теодора Иванова/
.
и ученици от 12 б /Анета Юрукова, Велислава Апостолова, Вилислава Петрова, Владислав Пашалиев, Иван Димитров и Тина Кълбова/.
.
Ръководител: Румяна Войнова
Сертификат,eTwinning
.
Ние се присъединяваме чрез викторина от 17 въпроса на немски и английски език, свързани с Благоевград, НХГ, живота на младежите в България, география, езикови познания и др.
.
Така ставаме съпричастни с прекрасната идея – младежите от
България, Естония, Германия, Финландия, Франция, Холандия, Норвегия, Австрия, Полша, Швеция, Южна Африка да научават за живота на връстниците си и за забележителности в своите страни по занимателен начин.
.
Това е викторината, създадена от ученици от 11 б и 12 б клас в НХГ на немски език:

http://jugendquiz09.wikispaces.com/Bulgarien

Р.Войнова с участници в проекта от 11 б

 

Участници в проекта от 12 б


Голяма благодарност към преподавателката по немски език от Естония /Аими Йоезалу/ за прецизните указания – как да се регистрираме в eTwinning като партньори на инициирания проект и как да се справим с инструментариума в майстудио при подготвяне на анкетите. Благодарност за разрешението да покажем викторините тук. Сред викторини има някои на немски, а други на английски език. Направени са от ученици от Естония, Полша, Германия, Финландия, Швеция и други страни. Трябва да се изчака малко, защото някои страници се зареждат по-бавно. Учениците ще се радват да прочетат нашите коментари – харесваме ли техните викторини? Всеки може да изрази мнението си в рубриката „Коментари“ над викторините: http://europjugendquiz.wordpress.com/

Ето викторината, създадена от ученици от 11 б и 12 б клас в НХГ на английски език:


http://jugendquiz09.wikispaces.com/Bulgaria