Archive for the ‘1. Методическо обединение’ Category

Обучение във Велинград

Juli 8, 2019

Обучението се проведе на 7 и 8 юли 2019 година във Велинград и участва целият колектив на НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Благоевград!

Тема на обучението: „Разпознаване и превенция на агресията. Форми и методи на противодействие.“

Група2

Групата на обучител Петя Тодорова от ЕГ „Ромен Ролан“ – Стара Загора

Двете без инстр3.jpg

Обща снимка на двете групи /без обучителите/

Двете групи1.jpg

Обща снимка на двете групи /заедно с обучителите/

 

Werbeanzeigen

Развитие на характера и осигуряване благополучието на подрастващите

April 24, 2019

Днес, 24 април 2019 г.,  методическо обединение „Чужди езици“ проведе работна среща – участниците в конференции споделиха размисли по темата  „Чуждоезиковото обучение – вдъхновяващо и съвременно“.

 

„Без слушане няма разбиране“ –  как използваме езика за комуникация?

 • 45% слушаме
 • 30 % говорим
 • 16 % четем
 • 9% пишем

Мозъкът е много активен при слушане и образуване на думи и по-малко активен при гледане и изговаряне на думи.

Лявата хемисфера на мозъка:

 • обработва информации една след друга
 • е логична
 • мисли линеарно
 • анализира и обяснява
 • говори и смята
 • подрежда, запаметява правила

Дясната хемисфера на мозъка:

 • преработва информации едновременно
 • регистрира цели картини и по-големи единици
 • мисли в картини, а не в думи
 • обхваща емоции
 • запаметява поредица тонове и звукови картини
 • спомня си за комплексни картини

Глобален консенсус за уменията на 21 век:

I. Шест базисни грамотности за ежедневието /езикова, математическа, научна, информационно-комуникативна, финансова, културна/

II. Основни компетентности /при сложни предизвикателства/

 • критично мислене и решаване на проблеми
 • творчество /не само художествено, но и научно/ и иновативност
 • комуникация и общуване
 • сътрудничество и екипност

III. Качества на характера

 • любопитство и любознателност
 • инициативност
 • упоритост и настойчивост
 • адаптивност
 • лидерство
 • социална и културна чувствителност

В 21 век училището трябва да има за цел  „Развитие характера на учениците и осигуряване благополучието на подрастващите“.

От конвергентно мислене /избери вярното от шест варианта/ към дивергентно мислене /едно начало, дай няколко варианта – Как да отидем на Марс?/

Кой какво допринася, за да бъде един ученик успешен? Проценти на влияние върху учебните постижения на ученика:

-В детската градина:      70 % семейството / 20 % училището / 10 % ученикът

-В началното училище: 60 % семейството/ 25 % училището / 15 % ученикът

-В средния курс:               50 % семейството / 30 % училището / 20 % ученикът

-В горния курс:                 35 % семейството / 35 % училището / 30 % ученикът

-Висше образование:      20 % семейството/ 40 % университетът/ 40 % студентът

new-24.04.19

Финландия е първата страна в света, която ще премахне учебните предмети. От 2020 г. това ще е факт за учениците след 16 годишна възраст – няма да има предмети като математика, география или физика. Обучението в училище ще бъде съобразено с днешното време, тъй като системата на обучение в много страни е над сто годишна. В последните десетилетия бързо се разви всичко освен учебната система. Затова Финландия ще я промени с нова, по възможност насочена към бъдещето система.

Финландската система е една от най-добрите в света и при изследването Pisa учениците от Финландия заемат най-добрите места. Въпреки това образователните експерти искат нова училищна реформа и да премахнат традиционните предмети в училище.

„Много училища обучават все още напълно старомодно, като в началото на 19 век“, упреква  Marjo Kyllonen, началник на образователните власти (Helsinki).„Но нуждите днес не са същите. Ние се нуждаем от концепция, която е подходяща за 21. век.“

Междупредметно „обучение-феномен“
Kyllonen е разработил със своя екип една концепция, която ще премахне стриктното разделение на предметите от 2020 г. Вместо това ще има необичайно обучение, при което една определена тема се разработва чрез групова работа в междупредметно обучение. Така например темата „Втора световна война“ може да се разглежда от математическа, географска и историческа перспектива. При проекта  „Работа в кафене“ могат да се тренират познанията по икономика, английски и комуникация.

Образователните власти не предвиждат пълно премахване на традиционните предмети в училище. Най-напред системата ще бъде въведена за ученици от 16 годишна възраст нагоре. Така по-големите ученици биха могли да изберат проектите със своите професионални планове. При учениците от 7 до 16 годишна възраст в началото няма да се променя цялата система на обучение, но ще има по-дълги фази от необичайното обучение.

Учителите също ще спечелят
чрез проектното обучение учителите ще работят много повече заедно с колеги. Вече две трети от учителите в Хелзинки са обучени за новата система – при междупредметното обучение те биха получавали допълнително трудово възнаграждение към заплатата.

Източник: Spiegel Online

 

Основна задача на училището в 21 век – развитие на характерите на учениците

April 20, 2019

На 18 април 2019 г. в Регионален исторически музей – Благоевград учители от Благоевград и областта участваха в обучителен модул  на Панайот Рандев от фондация Човек Плюс и Институт Ре-Генезис, секция „Позитивна психология и образование“ към Дружеството на психолозите.  Развитието на характера – основна задача на училището в 21 век.

Седмица на немския език, посветена на 3 октомври – Обединението на Германия

September 30, 2018

Spiegel TV: Обяснено за ученици: Падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г. – тук

Дойче Веле: От падането на Берлинската стена до Обединението на Германия  – тук

Planet Schule – Die Mauer – Warum fliehen? Warum bleiben? Alltag an der Grenze. Das Ende der DDR – hier

Planet Schule – 2 durch Deutschland –  Berlin -Die Siegessäule und süße Maiblätter – 28 Min-  hier

Rückblende DDR 1989 – Die letzte Wahl vor der Wende, 29 Min. – hier

Открит урок по испански език на Калинка Йорданова, председател на методическо обединение „Чужди езици“

Mai 4, 2017

Днес, 04.05.2017 г. , пред свои колеги от методическото обединение „Чужди езици“ в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Благоевград учителката по испански език Калинка Йорданова /председател на методическото обединение/ изнесе открит урок. Пристъства директорът на гимназията Марин Митов, заедно с който учителите обсъдиха след часа урока на госпожа Йорданова.

Румяна Войнова /главен учител по немски език/: „Бях удивена от свободната комуникация между учител и ученици на испански език по време на часа. Да не забравяме, че учениците учат испански от 15.09.2016 г., а вече умеят да разбират и говорят на испански на едно доста високо ниво В1. Бих се поучила от прегледния план на урока, който за улеснение на учениците бе създаден на дъската, и особено от насоките да се овладява езика като система, като се използват „маркери за разпознаване на граматични явления“.

Обучение за работа с Kahoot

Dezember 23, 2016

 

kahoot

Днес, 23.12.2016 г., в ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“  госпожа Албена Узунова и госпожа Меглена Велячка проведоха с учители обучение за работа с телефони в учебните часове. създадоха в getkahut.com класическа игра за своите ученици , а  в Kahoot.it  като ученици участваха в състезание, в което първенец беше господин Йордан Иванов, а второ и трето място заеха госпожа Дани Тренева и госпожа Меги Велячка.

 

Квалификационна дейност

April 21, 2016

4

Като председател на Комисията по квалификационна дейност в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград днес бях доволна от  богатия на квалификации ден.

3

Госпожа Ани Рупова разказа за квалификационния  курс за учители по английски език „Как да се обучават  ученици със специални образователни потребности“, състоял се в гр.Портсмут, Англия /7 март-20 март 2016 г/, един  проект, финансиран по програма Еразъм+, КА1.

ani portsmouth 533 (1)

На вътрешно-училищния квалификационен модул, продължил 120 минути, присъстваха преподаватели по различни предмети в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ : младши учители, учители, старши учители, главни учители и педагогическият съветник Капка Калибацева. Все повече учители проявяват интерес към вътрешно-училищните квалификационни модули, защото  съпоставителното представяне на дискутираните проблеми помага за повишаване ефективността на работа по всички предмети.

ani portsmouth 529 (1)

ani portsmouth 553 (1)

Госпожа Рупова сподели възхищението си от организацията на учебния процес в посетените от нея училища, където процесите на приобщаващо и интегриращо обучение протичат на високо професионално ниво със съдействието на учител, учител-асистент и ресурсен учител, а материалната база предразполага към разгръщане на креативност, активност и подтиква към самостоятелна дейност.

ani portsmouth 535 (1)

Госпожа Рупова показа много снимки и дидактизирани учебни материали, които ще предостави  за сайта на гимназията за ползване от всички колеги. Тя сподели въодушевлението си  от преподаването на Даяна Хикс, чиито разбирания за обучението  през 21 век  биха могли да превърнат всяко училище в иновативно.

ani portsmouth 530 (3)

 

ani portsmouth 536 (1)

 

Такива училища има в Англия – в които родителите помагат на учителите да опознаят  децата им, а в час всеки ученик се чувства уютно , защото в екип работят по трима учители, които заедно с много институции обгрижват децата в класната стая или в специално обособени стаи до нея.

ani portsmouth 541

Такива класни стаи има. Такива правила има. Има и такива учители, които съобщават на учениците си коя книга четат в момента.

1

В 16.30 часа започна онлайн семинарът на тема“ Инструменти за създаване на интерактивни образователни ресурси“, в който аз успешно участвах на 12 април 2016 г.

2

Обсъждаме новите учебни програми в методическото обединение

Oktober 26, 2013

25.10.13

Новата учебна програма за 8 клас german_int_8kl

Определящи методически принципи – прагматичност, спираловидно и плавно овладяване на чуждия език

ПРОЕКТИ на учебни програми по чужди езици изтегли zip файл ТУК

Методическото обединение реши – с електронно учителско портфолио през новата учебна година

September 9, 2013

09.09.13Новата учебна година започна за учителите по чужд език в НХГ с темата „Учителско и ученическо портфолио“от вътрешноквалификационната дейност . Присъстваха директорът Марин Митов и помощник-директорът Теодора Ацева.

R.Vojnova

Чрез SWOT-анализ учителите от методическо обединение „Чужди езици“ откриха силни, слаби страни, заплахи и възможности, които дава педагогическото портфолио.

Л.Влахова

За преподавателката по испански език Л. Влахова една от силните страни на учителското портфолио е: възможност за реклама на училището чрез силата на преподавателските кадри.