Archive for the ‘1. Методическо обединение’ Category

Седмица на немския език, посветена на 3 октомври – Обединението на Германия

September 30, 2018

Spiegel TV: Обяснено за ученици: Падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г. – тук

Дойче Веле: От падането на Берлинската стена до Обединението на Германия  – тук

Planet Schule – Die Mauer – Warum fliehen? Warum bleiben? Alltag an der Grenze. Das Ende der DDR – hier

Planet Schule – 2 durch Deutschland –  Berlin -Die Siegessäule und süße Maiblätter – 28 Min-  hier

Rückblende DDR 1989 – Die letzte Wahl vor der Wende, 29 Min. – hier

Werbeanzeigen

Открит урок по испански език на Калинка Йорданова, председател на методическо обединение „Чужди езици“

Mai 4, 2017

Днес, 04.05.2017 г. , пред свои колеги от методическото обединение „Чужди езици“ в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Благоевград учителката по испански език Калинка Йорданова /председател на методическото обединение/ изнесе открит урок. Пристъства директорът на гимназията Марин Митов, заедно с който учителите обсъдиха след часа урока на госпожа Йорданова.

Румяна Войнова /главен учител по немски език/: „Бях удивена от свободната комуникация между учител и ученици на испански език по време на часа. Да не забравяме, че учениците учат испански от 15.09.2016 г., а вече умеят да разбират и говорят на испански на едно доста високо ниво В1. Бих се поучила от прегледния план на урока, който за улеснение на учениците бе създаден на дъската, и особено от насоките да се овладява езика като система, като се използват „маркери за разпознаване на граматични явления“.

Обучение за работа с Kahoot

Dezember 23, 2016

 

kahoot

Днес, 23.12.2016 г., в ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“  госпожа Албена Узунова и госпожа Меглена Велячка проведоха с учители обучение за работа с телефони в учебните часове. създадоха в getkahut.com класическа игра за своите ученици , а  в Kahoot.it  като ученици участваха в състезание, в което първенец беше господин Йордан Иванов, а второ и трето място заеха госпожа Дани Тренева и госпожа Меги Велячка.

 

Квалификационна дейност

April 21, 2016

4

Като председател на Комисията по квалификационна дейност в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград днес бях доволна от  богатия на квалификации ден.

3

Госпожа Ани Рупова разказа за квалификационния  курс за учители по английски език „Как да се обучават  ученици със специални образователни потребности“, състоял се в гр.Портсмут, Англия /7 март-20 март 2016 г/, един  проект, финансиран по програма Еразъм+, КА1.

ani portsmouth 533 (1)

На вътрешно-училищния квалификационен модул, продължил 120 минути, присъстваха преподаватели по различни предмети в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ : младши учители, учители, старши учители, главни учители и педагогическият съветник Капка Калибацева. Все повече учители проявяват интерес към вътрешно-училищните квалификационни модули, защото  съпоставителното представяне на дискутираните проблеми помага за повишаване ефективността на работа по всички предмети.

ani portsmouth 529 (1)

ani portsmouth 553 (1)

Госпожа Рупова сподели възхищението си от организацията на учебния процес в посетените от нея училища, където процесите на приобщаващо и интегриращо обучение протичат на високо професионално ниво със съдействието на учител, учител-асистент и ресурсен учител, а материалната база предразполага към разгръщане на креативност, активност и подтиква към самостоятелна дейност.

ani portsmouth 535 (1)

Госпожа Рупова показа много снимки и дидактизирани учебни материали, които ще предостави  за сайта на гимназията за ползване от всички колеги. Тя сподели въодушевлението си  от преподаването на Даяна Хикс, чиито разбирания за обучението  през 21 век  биха могли да превърнат всяко училище в иновативно.

ani portsmouth 530 (3)

 

ani portsmouth 536 (1)

 

Такива училища има в Англия – в които родителите помагат на учителите да опознаят  децата им, а в час всеки ученик се чувства уютно , защото в екип работят по трима учители, които заедно с много институции обгрижват децата в класната стая или в специално обособени стаи до нея.

ani portsmouth 541

Такива класни стаи има. Такива правила има. Има и такива учители, които съобщават на учениците си коя книга четат в момента.

1

В 16.30 часа започна онлайн семинарът на тема“ Инструменти за създаване на интерактивни образователни ресурси“, в който аз успешно участвах на 12 април 2016 г.

2

Обсъждаме новите учебни програми в методическото обединение

Oktober 26, 2013

25.10.13

Новата учебна програма за 8 клас german_int_8kl

Определящи методически принципи – прагматичност, спираловидно и плавно овладяване на чуждия език

ПРОЕКТИ на учебни програми по чужди езици изтегли zip файл ТУК

Методическото обединение реши – с електронно учителско портфолио през новата учебна година

September 9, 2013

09.09.13Новата учебна година започна за учителите по чужд език в НХГ с темата „Учителско и ученическо портфолио“от вътрешноквалификационната дейност . Присъстваха директорът Марин Митов и помощник-директорът Теодора Ацева.

R.Vojnova

Чрез SWOT-анализ учителите от методическо обединение „Чужди езици“ откриха силни, слаби страни, заплахи и възможности, които дава педагогическото портфолио.

Л.Влахова

За преподавателката по испански език Л. Влахова една от силните страни на учителското портфолио е: възможност за реклама на училището чрез силата на преподавателските кадри.