Archive for the ‘1. Методическо обединение’ Category

Седмици на немския език (11 – 29 май 2020 г.)

März 12, 2020

Wochen der deutschen Sprache

 

 

Една инициатива на Гьоте Институт София – тук

Учениците от НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще участват в своята седмица на немския език с музикален маратон.

Коя е любимата ви песен на немски език?

Училищни състезания по немски език в края на 2019 година и в началото на 2020 година

Januar 20, 2020

„Най-добър преводач“ /училищно състезание на немски и английски език за 11 клас/

„Конкурс за най-добър преводач“ /за ученици от 11 клас/ . На 19.12.2019 г. бе отличен най-добрият преводач с немски език – Петър Стойнев от 11 б клас. Учител: Румяна Войнова

„Най-добър рекламен мениджър “ /училищно състезание на немски език за 9 клас/

В училищното състезание на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ за реклама на немски език се включиха учениците от 9 б клас с учител Румяна Войнова. Те подготвиха изложба на рекламни продукти, изработени на немски език по тема „Реклама на клуб по интереси“. В своята реклама учениците трябваше да предложат курс за обучение по любимо занимание, с което да заинтересуват голям брой желаещи да се включат в курса. Предварително усвоените изразни средства на немски език дадоха възможност за показване на интерес и желание за участие в клуб по интереси. Любимият курс бе подробно представен и онагледен с подходящи рисунки и снимки. Заниманията в курса бяха детайлно описани, както и необходимите предварителни познания и опит. Всичко с една цел – повече точки, които доближават участниците до победата в състезанието.

Румяна Войнова, гл. учител по немски език, и учениците от 9 б клас оцениха рекламните продукти на тема „Реклама на клуб по интереси“. С благодарност за активното участие на Антония, Алексия, Радослава, Мария, Весела и Беатрис.

 

Инициатива от новата квалификационна учебна година 2019-2020

September 13, 2019

К.Калибацева.jpg

На 12 септември 2019 година, от 12 часа, в кабинет 311 се проведе Тренинг срещу стреса на работното място. Ръководител: Капка Калибацева

Открихме новата квалификационна година в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“-Благоевград

September 12, 2019

Kurs google

Днес, 12 септември 2019 г., в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград бе открита новата квалификационна учебна година с обучителен курс „Създаване на Google Classroom“. Обучители: Меглена Велячка и Албена Узунова.

kurs-google-1

Обучение във Велинград

Juli 8, 2019

Обучението се проведе на 7 и 8 юли 2019 година във Велинград и участва целият колектив на НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Благоевград!

Тема на обучението: „Разпознаване и превенция на агресията. Форми и методи на противодействие.“

Група2

Групата на обучител Петя Тодорова от ЕГ „Ромен Ролан“ – Стара Загора

Двете без инстр3.jpg

Обща снимка на двете групи /без обучителите/

Двете групи1.jpg

Обща снимка на двете групи /заедно с обучителите/

 

Развитие на характера и осигуряване благополучието на подрастващите

April 24, 2019

Днес, 24 април 2019 г.,  методическо обединение „Чужди езици“ проведе работна среща – участниците в конференции споделиха размисли по темата  „Чуждоезиковото обучение – вдъхновяващо и съвременно“.

 

„Без слушане няма разбиране“ –  как използваме езика за комуникация?

 • 45% слушаме
 • 30 % говорим
 • 16 % четем
 • 9% пишем

Мозъкът е много активен при слушане и образуване на думи и по-малко активен при гледане и изговаряне на думи.

Лявата хемисфера на мозъка:

 • обработва информации една след друга
 • е логична
 • мисли линеарно
 • анализира и обяснява
 • говори и смята
 • подрежда, запаметява правила

Дясната хемисфера на мозъка:

 • преработва информации едновременно
 • регистрира цели картини и по-големи единици
 • мисли в картини, а не в думи
 • обхваща емоции
 • запаметява поредица тонове и звукови картини
 • спомня си за комплексни картини

Глобален консенсус за уменията на 21 век:

I. Шест базисни грамотности за ежедневието /езикова, математическа, научна, информационно-комуникативна, финансова, културна/

II. Основни компетентности /при сложни предизвикателства/

 • критично мислене и решаване на проблеми
 • творчество /не само художествено, но и научно/ и иновативност
 • комуникация и общуване
 • сътрудничество и екипност

III. Качества на характера

 • любопитство и любознателност
 • инициативност
 • упоритост и настойчивост
 • адаптивност
 • лидерство
 • социална и културна чувствителност

В 21 век училището трябва да има за цел  „Развитие характера на учениците и осигуряване благополучието на подрастващите“.

От конвергентно мислене /избери вярното от шест варианта/ към дивергентно мислене /едно начало, дай няколко варианта – Как да отидем на Марс?/

Кой какво допринася, за да бъде един ученик успешен? Проценти на влияние върху учебните постижения на ученика:

-В детската градина:      70 % семейството / 20 % училището / 10 % ученикът

-В началното училище: 60 % семейството/ 25 % училището / 15 % ученикът

-В средния курс:               50 % семейството / 30 % училището / 20 % ученикът

-В горния курс:                 35 % семейството / 35 % училището / 30 % ученикът

-Висше образование:      20 % семейството/ 40 % университетът/ 40 % студентът

new-24.04.19

Финландия е първата страна в света, която ще премахне учебните предмети. От 2020 г. това ще е факт за учениците след 16 годишна възраст – няма да има предмети като математика, география или физика. Обучението в училище ще бъде съобразено с днешното време, тъй като системата на обучение в много страни е над сто годишна. В последните десетилетия бързо се разви всичко освен учебната система. Затова Финландия ще я промени с нова, по възможност насочена към бъдещето система.

Финландската система е една от най-добрите в света и при изследването Pisa учениците от Финландия заемат най-добрите места. Въпреки това образователните експерти искат нова училищна реформа и да премахнат традиционните предмети в училище.

„Много училища обучават все още напълно старомодно, като в началото на 19 век“, упреква  Marjo Kyllonen, началник на образователните власти (Helsinki).„Но нуждите днес не са същите. Ние се нуждаем от концепция, която е подходяща за 21. век.“

Междупредметно „обучение-феномен“
Kyllonen е разработил със своя екип една концепция, която ще премахне стриктното разделение на предметите от 2020 г. Вместо това ще има необичайно обучение, при което една определена тема се разработва чрез групова работа в междупредметно обучение. Така например темата „Втора световна война“ може да се разглежда от математическа, географска и историческа перспектива. При проекта  „Работа в кафене“ могат да се тренират познанията по икономика, английски и комуникация.

Образователните власти не предвиждат пълно премахване на традиционните предмети в училище. Най-напред системата ще бъде въведена за ученици от 16 годишна възраст нагоре. Така по-големите ученици биха могли да изберат проектите със своите професионални планове. При учениците от 7 до 16 годишна възраст в началото няма да се променя цялата система на обучение, но ще има по-дълги фази от необичайното обучение.

Учителите също ще спечелят
чрез проектното обучение учителите ще работят много повече заедно с колеги. Вече две трети от учителите в Хелзинки са обучени за новата система – при междупредметното обучение те биха получавали допълнително трудово възнаграждение към заплатата.

Източник: Spiegel Online

 

Основна задача на училището в 21 век – развитие на характерите на учениците

April 20, 2019

На 18 април 2019 г. в Регионален исторически музей – Благоевград учители от Благоевград и областта участваха в обучителен модул  на Панайот Рандев от фондация Човек Плюс и Институт Ре-Генезис, секция „Позитивна психология и образование“ към Дружеството на психолозите.  Развитието на характера – основна задача на училището в 21 век.

Седмица на немския език, посветена на 3 октомври – Обединението на Германия

September 30, 2018

Spiegel TV: Обяснено за ученици: Падането на Берлинската стена на 9 ноември 1989 г. – тук

Дойче Веле: От падането на Берлинската стена до Обединението на Германия  – тук

Planet Schule – Die Mauer – Warum fliehen? Warum bleiben? Alltag an der Grenze. Das Ende der DDR – hier

Planet Schule – 2 durch Deutschland –  Berlin -Die Siegessäule und süße Maiblätter – 28 Min-  hier

Rückblende DDR 1989 – Die letzte Wahl vor der Wende, 29 Min. – hier

Открит урок по испански език на Калинка Йорданова, председател на методическо обединение „Чужди езици“

Mai 4, 2017

Днес, 04.05.2017 г. , пред свои колеги от методическото обединение „Чужди езици“ в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Благоевград учителката по испански език Калинка Йорданова /председател на методическото обединение/ изнесе открит урок. Пристъства директорът на гимназията Марин Митов, заедно с който учителите обсъдиха след часа урока на госпожа Йорданова.

Румяна Войнова /главен учител по немски език/: „Бях удивена от свободната комуникация между учител и ученици на испански език по време на часа. Да не забравяме, че учениците учат испански от 15.09.2016 г., а вече умеят да разбират и говорят на испански на едно доста високо ниво В1. Бих се поучила от прегледния план на урока, който за улеснение на учениците бе създаден на дъската, и особено от насоките да се овладява езика като система, като се използват „маркери за разпознаване на граматични явления“.

Обучение за работа с Kahoot

Dezember 23, 2016

 

kahoot

Днес, 23.12.2016 г., в ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“  госпожа Албена Узунова и госпожа Меглена Велячка проведоха с учители обучение за работа с телефони в учебните часове. създадоха в getkahut.com класическа игра за своите ученици , а  в Kahoot.it  като ученици участваха в състезание, в което първенец беше господин Йордан Иванов, а второ и трето място заеха госпожа Дани Тренева и госпожа Меги Велячка.