Archive for the ‘Проект „Моят регион“’ Category

От декември до февруари

Februar 25, 2012

Проект „Моят регион“ – Лидия Йованович от Франция, Таня Бикова от ПМГ – Благоевград, Яна Калоянова от Белица

http://fremdsprachen2010.wordpress.com/2011/12/

http://fremdsprachen2010.wordpress.com/2012/01/

„Образът на другите“ – Москва, Белица

http://fremdsprachen2010.wordpress.com/2012/02/

Първа видеоконференция с ученици по проекта „Моят регион“

November 14, 2011


Гости на първата видеоконференция с ученици бяха господин Ивайло Златанов, Началник на РИО към МОМН – Благоевград, господин Марин Митов, директор на НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“, журналистите Светла Бурова от Радио Благоевград и Димитрина Асенова от вестник Струма.

Готвим видеоконференция с ученици от Франция и Испания

November 4, 2011

Подготовка за видеоконференциите през ноември

November 3, 2011

НХГ и ПМГ – СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „МОЯТ РЕГИОН“

Oktober 11, 2011

22 СЕПТЕМВРИ – ПЪРВА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Днес, 22 септември 2011 г., Румяна Войнова от НХГ и Таня Бикова от ПМГ взеха участие в международната видеоконференция по проекта „Моят регион“. Видеоконференцията премина под ръководството на координаторката на проекта – Лидия Йованович от Франция, със специалното участие на ръководителя на курса Електронна журналистика – юни 2011 във Финландия – Лудо Матусен. Участниците от Испания /Кармен и Сандра/, Холандия /Карла/, Румъния/Мария и Джина/, Естония/Раиво и колежката му по английски език/, България/Руми и Таня/, Франция/Лидия/, Словения /Матея/дадоха своите заявки за работа в електронния журнал по темите „Туризъм“, „Типични за района храни“ и „Фестивали“. Броят на групите, сроковете за представяне на учениците и датите за писане на първите статии трябва да се уточнят с мейл до 30 септември 2011.Карла от Холандия и Катя от Полша са инициаторки на проект по Коменски и започват подготовка за подготвителна визита в Холандия. Елица Илиева от НХГ и Таня Бикова от ПМГ са дали вече заявка за участие в подготовката на този проект.

14 ОКТОМВРИ – ВТОРА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯон“


Продължава работата по стартиралия през юни във Финландия проект „Моят регион“, свързан с публикуване на статии в електронния журнал. 19.30 часа българско време, във Франция е 18.30 часа , 17.30 в Тенерифе на Канарските острови в Испания.

На онлайн-срещата присъстват Руми от НХГ, Таня от ПМГ, Лидия от Франция/координатор/ и Кармен от Испания. Планират се задачи, уточняват се следващите стъпки: представяне в електронния журнал до края на октомври, участие във видеоконференция на учителите, първа видеоконференция за учениците. Какво се очаква от тях? Да представят себе си, своето училище, семейството си, предпочитаните си занимания, бъдещата си професия и да задават въпроси на учениците от Испания и Франция.
ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ:
11 ноември 2011, 19.30 часа – видеоконференция за учителите
14 ноември, 11 часа – видеоконференция с ученици от група 1
18 ноември, 13.30 часа – видеоконференция с ученици от група 2
21 ноември, 11 часа – видеоконференция с ученици от група 3
25 ноември, 13.30 часа – видеоконференция с ученици от група 4

Нови проекти, родени във Финландия

September 22, 2011

Всички нови проекти може да се видят тук:
http://www.ejournal.fi/internationalproject/

На 22 септември 2011 г., 19 часа източно-европейско време, се състоя първата видеоконференция по проекта „Моят регион“. В нея участваха учители от 8 европейски страни:
– България /Руми Войнова от НХГ и Таня Бикова от ПМГ/
– Естония /Раиво и колежката му по английски език/
– Испания /Сандра и Кармен/
– Румъния /Мария и Джина/
– Словения /Матея/
– Франция /Лидия/
-Холандия /Карла/
– нашият ръководител в курса Електронна журналистика във Финландия – Лудо Матусен от Белгия, в момента на работа в Холандия