Archive for the ‘Олимпиади, състезания’ Category

Екипът на НХГ за Лингвистично кенгуру 2013 – регионален кръг

April 14, 2013

Р.Войнова

Регионалният кръг на езиковото състезание „Лингвистично кенгуру“ се проведе днес – 14.04.13 в ПМГ .  Явиха  се 65 ученици /с английски, немски и френски език/. За участие са се записали 170 училища от цялата страна.

Ето екипът на НХГ  за състезанието: http://fremdsprachen2010.wordpress.com/2013/04/

Резултатите ще бъдат обработвани на място в училищата и ще бъдат обобщени в периода 15 – 30 април. Класирането за Национален кръг ще бъде обявено тук в периода 13 -15 май.
Материалите от състезанието плюс верните отговори /за всички езици/ ще бъдат качени на страницата утре – 15 април 2013.
Националният кръг ще се проведе на 8 юни в София.

До участие в националния кръг се допускат първите пет участници с най-висок резултат, постигнат за страната, по всеки език и във всяка възрастова група.

Национална олимпиада по философия, Благоевград 21-22 април 2012

April 25, 2012

Националната олимпиада по философия е повод за осмисляне на междупредметните връзки на учителите по чужд език с учителите по философия в НХГ,
за да могат нашите ученици да имат сигурност в превода, например:

„Човекът е единственото живо същество, което усеща
собственото си битие като проблем, който трябва
да разреши и от който той не може да се избави“
Ерих Фром

„Трябва ли да наричаме справедлив камъка,
когато пада отгоре надолу и така върши, каквото трябва,
също както наричаме справедлив човека,
вършещ каквото трябва“.
Анселм Кентърбърийски

„Философията тържествува лесно над миналите
и бъдещите беди;
настоящите беди обаче тържествуват над нея“
Ларошфуко

Университетски център „Бачиново“, Югозападен университет „Неофит Рилски“