Archive for the ‘Европейска комисия’ Category

За Европейската комисия и Брюксел

November 6, 2014

R.Voj

Представяне пред учители от НХГ на презентациите от Европейската комисия – представени от Мауро Галучио /“Ролята на Европейската комисия в Европейския съюз“/,  Красимир Савов /“Европейска година на гражданите и Европейско гражданство“/, Венцислав Петров /“Инициативи на Европейския съюз за борба срещу младежката безработица: „Youth Guarantee“, „Youth Employment Initiative“, „EURES – Boosting Mobility“ /, Милена Бонева /“Политика на Еврепейския съюз за климата“/, Ясен Спасов /“Еразъм+  С какво програмата може да бъде от полза за образованието, обучението, младежта и спорта?“/

NHG1

Посещение на учители от България в Европейската комисия в Брюксел /22- 24.10.2014/

Oktober 25, 2014

Снимка: Уикипедия (free foto)

Групата е от 18 учители, участвали в семинари, организирани от Европейската комисия, и спечелили последвал конкурс, и 6 учители, участвали активно в проекти и инициативи, свързани с изучаването на езици.

В НХГ сме горди с ежегодното участие на наши ученици  в конкурса „JUVENES TRANSLATORES“ и активното включване на методическо обединение „Чужди езици“  в честването на 26 септември /европейския ден на езиците/.

По време на посещението ни в Европейската комисия от 22 до 24 октомври 2014 година служители от Европейската комисия представиха европейски политики и инициативи в сферата на образованието, мобилността, за намаляване на младежката безработица, действия против климатичните промени.

im Saal

Сграда „Берлемон“, конферентна зала: S 5

Isabella

С добре дошли ни поздравява Isabella Malaise-Weckerle. Тя е родена в Германия и вече 28 години работи в Европейската комисия. Тя е организатор на групови посещения в посетителския център на Европейската комисия. Щастлива съм да комуникирам с нея на немски език и да си направим снимка през известната сграда.

1. Mauro

Мауро Галучио, Главна дирекция Комуникация: „Ролята на Европейската комисия и процесът на вземане на решения в Европейския съюз“

Savov

Красимир Савов, Главна дирекция Комуникация:  „Европейска година на гражданите и гражданското право в Европейския съюз“

Rumi im Saal

Венцислав Петров, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“: „Инициативи на Европейския съюз за борба срещу младежката безработица: „Младежка гаранция“, „Младежка инициатива за безработицата“, EURES -подкрепяне на мобилността“

EURES (EURopean Employment Services, европейски услуги по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между службите за заетост в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)и Конфедерация Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – обществени служби по заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се координира от Европейската Комисия.

Restaurant

В ресторант „Европейско ателие“, зала Жан Моне, домакин на обяда е Европейската комисия с присъствието на Светлозара Кабакчиева от кабинета на комисар Кристалина Георгива.

M.B.

Мелина Бонева, Генерална дирекция „Климатични промени“: Политиката на Европейския съюз за климатичните промени“

R.Plevneliev

В същото време президентът Росен Плевнелиев е на работно посещение в Брюксел за участие в заседанието на Европейския съвет: Каква ще бъде политиката на Европейския съюз в областта на климата и енергетиката за периода 2020 – 2030 година. В паузата виждаме президента Плевнелиев на големия екран на петия етаж в сграда Берлемон.

Erasmus

Ясен Спасов, Главна дирекция за образование и култура: Еразъм плюс

Parlamentarium

Посетителски център на Европейския парламент

http://www.europarl.europa.eu/visiting/bg/visits/parlamentarium.html

Komission

Обща снимка в края на визитата в Европейската комисия

DSCN9557

Моите любителски снимки – забележителности на Брюксел

DSCN9554