Archive for April 2019

Развитие на характера и осигуряване благополучието на подрастващите

April 24, 2019

Днес, 24 април 2019 г.,  методическо обединение „Чужди езици“ проведе работна среща – участниците в конференции споделиха размисли по темата  „Чуждоезиковото обучение – вдъхновяващо и съвременно“.

 

„Без слушане няма разбиране“ –  как използваме езика за комуникация?

 • 45% слушаме
 • 30 % говорим
 • 16 % четем
 • 9% пишем

Мозъкът е много активен при слушане и образуване на думи и по-малко активен при гледане и изговаряне на думи.

Лявата хемисфера на мозъка:

 • обработва информации една след друга
 • е логична
 • мисли линеарно
 • анализира и обяснява
 • говори и смята
 • подрежда, запаметява правила

Дясната хемисфера на мозъка:

 • преработва информации едновременно
 • регистрира цели картини и по-големи единици
 • мисли в картини, а не в думи
 • обхваща емоции
 • запаметява поредица тонове и звукови картини
 • спомня си за комплексни картини

Глобален консенсус за уменията на 21 век:

I. Шест базисни грамотности за ежедневието /езикова, математическа, научна, информационно-комуникативна, финансова, културна/

II. Основни компетентности /при сложни предизвикателства/

 • критично мислене и решаване на проблеми
 • творчество /не само художествено, но и научно/ и иновативност
 • комуникация и общуване
 • сътрудничество и екипност

III. Качества на характера

 • любопитство и любознателност
 • инициативност
 • упоритост и настойчивост
 • адаптивност
 • лидерство
 • социална и културна чувствителност

В 21 век училището трябва да има за цел  „Развитие характера на учениците и осигуряване благополучието на подрастващите“.

От конвергентно мислене /избери вярното от шест варианта/ към дивергентно мислене /едно начало, дай няколко варианта – Как да отидем на Марс?/

Кой какво допринася, за да бъде един ученик успешен? Проценти на влияние върху учебните постижения на ученика:

-В детската градина:      70 % семейството / 20 % училището / 10 % ученикът

-В началното училище: 60 % семейството/ 25 % училището / 15 % ученикът

-В средния курс:               50 % семейството / 30 % училището / 20 % ученикът

-В горния курс:                 35 % семейството / 35 % училището / 30 % ученикът

-Висше образование:      20 % семейството/ 40 % университетът/ 40 % студентът

new-24.04.19

Финландия е първата страна в света, която ще премахне учебните предмети. От 2020 г. това ще е факт за учениците след 16 годишна възраст – няма да има предмети като математика, география или физика. Обучението в училище ще бъде съобразено с днешното време, тъй като системата на обучение в много страни е над сто годишна. В последните десетилетия бързо се разви всичко освен учебната система. Затова Финландия ще я промени с нова, по възможност насочена към бъдещето система.

Финландската система е една от най-добрите в света и при изследването Pisa учениците от Финландия заемат най-добрите места. Въпреки това образователните експерти искат нова училищна реформа и да премахнат традиционните предмети в училище.

„Много училища обучават все още напълно старомодно, като в началото на 19 век“, упреква  Marjo Kyllonen, началник на образователните власти (Helsinki).„Но нуждите днес не са същите. Ние се нуждаем от концепция, която е подходяща за 21. век.“

Междупредметно „обучение-феномен“
Kyllonen е разработил със своя екип една концепция, която ще премахне стриктното разделение на предметите от 2020 г. Вместо това ще има необичайно обучение, при което една определена тема се разработва чрез групова работа в междупредметно обучение. Така например темата „Втора световна война“ може да се разглежда от математическа, географска и историческа перспектива. При проекта  „Работа в кафене“ могат да се тренират познанията по икономика, английски и комуникация.

Образователните власти не предвиждат пълно премахване на традиционните предмети в училище. Най-напред системата ще бъде въведена за ученици от 16 годишна възраст нагоре. Така по-големите ученици биха могли да изберат проектите със своите професионални планове. При учениците от 7 до 16 годишна възраст в началото няма да се променя цялата система на обучение, но ще има по-дълги фази от необичайното обучение.

Учителите също ще спечелят
чрез проектното обучение учителите ще работят много повече заедно с колеги. Вече две трети от учителите в Хелзинки са обучени за новата система – при междупредметното обучение те биха получавали допълнително трудово възнаграждение към заплатата.

Източник: Spiegel Online

 

Основна задача на училището в 21 век – развитие на характерите на учениците

April 20, 2019

На 18 април 2019 г. в Регионален исторически музей – Благоевград учители от Благоевград и областта участваха в обучителен модул  на Панайот Рандев от фондация Човек Плюс и Институт Ре-Генезис, секция „Позитивна психология и образование“ към Дружеството на психолозите.  Развитието на характера – основна задача на училището в 21 век.

Вечер на културите в Американския университет

April 17, 2019

По покана на госпожа Диана Станчева, преподавател в АУБ, ученици от 11 б клас на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ посетиха инициативата на Департамента за модерни езици и изкуства, заедно с учителката си по немски език Румяна Войнова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радостлав Кокалков и Кирил Хаджийски плениха публиката със своята сръчност и бързина в инициираното състезание и спечелиха награди.

Песни на немски и френски език, сценки на немски и испански език,

типични за китайската култура танци, занимателни игри, които с особен интерес наблюдават Ваня, Йоана, Криси, Ерика, Влади, Кирил, Ради от 11 б.

4.Sprachen

За учениците от 11 б клас вечерта беше приятна и изпълнена с изненади, включително и с темата на урока по немски „Вкусна и здравословна храна“.

8

 

„Чуждоезиковото обучение – вдъхновяващо и съвременно“

April 13, 2019

 

 

Годишна конференция – София, 13 април 2019 г. – Едюкейшънъл център

Един квалификационен кредит от обучение „Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR) с помощта на онлайн инструмент“

April 8, 2019

Удостоверения за обучение по програма за повишаване на квалификацията, организирано от фондация Образование 5.0  – София- 16 академични часа на тема: „Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR) с помощта на онлайн инструмент“ . Обучител: Меглена Велячка.

08.04.2019, НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград.

Румяна Войнова, главен учител по немски език, с публикация за оценяването

April 2, 2019

BDV-Magazin, 2019

Дружеството на преподавателите по немски език в България проведе 28-та си годишна конференция „Как да намалим грешките в часовете по немски език“ /29 март – 31 март 2019 г./ съвместно с Езиковата гимназия „Христо Ботев“, гр. Кърджали с подкрепата на Гьоте-институт България, Фондация Ханс Зайдел България, МОН и ДИПКУ към Тракийския университет Стара Загора, под патронажа на Посолството на Федерална република Германия.

В специализираното издание на Дружеството на преподавателите по немски език в България (BDV-Magazin, April 2019):

 • Румяна Войнова, стр.61 „Оценяването като обратна връзка за ученици и родители“ /Патетичната реч на господин Шмид към неговите ученици след постоянна дискусия за оценките/
 • Румяна Войнова, стр. 112 „Ролята на ментора“
 • Румяна Войнова, стр. 126 „еTwinning-проектите събуждат интереса на учениците“