Archive for Juni 2018

Нашите партньори от Естония вече имат знак за качество за проекта „Така живеем ние в Европа“!

Juni 2, 2018

eTwinning-училище

Кандидатстваме за знак за качество на проекта „Така живеем ние в Европа“.

2

Нашите партньори от Естония получиха вече знак за качество – тук

и ни благодарят за съвместната работа – тук

QS

 • Съвместен електронен вестник /краен продукт/ – тук
 • Обратна връзка – тук
 • Денят на Европа – тук

 

Кратко описание на проекта „Така живеем ние в Европа“:

Участници: Ученици с немски език от НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Благоевград, България (главен учител по немски език Румяна Войнова) и ученици с немски език от Гимназия Põlva в Естония (учител по немски език AIMI JÕESALU)

Краен продукт – електронен вестник, който съдържа публикации по следните теми:

1.Представяне на партньорите по проекта 

2. Представяне на училището 

3.Работа по темите:

 • Приятелство,
 • Училище,
 • Интернет,
 • Любов,
 • Какво ценим в Европейския съюз,
 • Мечти за бъдещето,
 • С това се гордеем в нашата родина

4. Обратна връзка ( чрез Mentimeter, Answergarden )

 

Педагогическа иновация и креативност 

При съвместната ни работа с Естония ние планувахме всяко училище да работи по всяка тема иновативно и креативно според желанията и възможностите си, като  дейностите бяха публикувани по теми (предимно в  Padlet) и на края в електронен вестник.
При всяка тема съответно ние можехме да работим в часовете по немски език с разработените от партньорите в Естония и беше по-интересно да сравняваме, да анализираме, да коментираме, да провим изводи – с което нашата работа по проекта стана по-занимателна, интересна и креативна. По всяка тема се работеше усърдно както в България, така и в Естония и така в двете страни се появиха тематични страници в 
Padlet.

Интеграция в учебния план

Темите от ежедневието принадлежат към Учебната програма и така нямаше проблем при интегрирането на стъпките по проекта в учебния план. При езиковите проекти е добра идеята да се работи по теми, защото така може да се покаже иновативност и креативност. Денят на безопасен интернет, Денят на Европа, Денят на eTwinning са подходящи а часовете по немски език и можеше да бъдат отбелязани разнообразно както в часовете, така и в проектната дейност. Заради кампаниите на Европейския съюз предложенията за часовете бяха интересно измислени и учениците с удоволствие се включиха. При работата по проекта при учениците бяха развити: умения в областта на немски език, способности за работа по проект и работа по групи, способности за презентация и участие в реално време, способности за анализ и решаване на проблеми. При всяка дейност по проекта се изисквата дигитални умения.

Комуникация и обмен между партньорите по проекта

Комуникирахме интензивно и активно: учителите по немски език почти ежедневно бяха във връзка чрез електронни писма, а учениците комуникираха по теми и задачи. Комуникацията по теми между учениците бе основна цел на проекта, наред с изработването на нашия електронен вестник. В часовете се дискутираше, сравняваше, анализираше, оценяваше. Знанията се увеличаваха, а хоризонтът се разширяваше. Накрая всичко беше обобщено, включително с обратна връзка. Всички електронни работи /страници в Padlet/ по проекта са структурирани прегледно и информативно. В блога в  TwinSpace-Blog ние публикувахме всички стъпки и работи по проекта. Като краен продукт се появи нашият електронен вестник „Така живеем ние в Европа“.

Kооперативност между училищата – партньори по проекта

Преди години ние работихме заедно с училището от Естония по  eTwinning проект. Вече сме по-иновативни и креативни. Опитахме се да сме равностойни партньори. И това се получи прекрасно, както при работата на учителите, така и при работата на учениците. За това има много доказателствен материал в нашия блога в TwinSpace. Тъй като нашите ученици работеха по теми в часовете по немски, това бе една добра предпоставка за създаването на електронния вестник. От създаденото от всички участници в проекта се получи един информативен и нагледен електронен вестник. Благодарение на нашите  eTwinning проекти ние станахме добри приятели. Учениците работиха по темите и чрез смартфони заедно.

Включване на технологии 

В двете училища имаше компютри с интернет-връзка, мултимедии и WIFI-връзка в класните стаи – така учениците можеха да използват таблети и смартфони, за да включат в проектната работа различни инструменти и приложения /Webtools и Apps/ . Ние използвахме следните инструменти и приложения: Padlet, Voki, Cardboard Camera, Mentimeter, Answergarden.

Резултати, въздействия и документация

Всеки нов проект развива в мен и учениците нови качества, затова ние предпочитаме работата по eTwinning проекти. Аз и моите ученици ставаме все по-иновативни, креативни, умни и мотивирани. Аз съм все по-доволна като учител, че мога да разширя в часовете по немски европейските измерения на заниманията ни. На моите ученици е приятно и подкрепящо да учат заедно с техни връстници от Европа. Най-добрият резултат от проекта е, че създадохме толкова разнообразен електронен вестнек и че часовете по немски ни бяха приятни. Нашата съвместна работа с учениците от Естония обогати часовете ни по немски и разшири хоризонта на учениците. Да използваме нови инструменти при ученето на немски език е част от образованието. В НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ работата по проекта бе представена пред колеги.  Работата  по проекта „Така живеем ние в Европа“ е повод за гордост на ученици и учители. За проекта бе съобщени в:

 • интернет-страницата на училището – тук
 • професионалния блог на Румяна Войнова – тук
 • блога на учителите по чужди езици – тук

 

 

 

Werbeanzeigen