Archive for April 2018

Какво добро и полезно ни даде Европейският съюз?

April 30, 2018

Днес, 30 април 2018 г., наши гости по проект „Твоят час“ бяха учителките по немски език Златка Гергинова и Катя Димитрова и директорът на гимназията ни – господин Марин Митов.

Какво ни дава членството в Европейския съюз? – Това бе една от разискваните чрез Mentimeter  теми, като резултатите бяха обобщени от Никол Гошева.

6

Часът бе посветен на 9 май- Ден на Европа.  Работата в Mentimeter бе полезна и забавна.

2

Резултатът от работата в Mentimeter бе  една красива интерактивна презентация, посветена на Деня на Европа. Тя  може да се види:  тук

5

Най-активните участници от 8 б клас: Елена, Димитрина, Емили, Никол, Анхея, Ванеса

еTwinning-проект „Така живеем ние в Европа“

April 26, 2018

Днес, 26.04.2018 г., учители-ентусиазирани да защитят получения знак еTwinning-училище- се събраха в компютърния кабинет на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград, за да усъвършенстват своите умения за работа в портала.

Румяна Войнова, гл. учител по немски език, разказа за eTwinning-проекта с Естония – „Така живеем ние в Европа“ и показа съвместния електронен вестник, в който са публикациите по темите на проекта.

Електронен вестник: тук

Ани Рупова, Албена Узунова, Катина Димитрова, Людмила Влахова, Меглена Велячка, Илонка Белева, Теодора Ацева, Калинка Йорданова, Румяна Войнова

Забележителности на Благоевград – проект „Твоят час“

April 25, 2018

Untitled

Днес, 25 април 2018 г., нашата задача по проект „Твоят час“ бе да направим фото-репортаж на немски език за забележителности в Благоевград. Обявено бе конкурсно начало. Ще бъдат публикувани най-хубавите текстове към снимките, които направихме близо до нашата НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“- Благоевград.

WP_20180425_14_35_36_Pro

Снимка 1

WP_20180425_14_38_41_Pro

Снимка 2

WP_20180425_14_38_30_Pro

Снимка 3

WP_20180425_14_39_52_Pro

Снимка 4

WP_20180425_14_45_50_Pro

Снимка 5

WP_20180425_14_47_37_Pro

Снимка 6

WP_20180425_14_49_29_Pro

Снимка 7

WP_20180425_14_51_51_Pro (1)

Снимка 8

WP_20180425_14_55_21_Pro

Снимка 9

 

 

Разказахме за eTwinning-проектите за Радио Благоевград

April 13, 2018

 

Foto 3

Днес, 13.04.2018 г., наш гост в Национална хуманитарна гимназия, бе екипът на младежкото предаване на Радио Благоевград. В разговора бяха включени ученичките Ерика  Димитрова и Виктория Хаджийска от 10 б клас и ръководителките на двата eTwinning проекта: „Така живеем ние в Европа“ /Румяна Войнова/ и „Нека се опознаем чрез книгите“ /Албена Узунова/.

Foto 7

И още една снимка на активните ученици, които на немски език работят по проекта „Така живеем ние в Европа“

Foto 5a

Най-активните учениците от НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград, които с немски език участват в проекта „Така живеем ние в Европа“,  се снимаха заедно с ръководителката си Румяна Войнова. Радостта бе голяма, че нашата гимназия получи знак eTwinning училище.Най-активните ученици, участници в двата проекта, с ръководители Румяна Войнова /“Така живеем ние в Европа“/ и Албена Узунова /“Да се опознаем чрез книгите“/ се снимаха със своите учителки пред входа на гимназията и не скриваха радостта си от получения за 2018-2019 г. знак Twinning училище.

Foto 4a

И още една снимка на активните учители и ученици, които допринесоха за получаване на знак eTwinning училище 2018-2019.

Foto 6a.jpg

НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ получи знак eTwinning-училище

April 12, 2018

Дейността eTwinning e част от секторна програма „Коменски“ и съответно от най-голямата програма на Европейската комисия за образование и обучение – Програмата „Учене през целия живот“.

eTwinning стартира като виртуална платформа за проекти между учители от различни европейски страни. Развива се като най-голямата социална мрежа за учители и същевременно надеждна база данни за проекти и партньорства по финансиращи програми като „Коменски“ и „Леонардо да Винчи“.

Дейността е създадена през 2005 г. от Европейската комисия, за да подпомогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за това портал – тук

На 07.12.2017 г. в този портал www.etwinning.net  бе обявен старт за кандидатстване за знак eTwinning-училище с цел да бъде признато и оценено включването, ангажираността и отдадеността не само на отделните eTуинъри, но и на екипите от учители и училищни лидери в рамките на едно и също училище, т.е. да бъде дадено признание на работата, извършена на училищно ниво.

Периодът за кандидатстване продължи от  декември 2017  до март 2018 година. Процесът на признаване  протече на два етапа, като от училищата се очакваше и се очаква  да проявява постоянна ангажираност към eTwinning, грижа за електронната сигурност, за професионалното развитие на учителите и постоянна активност в платформата.

еTwinning разшири своя обхват – от учителите към училищата, а НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ вече е сред първите европейски eTwinning-училища!

Малко история:

Една от основните препоръки от Мониторинговия доклад на eTwinning за 2015 г.[1], който имаше за цел по-широкото участие на училищата, е „да се акцентира върху участието на училищните директори и училищното ръководство, за да се увеличат шансовете eTwinning практиките да повлияят училищната политика и да бъдат интегрирани“.

Защо кандидатствахме за знак еTwinning-училище?

  • За да осигурим на нашето училище европейско присъствие и по-голяма видимост на местно, регионално и национално ниво;
  • За да получим признание за работата, свършена от всички служители в нашето училище, които участват в дейности, свързани с eTwinning;
  • За да повлиям политиките: нашето училище да се превърне в модел за другите училища, както и за регионалните и националните власти.

Готови ли бяхме за кандидатстване за знак eTwinning-училище?

  1. Нашето училище  бе регистрирано  в eTwinning от поне 2 години
  2.  Нашият директор (респективно  училищното ръководство) е регистрирано  в eTwinning
  3. Поне 2 учители от нашето училище са регистрирани  в eTwinning –  Албена Узунова, Меглена Велячка, Антоанета Мирчева, Ани Рупова, Катина Димитрова, Александра Петкова, Калинка Йорданова, като още през 2009 г. гл.учител по немски език Румяна Войнова работи по еTwinning-проект – тук
  4. Тази година сме участвали в поне един европейски проект, който е бил награден с Национален знак за качество – проектът„Нека се опознаем чрез книгите“ с ръководител госпожа Албена Узунова

На 10.04.2018 г. в портала eTwinning бе оповестено, че НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград получава знак eTwinning-училище! – тук

Как учениците, изучаващи немски език в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград, се запалиха да помогнат за получаване на знак eTwinning-училище: тук

Пътят на Румяна Войнова от еTwinning-проект 2009 г. до 2018 г., когато НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ получава знак eTwinning-училище – тук

ТуинСпейс – тук работиха заедно ученици от НХГ и от Естония

24 училища и детски градини в цялата страна получиха този знак. Тези училища са пионери и са признати за лидери в области като:

Дигитална практика
Практика за електронна безопасност
Иновативни и креативни подходи към педагoгиката
Насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на персонала
Насърчаване на практики за съвместно обучение сред персонала и учениците

Американски университет в България – Седмица на езиците и различните култури

April 4, 2018

Днес Румяна Войнова и ученици от 10 б клас гостуваха в Американския университет по повод Седмицата на езиковото и културно многообразие.

Представени бяха песни на различни езици, но за групата от 10 б клас с немски език особен интерес представляваха песните на немски език, в съпровод на китара.

Показани бяха испански танц и български хора и учениците от 10 б клас на Национална хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ се включиха с удоволствие

Благодарим на госпожа Диана Станчева за поканата да присъстваме на тази хубава езикова вечер, която завърши с дегустация на типични храни за държавите, чиито езици се изучават в АУБ.