Archive for Dezember 2017

НХГ – кандидат за знак „eTwinning – училище“

Dezember 31, 2017

16.10.2017 г. – eTwinning проектът „Нека се опознаем чрез книгите“ на госпожа Албена Узунова е награден със знак за качество от Център за развитие на човешките ресурси – главен учител по немски език Румяна Войнова и ученици от 8 б клас  с интензивно изучаване на немски език  присъстват на награждаването

Projekt, 16.10.2017

Етап едно представлява автоматична проверка на следните три аспекта:

  • Училището е регистрирано в eTwinning от поне две години – изпълнено!
  • Поне двама учители от училището са активни в eTwinning по време на кандидатстването- изпълнено!
  • Налице е европейски eTwinning проект, отличен с Национален знак за качество (в рамките на последните две години от датата на кандидатстване) – изпълнено!

Вторият  eTwinning-проект, по който в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ ще се работи през 2018 година е проектът на немски език „So leben wir in Europa“ /“Така жвиеем в Европа“/. Партньор на учениците с немски като първи и втори чужд език  (главен учител по немски език Румяна Войнова)  са учениците с немски език от гимназия  Põlva – град Põlva , Естония – с учителка по немски език Aimi Jõesalu.

Учениците ще публикуват електронен вестник в приложението Padlet, който ще съдържа следните съдържателни точки:
1.Представяне на участниците в проекта ( видео, презентация…)
2. Представяне на училището ( видео, презентация …)
3. Теми:
3.1 Приятелство
3.2 Училище
3.3 Интернет (Безопасен интернет) – Ден на безопасния интернет  (07.02.2018 г.)
3.4 Любов
3.5 Какво ценим ние в Европейския съюз (web2.0 – приложение Tricider) – 09.05.2018
3.6 Мечти за бъдещето
3.7 С това се гордеем в нашата родина!

Към всяка тема ще имаме публикация – по една от България и една от Естония – в Twin Space.

И обобщение – поглед назад към проекта (чрез Mentimeter)

Очакваме Националната агенция да провери трите изисквания от етап едно и  всички регистрирани еТуинъри в гимназията ни да получат покана по имейл за попълване на  формуляр  „Самооценка“ в eTwinning Live.

Етап две включва попълване – от всеки еТуинър в училището – на гореспоменатия формуляр за самооценка, като се покриват следните шест критерия:

  • Критерий A. Училището трябва да демонстрира дейности, които доказват че учителите/учениците са наясно какво представлява отговорното използване на интернет;
  • Критерий Б. Училището трябва да демонстрира, че в eTwinning дейностите е налице активно сътрудничество между група от трима или повече учители;
  • Критерий В. Училището трябва да демонстрира, че поне две групи ученици в училището участват в eTwinning проекти;
  • Критерий Г. Училището трябва да демонстрира участието на двама негови активни eTwinning учители в едно или повече образователни събития на eTwinning, допринесли за стратегическото развитие на училището;
  • Критерий Д. Училището трябва публично да демонстрира участието си в eTwinning. Например да публикува логото на eTwinning и/или описание на своите eTwinning дейности в уебсайта си или да удостовери присъствието им в документ за училищна реклама/политика или брошура;
  • Критерий Е. Училището трябва да демонстрира, че през годината на награждаването, в рамките му или в рамките на местната общност, са били осъществени дейности, популяризиращи eTwinning.
Werbeanzeigen

Коледна азбука – надпревара по четене в присъствието на госпожа Подгорска

Dezember 15, 2017

По проект „Твоят час“ коледно украсената гимназия бе мотивиращ стимул за нашата надпревара по четене на тема „Weihnachts-ABC“ /“Коледна азбука“/.

4

Наш гост днес бе госпожа Мая Подгорска, майка на Димитрина от 8 б клас. Показахме на госпожа Подгорска, че всеки участник в групата по немски език по проект „Твоят час“ има свое ученическо портфолио.

Четейки от „Коледната азбука“ ние се запознахме с традиции и обичаи в Германия по време на Коледа. Учениците научиха нови думи, свързани с украсата на коледната елха и подаръците за Коледа.

dav

Госпожа Подгорска пожела на учениците много упоритост при изучаването на немския език.

 

Дер Вайнахтсман дойде при групата по немски език – проект „Твоят час“

Dezember 8, 2017

 

4Днес, 08.12.2017 г., групата „Към успех с немски език“  по проект „Твоят час“, с ръководител главен учител по немски език Румяна Войнова,  проведе своето занимание с коледно настроение, защото дер Вайнахтсман беше оставил малки подаръчета за всеки.

3

Гостите допринесоха също за празничната атмосфера: госпожа Вилиана Джизова  /майка на Петър/, Ивана Ангова и Ваня Десподова от 10 б клас

7

Ивана и Ваня от 10 б клас разказаха на учениците от 8 б клас за трудностите, които са изпитали първата година при интензивното овладяване на немски език, методите и техниките, които са използвали, за да бъдат успешни ученици,5

Учениците от 8 б клас  чуха за инициативи на групата по немски език през първата фаза на проекта миналата учебна година, както и за много други дейности  в гимназията, които издигат авторитета и престижа й в града.

 

6

Коледното настроение бе подсилено от презентацията: „Как се празнува Коледа в Германия“ (Източник: Уикипедия)

1a

Учениците от осми клас прочетоха текстове на немски език и демонстрираха добрите си умения за четене.

9

Бисер от 8 б клас отново помогна за техническата реализация на проекта, за което му благодарим.

2

Инициативата „Ученици разказват на ученици“ ще продължи и в следващите наши срещи с родители и работа по проекта „Твоят час“.

1

 

Връзка между проект „Твоят час“ и часовете по немски език в 8 б клас

Dezember 7, 2017

Работата по проект в час по немски език с учебник Exakt für dich, ниво А2, на 06.12.2017 г., изисква учениците да представят своето училище. Петър, Ванеса и Димитрина от 8 б клас избират изпробваната вече по проект „Твоят час“ форма на презентация. Те са направили с помощта на приложението PicCollage колаж от снимки на тема „Моето училище“, „Моят свят“ и са ги качили в web 2.0 приложението TRICIDER. С помощта на тези колажи те представят пред съучениците си своите проекти. Голяма благодарност дължим на Бисер от 8 б клас, който помогна за техническото представяне на презентациите.