Archive for Oktober 2017

Работа по проект в час по немски език с 8 б клас

Oktober 25, 2017

На 25.10.2017 г., в 16.20 ч., директор Марин Митов и зам.директор Светлана Солачка бяха на посещение в часа по немски език на 8 б клас. Главен учител по немски език Румяна Войнова имаше за цел да насочи вниманието на учениците към работата по проект, за която дейност те ще получат до края на първия учебен срок  две оценки съгласно Наредба 11 от 01.09.2016 г., чл.13, ал.4.

Работейки в три групи с имена „Arbeit“/работа/, „Disziplin“/дисциплина/, „Ordnung“/ред/ учениците откриха ключови думи в три текста за „Училището-мечта“, а след това подредиха ключовите думи в асоциограма на дъската. Идеалният вариант би бил: Трите групи да работят в три отделни помещения, да направят табло с резултатите от своята работа или мултимедийна презентация, а след това всяка група да покани останалите групи за оценяване на постигнатото. Колко приятна би била такава дейност би могло да се разбере едва тогава, когато самоконтролът и самодисциплината дадат възможност за провеждането й.  Използвана бе техниката за учене „Оцеляване с всички средства“ (говорене в часа само на немски език) и подаване сигнали към учителя  „Ich verstehe“/Аз разбирам/,  „Ich verstehe nicht“ /Аз не разбирам/, „Това е удоволствие“(Das macht Spaß), „Това е трудно“(Das ist schwer).

За техническото реализиране на часа голяма помощ оказа Бисер от 8 б клас, който е част от групата „Към успех с немски език“ по проект „Твоят час“. Той  прояви експертните си възможности още по време на заниманието по проекта в понеделник.

В своето ученическо портфолио всеки ще включи неща, които би искал да покаже на други – писмени работи, рисунки, аудио и видео записи по темата на проекта „Моето училище“. Опора в работата ще бъдат ключовите думи – основа за устно или писмено представяне на крайния продукт.

Учениците от  8 б клас показаха  умения за работа по двойки,  използваха  техниката за учене „Откриване  и маркиране на ключова дума в изречение и текст. По пътя към създаване на умения за работа по проект учениците използваха и други техники:  „Прелитащо четене“, „Селективно четене“, „Асоциограма“.

Планът за работа по проект включва изработване на ученическо портфолио:

  1. Съчинение на тема „Моето училище-мечта“ /текст, снимки, рисунки, записи/
  2. Проучване сградата на гимназията /текст, снимки, рисунки и др./
  3. Любими и не любими предмети за мен и моите съученици
  4. Моите съученици
  5. Дейности в учебните часове и в училище

Румяна Войнова: „По време на обучението ми в Гьоте Институт София /юни 2016 г./ на нас учителите по немски бе зададен въпрос: „Имате ли си ритуал, с който започвате своите часове?“

Ритуал? Това може да е ключово изречение за начало и край на моите часове по немски.

Например изреченията: Ако ти не искаш да учиш, никой не може да ти помогне. Ако ти искаш да учиш, никой не може да те спре.“

Werbeanzeigen

Семинар с учителите по чужди езици от Благоевградска област

Oktober 20, 2017

На 20.10.2017 г., от 14 часа в АУБ се проведе семинар с учителите по чужди езици от Благоевградска област.

Госпожа Любка Стоименова, експерт ЧЕМЕ в РУО на МОН Благоевград представи новости, касаещи учебните програми за разширено изучаване на чужди езици, както и успехите на учениците от областта в различните състезания и олимпиади през изминалата учебна година. Очаква се активно участие на учители и ученици и в инициативите през настоящата учебна година, една от които е празникът на чуждите езици на 9 май 2018 г. Очакванията са  информационните технологии да навлязат значително в работата на учителите по чужд език, а комуникативните умения да бъдат приоритет, като на учениците се дава най-добрата възможност за развитие на говорните си умения. Темите, по които РУО на МОН ще проведе инспектиране през учебната година са свързани с прилагане на новите учебни програми, изпълнението на Наредба 11 за оценяване и уменията на учителите да развиват диалогичната реч на учениците си в обучението по чужд език.

Господин Новоселски от отдел „Прием на студенти“ презентира специалностите, които предлага АУБ, включително и една новост – студентите сами да избират курсовете, които да посещават, като така формират нова специалност в университета.

Като комплимент за присъствието си всеки учител получи от АУБ папка с рекламни материали за АУБ, а желаещите да посетят кампуса имаха тази възможност.

4.jpg

От НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград на съвещанието с учителите по чужди езици присъстваха главен учител по немски език Румяна Войнова и  Вергиния Данаилова, учител по английски език. На 26.10.2017 г., от 18 часа, те ще презентират обобщено новостите в чуждоезиковото обучение пред методическото обединение „Чужди езици“ в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград.