Archive for Mai 2017

Публична изява на групата по немски език „Образът на другите“ по проект „Твоят час“

Mai 18, 2017

Днес, 18 май 2017 г., се състоя публичната изява на учениците от групата по интереси с немски език „Образът на другите“ по проект „Твоят час“, с ръководител  Румяна Войнова, главен учител по немски език.

Една мозайка от германо-българска култура и вкус, която успя да активира  всички сетива на участници и гости към културата и вкуса на немско говорещите страни:

  • Музика и картина /Йозеф Щраус – валс, написан специално за България/
  • Снимки от всички наши занимания по проекта
  • Вкус: типично българско ястие и нещо, произведено в немско-говореща страна

Сравнителното странознание в областта на традиционни храни от германската, австрийска и швейцарска кухня по време на занятията от проекта бе повишило  мотивацията за изучаване на немски език, споделиха родители и ученици.

Директорът Марин Митов поздрави групата по немски език „Образът на другите“ за активната работа през годината и ефективно изпълнените задачи по проекта „Твоят час“.

Гости на публичната изява бяха директорът Марин Митов, главен учител Илонка Белева, учителката по биология Цв. Габерова, учителката по български език Албена Атанасова, родители /Ангова, Десподова, Хаджийска/

Педагогическият съветник Капка Калибацева специално поздрави участниците в групата по немски.

В съзвучие с темата на публичната изява е и поздравът на Велислава Стоицова, който тя изпраща от Дрезден до всички свои приятели от групата по немски език „Образът на другите“ по проекта „Твоят час“

По проект „Твоят час“ изследваме традиционни ястия в Германия, Австрия и Швейцария

Mai 9, 2017

Днес наш гост по проект „Твоят час“ бе майката на Божидара – госпожа Весела Шкодрева.

Тя активно се включи в темата на заниманието „Традиционни германски специалитети“ и

обеща изненада за публичната изява на групата по немски език „Образът на другите“ на 18 май 2017 г.

Презентацията на Радослав Ципов и Ерика Димитрова от 9 б клас разшири темата с

поглед към традиционните специалитети в Швейцария и Австрия. Изненада за публичната изява на 18 май

този път обеща ръководителката на групата – главен учител по немски език Румяна Войнова.

 

 

9 а клас, които изучават немски като втори чужд език, се чувстват сигурни в произношението на немски при

презентиране на приятелствата на немски, които се родиха чрез проекта и за които ще разкажат на

публичната изява.

Открит урок по испански език на Калинка Йорданова, председател на методическо обединение „Чужди езици“

Mai 4, 2017

Днес, 04.05.2017 г. , пред свои колеги от методическото обединение „Чужди езици“ в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ Благоевград учителката по испански език Калинка Йорданова /председател на методическото обединение/ изнесе открит урок. Пристъства директорът на гимназията Марин Митов, заедно с който учителите обсъдиха след часа урока на госпожа Йорданова.

Румяна Войнова /главен учител по немски език/: „Бях удивена от свободната комуникация между учител и ученици на испански език по време на часа. Да не забравяме, че учениците учат испански от 15.09.2016 г., а вече умеят да разбират и говорят на испански на едно доста високо ниво В1. Бих се поучила от прегледния план на урока, който за улеснение на учениците бе създаден на дъската, и особено от насоките да се овладява езика като система, като се използват „маркери за разпознаване на граматични явления“.

Моят любим спортист от Австрия

Mai 2, 2017

Днес, 2 май 2017 г., по проект „Твоят час“ нашата тема бе: „Моят любим спортист от Австрия“.

Оказа се, че проведеното през зимата /2007 г./ световно първенство в Банско е било повод за избор на любим спортист на мнозина. Беше приятно да се види снимка на Алесандро Хемерле /роден 1993 г./от Австрия на фона на надписи „Сноуборд – световна купа – Банско“ и да се чуят хубавите думи, които той казва за българския курорт, макар че негово любимо място  си остава родният Монтафон, където всяка година организират Световна купа. Как той приема спринт-кроса като дисциплина в сноуборда и в програмата на Световната купа? „Спортът трябва да прогресира и това е някаква стъпка“, е мнението на Хемерле.

Запознахме се с Автобиографията на Херман Майер „Състезанието на моя живот“. Този австрийски ски-състезател  и автор на книгата, роден през 1972 г., получил прозвището „Херминатора“ заради силния си характер и „почти пълната свръхчовешка роботизация“, бе повод за равносметка за нашия личен принос в учебния процес.