Archive for Oktober 2016

Кои са нашите партньори от Чехия по проекта „Образът на другите“ на Гьоте Институт?

Oktober 18, 2016

logo   eu-logobudova

Това е училището на нашите проектни партньори от Чехия – гимназия  Velke Mezirici, в град Velke Mezirici. www.gvm.cz1

Днес научихме повече за нашите партньори от техните писма, но очакваме да съберем интересна информация за училището и града им. Госпожа Войнова раздаде на всеки писмото от връстника му  от  Чехия и за спомен от проекта – по една значка.

2

Гимназията на нашите партньори по проекта бе безпорно една от атракциите, затова мнозина поискаха да си направят снимка за спомен, с пожелание някога да посетят тази величествена сграда и своите приятели от Чехия.

3

Благодарим на Гьоте Институт във Варшава за предоставените постери по проекта, които придадоха специална атмосфера на срещата на всички нас – които с помощта на поекта „Твоят час“ ще придобиваме и развиваме интеркултурните си умения, в приятелство с учениците от Чехия.

1a

И облечени в атмосферата на постерите „Образът на другите“ се пренасяме към интернет връзката, която компютърът в учебния кабинет ни дава със сайта на нашите партньори от Чехия. Интересно е да разгледаме също статиите за началото на нашия проект.

1

3

Проект „Твоят час“ започва работа на 18 октомври 2016 г!

Oktober 12, 2016

eu-logologo

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ –

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

„Образът на другите“ е международен проект на Гьоте Институт за размяна на електронни писма за начинаещи в изучаването на немски език. Целта е да мотивира изучаващите немски език да пишат писма на чуждия език още след първите часове по немски език. „Образът на другите“ дава възможност на учениците да разказват и да задават въпроси, да си създадат представа за техни връстници в други държави, които също изучават немски като чужд език -да опознаят чрез писмата друга култура и същевременно да осъзнаят кои са те самите. Възможна е онлайн-среща с учениците-партньори по проекта.deine-stunde2

Специфични изисквания – 1. Желание за комуникация с връсници от друга държава, изучаващи немски като чужд език 2. Притежаване на електронна поща 3. Предимство е – притежаване интернет връзка и техническа възможност у дома 4. Разрешение на родителите за участие в проекта и използване на снимки по проекта за рекламиране на дейността по проекта

deine-stunde1

През учебната 2016 – 2017 година учениците от 9 клас, които изучават немски като втори чужд език, ще работят с ученици от Чехия. Ще се събираме в гимназията в понеделник, в 12.30 часа, и във вторник, в 12.30 часа, ще прочитаме писмата на немски език от Чехия и ще подготвяме нашите отговори. Ще търсим в интернет материал за града, региона и държавата ни. Ще подготвяме рекламни материали за нашия роден край и ще очароваме в писмата си нашите партньори от Чехия с красотите на нашата родина. Ще работим по темите от „Готварската книга с рецепти“ на проекта на Гьоте Институт: Аз мога да се представя, моето хоби, моята стая и жилище, моят любим предмет в училище, моите приятели и т.н.

Наши партньори от Чехия са учениците от  Гимназия  Velke Mezirici, с учител по немски език госпожа  Marcela  Pospisil. Проектът е регистриран под номер 44 А

Ще използваме страницата на проекта

както и страницата на авторите на проекта.

Ще съчиняваме писма с помощта на финландския електронен журнал

Ще работим заедно с родителите на учениците, като в пет часа те ще бъдат наши гости.

Вече поканихме госпожа Весела Шкодрева /майка на Божидара/ да разкаже за своя опит в интеркултурното общуване на своято работно място.

Ще се срещнем с успешни в своята професия личности, ще потърсим връзка с  германски, авсрийски или швейцарски фирми в България.

Ще акцентуваме върху съвместни инициативи с  връстници в България и чужбина – вечери на немския език в Американския университет в България, езикови състезания с други училища в града, участие в  инициативи на Гьоте Институт и Посолството на Германия в България,  гостуване на германски предприятия в България.