Archive for März 2015

Уебинар за учители по немски език, 26.03.2015

März 26, 2015

РАЗВИВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ НА ЕТАПА В1 – В2

С УЧЕБНАТА СИСТЕМА  PRIMA

Лектор: Димитрина Гергова, главен експерт по чужди езици ЦКОКУО

Снимка1805

Принципи на комуникативния подход

В комуникативния подход учебната среда трябва да създава разнообразни условия за учене.

Да изучаваме функциите на немския език за постигане на определени комуникативни способности.

Да формираме умения, разбиране и отношение към немския език.

Обучението се осъществява, като учениците се намират в режим на сътрудничество помежду си.

На учениците се дава възможност да открият себе си и сами да конструират необходимите им езикови знания, интелектуални и емоционални отношения и умения за комуникативни езикови дейности.

Според принципите на когнитивната теория за ученето  учебните задачи се основават на активизиране на когнитивните процеси, на откриване на системните езикови правила и тяхното прилагане за постигане на комуникативни цели.

Ученето представлява свързване на нови събития с вече съществуващи понятия. Тази възможност за свързване обяснява усвояването на нови знания, психологическото организиране на знанията в йерархична структура, както и забравянето.

В кратковременната памет може да се задържи всякаква информация в рамките на т.нар. магически седем, плюс минус две единици. В дългосрочната памет информацията се съхранява само, ако е свързана с други налични вече знания.

Комуникативната учебна задача насочва вниманието към значението, а не към формата. Съществува като отделно комуникативно събитие. Представлява дейности, които се изпълняват в ежедневието. Съдържа елемент на активиране на умения за дейности и елемент на репетиране на умения за дейности. Фокусирана върху процеса, а не върху продукта. Целенасочени дейности, които развиват комуникативни умения. Дейностите и задачите: такива, каквито учениците изпълняват в реалния живот, или такива, каквито имат педагогическа цел, специфична за урока. Трудността на една задача зависи от предишния опит на ученика, сложността на задачата, езика /необходим за изпълнение на задачата/, степента на наличната подкрепа /указания, въвеждане в ситуацията, помощни думи и изрази/.

Учебните задачи съдържат план за дейностите на учениците, фокусират се върху разбираема информация и договаряне на значение, включват реална езикова употреба, ангажират познавателните умения на ученика, имат целенасочен комуникативен процес

„Обучение чрез сътрудничество“

В комуникативния подход учебната среда трябва да създава разнообразни условия за учене, сред които всеки обучаван може да открие и използва  своя добра възможност за научаване. Приложението на педагогическия метод „обучение чрез сътрудничество“ променя социалните роли в класната стая. Учителят не се намира в доминиращо положение, а е съветник, който напътства и помага на обучавания. Знанията се откриват, преобразуват и разширяват от самите ученици. Методът създава социална среда, подходяща за развитие на речевото поведение на изучавания немски език.

Класификация на учебните задачи въз основа на познавателните процеси /според Уилис и Уилис/

Задачи с изброяване, задачи за подреждане и сортиране, задачи за съчетаване, задачи за сравняване, задачи за решаване на проблем, задачи за споделяне на личния опит, задачи за проекти и творчески дейности.

Учебните задачи за развиване на комуникативните умения  предлагат различни учебни дейности, които целят развитие на рецептивните и продуктивни речеви умения; ролеви игри; творчески упражнения за говорене и писане;  диалози за упражняване на определени езикови функции; отворени диалози

Езикови дейности в комуникативните задачи: изразяване на лични мнения, вкусове, емоции и настроения; даване на информация; правене на предложения; даване на съвети

Граматика и лексика

Целта е ученикът да не упражнява  изолирани граматични форми и лексика, а да ги използва за различни функционални цели.

От гледна точка на ученика преимуществата на функционалния подход се състоят във възможността за генерализация на наученото в практически ситуации.

Вниманието на ученика се привлича от комуникативната ценност на това, което учи, а не просто от формалните аспекти.

Учебните задачи предлагат различни възможности за реализация и за стимулиране на индивидуалната способност за учене на всеки ученик независимо от нивото на неговите постижения.

Поставянето на задачите е отворено, за да позволява собствен път и начин на учене.

При изпълнението на задачите e възможно индивидуализиране според темпото на учене на отделните ученици.

Учебните задачи целят развиване на компетентностите, в което се включват не само комуникативните умения и езиковите средства, но и методическите и интеркултурните компетентности.

Във Виена заедно с Институт Австрия

März 26, 2015

Снимка1799

Сузи Харт Ман от   Österreich Institut представя най-новите учебни материали на  Институт Австрия за обучението по немски и разказва за две събития, важни за Австрия през 2015: Юбилеят 150 години Wiener Ringstraße:  http://www.wien.info/de/sightseeing/ringstrasse2015  

и  Songcontest. включително идеи за часовете по немски език.

https://www.oesterreichinstitut.at/lernmaterialien/oesterreich-spiegel/

http://sprachportal.integrationsfonds.at/

http://ringview.vienna.info/en/urania

Иновативно събитие в НХГ , посветено на 135 годишнината на гимназията

März 6, 2015

DaFWEBKON-Logo-2017

Снимка1730

По повод 135 годишнината на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“  получихме  покана за  безплатно участие на учители в иновативна инициатива  – един  проект на преподаватели по немски език от Австрия, Франция и Белгия.

4.DAFWEBKON 002

Това е Четвъртата  международна онлайн-конференция за учители по немски език от цял свят, а главен учител Румяна Войнова е един от участниците в австрийския проект, който се състои от ежеседмични видео-срещи на преподаватели по немски език и онлайн-обучение.

Снимка1736

 

На 6 март, 17 часа, в учителската стая на НХГ, учители по различни предмети станаха съпричасни на откриването на видеоконференцията, като специални гости от  „най-иновативно място в България“, както ласкаво нарича Благоевград една от инициаторките на проекта –  госпожа Ангелика Гютъл-Щтралхофер, Австрия.

DAFWEBKON

Чрез превод от немски на български госпожа Войнова доближи до своите колеги идеята за иновативна  приложимост и в други предметни области на положителните аспекти при такива професионални  обучителни видео-срещи.

Подробности за цялата програма на тридневната конференция /30 работни часа/ има тук:

https://fremdsprachen2010.wordpress.com/

Участници в онлайн-конференцията се представят:

http://padlet.com/agblogging/dafwebkon2015

Снимка1731Какво бе най-забележителното в първия ден на конференцията?

https://game.classcraft.com/

Учебната ролева игра за ученици Classcraft, представена от Даниел Юргелайт, Германия от 22.30 до 23 часа. Как функционира тази игра, какви роли могат да приемат учениците, как протича обучението в Classcraft , какъв социален опит се придобива и как се отразява на климата в класа, на отделните ученици и на успеха. Какъв е принципът на Gamification.1 005

При непълна домашна работа се отнемат 20 точки, при невключване в работа по време на час се отнемат 15 точки, при закъснение – се отнемат 10 точки, който пречи на другите – остава без още 5 точки. С определен опит можеш да се притечеш на помощ на съученик и да поемеш ударите от отнемането на точки.

Конференцията показа също какви са актуалните развития в областта на езиковите игри и особено на двата гиганта Дойче Веле и Гьоте Институт.  Дойче Веле работи по една сериозна игра на тема „Немски език и икономика“, която ще се появи  в края на годината. Гьоте Институт показа наред с двете вече налични сериозни игри  „Das Gemeinnis der Himmelsscheibe“(A2) и „Ein rätselhafter Auftrag“ (Немски за професията B1/B2) също и ново предложение за начинаещи  „Lern Deutsch – Die Stadt der Wörter“, което е на пазара от ноември  2014 и вече има над  10.000 регистрирани играчи.

Гьоте Институт

Конференцията  DaFWebKon предложи преглед на различни категории в областта на„Game based Learning“:

Учебни игри: Инструменти като  www.learningapps.org  и други, с които учителят сам може да подготви упражнения или  „offline“ граматическата игра с карти „Averno“ , чиято фаза на тестване току-що е приключила.

Сериозни игри: Един финландски ученик показа например  live, как той играе Minecraft и при това говори немски и учи, а след това бяха показани други комерсиални игри/приложения, които също са намерили приложение в езиковото обучение

Геймификация/Игровизация: Classcraft и Classdojo, учебни платформи, които работят с игрови елементи, бяха представени от учители, които ги използват актуално. Австралийска учителка показа международно състезание по лексика, при  което „скучното“ зубрене на думи  изведнъж става „адски готино“  (Education Perfect). Показано бе приложежнието на  3D-светове в обучението, чрез проекта  „Une autre Monde“, който  2014 е получил награда  Medea.

 

Големите групи в чуждоезиковото обучение – презентация на Малик Ндау от Сенегал

März 3, 2015

Снимка1721

Какво правят учителите в Сенегал при обучение в големи класове – 60 ученици? Как могат да бъдат дейностно ориентирани в обучението по немски? Какви са рамковите условия за преподаване? Какви стратегии за успешно учене трябва да развият? Как съпровождащият учител/мултипликатор може да интегрира аспекти от дейностно ориентираното обучение в следдипломната квалификация в една страна, където фронталното обучение е заемало до сега голямо място. В първата част на презентацията бе представено състоянието на обучението по немски език в Сенегал с факти, във втората част – възможността за дейностно ориентирано обучение в големи учебни групи с практически примери в реални ситуации. Мамаду – колега по немски език също от Сенегал също се включи активно с примери от действителността – учебници, мотивация на учениците. Опитът на Малик като мултипликатор за 190 учители по немски език в Сенегал също бе полезен за нас, участващите в австрийския проект, с ръководител Ангелика  Гютъл- Щтралхофер.

Снимка1722

Malik Ndao, Senegal: Учител по немски език в гимназия от  1995. Преподавател на хонорар в Гьоте Институт в Dakar. Ръководител за  Blended Learning. Мултипликатор за немски като чужд език. Председател на Дружеството на учителите по немски език в Сенегал. Експерт по немски за обучение в големи групи. /150 хиляди ученици в Сенегал учат немски език/.

Снимка1724