Archive for November 2013

„ПРИЯТЕЛИ И ЕЖЕДНЕВНИ ДЕЙНОСТИ” ПОПРАВКА НА ТЕСТ ПО НЕТРАДИЦИОНЕН НАЧИН – ОТКРИТ УРОК ПО НЕМСКИ ЕЗИК

November 18, 2013

 

 

Интерактивната двигателна игра се базира на 26 карти, на които учителят е написал изречения от теста. Чрез езиково или физическо действие всеки ученик изпълнява написаното в своята карта, като следи внимателно активността на своите съученици, за да намери правилно момента на своето включване. Учениците развиват умения за използване на важното от теста чрез симулиране на житейски дейности, умения за заостряне на вниманието върху компоненти, които да им помогнат да открият своя момент на включване в интерактивния спектакъл на класа, умения за адекватно движение в учебното помещение, умения за смислово използване на жест, мимика и пантомима.

18.11.13

Подреждаме масите за групова работа и сме в очакване на нашия гост –  господин Марин Митов, директор на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“.

Gruppenarbeit

Всяка група представя едно лице, като го описва с прилагателни имена и дневния му режим.

1 Акцентът в часа по немски пада  върху особено важно социално  умение  – работа с партньори, избрани на случаен принцип в група, предлагане и искане на помощ най-напред в групата, а с след това от учителя. Учителят е в ролята на модератор,  медиатор и фасилитатор. Той управлява, ръководи, насочва, регулира, подкрепя, подпомага, обезпечава успешната групова комуникация и взаимодействие в клас.

Семинар на Гьоте Институт в Благоевград

November 7, 2013

RumiДомакин на семинара е Езикова гимназия „Л. Стоянов“ – Благоевград.  Уъркшопът за учители по немски като чужд първи и втори език е на тема „Филми в обучението по немски“.  Госпожа Мая Швебле (Сдружение „Фридрих Шилер“)ни води от рекламни клипове през телевизионни серии до игрални филми, които с успех могат да се използват в обучението от ниво А2.

Almanya – Willkommen In Deutschland 

Türkisch für Anfänger

L.Mavrodieva

Госпожа Любов Мавродиева (Гьоте-Институт)представи актуални проекти на Гьоте Институт и полезни интернет страници  на института с учебен материал за ученици и поддържаща квалификация за учители.

1

Заедно с госпожа Любка Стоименова, старши експерт в РИО, коментираме проекта за нови учебни програми по немски език.

EG

8 клас с интензивно изучаване на немски език и преподавателката им  госпожа Галина Адамова любезно ни канят да видим  как те на практика тренират предлози с винителен и дателен падеж.

G.Adamova,V.Kazarska

Един приятен и ползотворен ден.

Zertifikat