Archive for August 2013

Обучение за главни учители в Кюстендил по проект „Квалификация на педагогическите специалисти“

August 19, 2013

Projekt,KjustendilProjekt

ПЪРВИ ДЕН – 19 АВГУСТ 2013

гл.учители,Кюстендил

През 1998 година по време на квалификационен курс в Мюнхен за пръв път чух за учителско портфолио. /Колегите от други държави говорехе за точки, с които се съизмерваха/. Петнадесет години по-късно аз, заедно с още 18 главни учители разбирам каква е философията и структурата на инструмента, който  публично представя социалния статус на учителя

проф. А.Петров

В  Кюстендил  наш обучител е проф. д-р  Ангел Петров от СУ „Климент Охридски“ .

В учебното помагало са посочени примери за електронно учителско портфолио в:

Училище в Балчик

Училище в Стражица

Пример за електронно портфолио на учител  

Не само ако учителят реши да участва в конкурс „Учител на годината“ , му е необходимо да представи себе си и своята преподавателска дейност в най-добра светлина чрез  своето портфолио.

Пример за портфолио на училище:

ОУ „Христо Ботев“, с. Оризово, община Братя Даскалови 

Сливенска професионална гимназия – училищно портфолио

ВТОРИ ДЕН – 20 АВГУСТ 2013

Владимира Ангелова

Гл. асистент Владимира Ангелова от ПУ „Паисий Хилендарски“ показва пример за ученическо портфолио.

Създаване на ученическо портфолио е трудна, продължителна и необичайна все още дейност както за учителя, така и за ученика. Препоръките – да не се изисква по няколко предмета в едно и също време от учениците. По-разумно би било да се обсъди между учителите възможност за график по предмети, тематични области и направления.

Примери за ученическо портфолио

ТРЕТИ ДЕН – 21 АВГУСТ 2013 ГОДИНА

Темата „Ефективната родителска среща“  е повод за дискусия, размисли и изводи: Дали само безалкохолно и дребни сладки биха приближили родителската среща до ефективността? До колко протокол от родителска среща /като официален документ, документиращ пред социалните служби родителско нехайство/ би подтикнал  родители към повече отговорност?

Полезна е срещата ни с доц. Росица Пенкова – директор на Департамента за информация иусъвършенстване на учители в София и ръководител на проекта, по който се обучаваме.

доцент Пенкова

Съвременни форми за взаимодействие между училищната и семейната среда:

– Ангелика Гютъл /педагот и проектен ръководител от Виена/ предоставя електронна платформа за родителски срещи в класа на дъщеря си

– добра идея е интерактивният сайт на училището или сайт на класа

– виртуални контакти на учители, родители и ученици чрез чат, скайп

– специализиран форум за родители на сайта на училището /за обсъждане на проблеми и обратна връзка /

– родителска група във фейсбук или група на училището /паралелка и учители/ във фейсбук

– интернетстраница или блог на паралелката и класния ръководител или преподавател, където

  • родителите могат да четат статии от педагогически източници
  • може да се види учебното съдържание по отделни учебни дисциплини
  • има информация за кръжоци, театър, концерт
  • снимков и видеоматериал, чрез който родителите се запознават със съучениците на детето си и изявите на класа
  • анкета с въпроси към родителите, която всеки може да попълни онлайн

Кен Робинсън говори за училищата

ЧЕТВЪРТИ ДЕН – 22 АВГУСТ 2013

Лидерската роля на учителя за промяна и развитие на съвременната образователна институция

Световните квалификационни практики, като тези на учителите по немски език в Европа, които аз познавам, също биха могли да бъдат част от ученето през целия живот:

Групата „Немски като чужд език“ на Ангелика Гютъл от Виена и Илпо Халонен от Финландия 

Социална мрежа на европейски учители по чужди езици

Мрежа на учителите новатори

Европейска мрежа на преподавателите по история

мониторинг

Функции на главния учител – рефлексия

Функции на гл.учител

ДЕН ПЕТИ – 23 АВГУСТ 2013

Критерии за оценка на учителите- рефлексия

Рефлексия-оценка на учителите

23.08.13

Много благодаря за снимката на госпожа Елена Лалева.

23.08.Кюстендил

Удостоверение за обучение по проект „Квалификация на педагогическите кадри“

Kjustendil