Archive for Mai 2012

Ученици от НХГ и ЕГ участват заедно в прототипен час по немски език, част от първата международна онлайн-конференция на учители по немски език

Mai 7, 2012

Вторият ден на конференцията започва точно в 14 часа. Организаторките Ангелика Гютъл Щтралхофер (Виена, Австрия),  Надя Блуст (Франция) и  Хайке Филп (Брюксел, Белгия) представят програмата за деня.

Михаел Гориани (Базел) представя дидактическите измерения на диференцираното обучение чрез новите онлайн-помещения. В практическата част от прототипния онлайн час по немски като чужд език се включват ученици от НХГ и ЕГ.

Участниците от България се представят с коментари под профила на Румяна Войнова в блога на Михаел Гориани, специално подготвен за конференцията.

Всички участници в прототипния онлайн час по немски език с интерес общуват с връстниците си от Естония и Германия в чата на онлайн помещението.

Най-активен по темата „Мобилният телефон в училище“ е Калоян Китанов от ЕГ „Академик Людмил Стоянов“.

Кулминация на конференцията са дискусиите. Участниците днес са Мариане Хеп, Международно дружество на учителите по немски (IDV), Martin Herold, Deutsche Auslandsgesellschaft e.V., Angelika Guettl-Strahlhofer, DaF-Community, Susanne Hartmann, Österreich Institut, Nadja Blust, Deutsch Online.

Огромно разнообразие от иновативни теми. Препълнени онлайн-помещения. Педагози от всички континенти.

Конференцията завършва с танци в Second Life , на острова supremacy- една квалификационна цел за всеки добър учител по немски език. Хайке Филп вече  е водила  DaF-Community в „Берлин на двадесетте години“ в Second Life – прекрасна възможност за обучение по странознание и история.

Начало на двудневната онлайн-конференция на учителите по немски език

Mai 6, 2012

Първа международна онлайн-конференция за учителите по немски език от цял свят. Конференцията започва по немски точно – в 13 часа българско време.

Организаторките – Ангелика, Хайке и Надя – са ми познати от ежеседмичните срещи във вторник – деня на DaF-Community.

Мариане Хеп /Пиза, Италия/ – председател на Международното дружество на учителите по немски език открива конференцията и пред9ставя дейността на дружеството.

Международната олимпиада по немски език е сред важните задачи на международното дружество.

Присъстващите сме от 18 държави. Паузите са като реалните паузи – за по едно кафе, за сладки приказки или уговорки за съвместна работа по време на втория ден от конференцията.

Аз не пропускам презентацията на Илпо Халонен.

От Илпо Халонен човек винаги може да научи нещо ново. Или да си припомни за великолепния му обучителния курс в Лапландия.

След 9 часа в интернет, към 22 часа вече имаме нужда от нова тема или нови методи. Ден на смеха – значи всеки може да изпрати снимка, която развеселява, линк или текст. Мнозина са готови веднага.  Рюдигер Рихард е първият презентатор от веригата печакча-вечер или игнайт-вечер. http://www.pecha-kucha.org/

Ангелика разказва за обществото на учителите по немски език, които се събират всеки вторник.

Хайке представя уебинарите със смешни снимки.

Изненада са песните – поздрав за любимата учителка по немски – Wise Guys Meine Deutschlehrerin.

Един дълъг работен ден е към своя край в 23 часа.

Първа двудневна онлайн конференция на учителите по немски език в света

Mai 3, 2012

Вход към конференцията:

http://lehnhardt-stiftung.org/gruppen-ohne-grenzen/live-onlinewebconference-raume/liveonline-konferenzraum-allgemein/

Конференцията ще бъде открита от Мариане Хеп, президент на Международното дружество на учителите по немски език: http://dafwebkon.mixxt.com/networks/events/show_event.58469

Регистрацията за участие в отделните инициативи може да се направи тук:

http://dafwebkon.mixxt.com/networks/events/index

DaFWEBKON Raum 2 zum Testen
https://lancelot.adobeconnect.com/_a875817169/dafwebkon2/

В понеделник конференцията продължава тук:
https://lancelot.adobeconnect.com/_a875817169/dafwebkon1/

Днес направихме проба – аз от компютъра в библиотеката на НХГ, а Ангелика от Австрия.

Благодаря на Ангелика и Михаел  и Таня за оказаната ми помощ.

Какво представлява прототипният час към онлайн-дидактическия модел

             „Групи без граници“

Идея

Груповата работа за диференцирано обучение и „Учене на базата на примера“ представляват и преди интернет-периода  основна съставна част на модерната дидактика, особено при дидактиката за преподаване на чужд език.

Live-Online помещенията правят възможно не само по съвсем нов начин да се образуват учебни групи в интернет (т.н. хоризонтално образуване на групи). Става възможно образуването на групи в класната стая по нов начин (т.н. вертикално образуване на групи)

Това означава, че учениците могат да останат да  седят на своето място и чрез техния компютър, лаптоп или мобилен телефон  от време на време  да сменят различни интернет-класни стаи. Там те се срещат с ученици с едни и същи интереси – или ако е необходимо с комплементарни /допълващи се/ интереси.  Например могат да се срещнат английски ученици, които учат немски, с немски ученици, които учат английски.

Също така учители в онлайн-класните стаи могат да работят заедно със специализирали се колеги в  комплементарно /допълващо се /общуване. Откриват се нови измерения за   „Teamteaching“ /обучение в екип/

Това се вижда и изживява конкретно в прототипния час на 7 май 2012 година, от 14 до 15 часа.

Протичане

60 минутният прототипен час на 7 май – 15 часа до 16 часа протича в три фази от по 20 минути:

Фаза 1: в конферентната лайф-онлайн-зала се разяснява темата „Училищен правилник и използването на мобилен телефон“. Това става с помощта на предварително качени училищни правилници. Присъстват освен участници в конференцията ученици от различни държави, които учат немски език, както и техните учители като „модератори“.

Фаза  2: участниците се преместват в различни помещения за групите, диференцирано според: „майчин език“ „слухови възможности“

Фаза 3: обратно в общата конферентна лайф-онлайн зала: обща спонтанна евалюация на участниците в конференцията и учениците. Модериращите учители/експерти разработват накрая една евалюация, която се предоставя на участниците в конференцията.

Tематика на прототипния-час 

Две направления на тематиката. Онлайн-дидактическата тема е: „Използването на лайф-онлайн за образуване на групи. Съдържателната тема е: „Мобилните телефони в училище – училищен правилник и реалност“

Релевантност /практическо значение/ в онлайн-дидактическо отношение 

Използването на лайф онлайн помещения /също и в класните стаи/ може да разкрие нови възможности:

  • за диференциране в групи според разширени и профилирани критерии не само заради специфична нужда и интереси, а и: културна основа, индивидуална зрялост и т.н.
  • за Teamteaching /обучение на екип/
  • за  „social learning“ /за придобиване на социални умения/

Това ще бъде от значение за постепенното въвеждане на Inklusive Bildung /затворено обучение/, и много скоро ще има ефект  при чуждоезиковото обучение , както и специалната педагогика и особено при талантливи ученици.

Значимост в тематично отношение:

Доказано е, че нараства използването на интернет  чрез мобилни телефони /смартфони/, и че чрез образователни Apps /приложения/ нараства измерението на учене и обучение чрез интерне.

Темата Използване на мобилен телефон в училище служи за това да онагледи  конкретно дидактическата тема. В този смисъл е с вторично значение. Но резултатите от тази тема могат да бъдат предмет на следващи лайф-онлайн семинари (Webinare).

http://lehnhardt-stiftung.org/gruppen-ohne-grenzen/2012/beschreibung-prototypstunde/#more-81
Благодаря на Михаел Гориани за разясненото значение и обширното описание на прототипния онлайн-час.
2012-24-mai-NHG-06
24 май 2012 г.- тържество в двора на гимназията