Archive for April 2012

ПЪРВА WEB-КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

April 25, 2012

На 6 и 7 май 2012 година ще се проведе първата уеб-конференция на немски език за учители по немски език от цял свят – 1. DAFWEBKON

Организатори:
brief-sponsoren-v5

Програма:
Конференция

Национална олимпиада по философия, Благоевград 21-22 април 2012

April 25, 2012

Националната олимпиада по философия е повод за осмисляне на междупредметните връзки на учителите по чужд език с учителите по философия в НХГ,
за да могат нашите ученици да имат сигурност в превода, например:

„Човекът е единственото живо същество, което усеща
собственото си битие като проблем, който трябва
да разреши и от който той не може да се избави“
Ерих Фром

„Трябва ли да наричаме справедлив камъка,
когато пада отгоре надолу и така върши, каквото трябва,
също както наричаме справедлив човека,
вършещ каквото трябва“.
Анселм Кентърбърийски

„Философията тържествува лесно над миналите
и бъдещите беди;
настоящите беди обаче тържествуват над нея“
Ларошфуко

Университетски център „Бачиново“, Югозападен университет „Неофит Рилски“