Archive for Oktober 2011

„Граматика без граматика“, Гьоте-институт София

Oktober 24, 2011

Programm 21.10.

Уъркшоп за учители по немски, които преподават на 14-15 годишни ученици, начинаещи в изучаването на немски език. Ръководител: госпожа Юдит Хертиг, преподавател към Централната служба за училища в чужбина – София.

Целта на уъркшопа е да предложи алтернативи на сухото преподаване на граматика и да покаже как може да се учат граматични структури без човек да се заплита в граматичните правила.

Какво взех от уъркшопа? – „Тичаща диктовка (с тетрадка върху главата)“, „Граматически воден пистолет“, „Любовни отношения в граматиката“, „Теория за дългосрочната памет“ /до 20 годишна възраст едно нещо трябва да се прочете 32 пъти, за да остава в дългосрочната памет/

– ПРОЕКТ „ЕДНО ГОЛЯМО КИНО: ДА БЪДЕШ МЪЖ, ДА БЪДЕШ ЖЕНА В ЕВРОПА ДНЕС“

Oktober 11, 2011

ПРИЯТЕН ПОЛЕТ И ПОЛЗОТВОРНА РАБОТА ПО ПРОЕКТА В ГЕРМАНИЯ!
Шест ученици от НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ ще работят от 19 до 26 октомври в Германия по проекта „Едно голямо кино: Да бъдеш мъж, да бъдеш жена днес в Европа”. Едно от условията за участие в проекта е изучаване на немски и английски език в училище.

В Международен дом Зонненберг, в планината Харц, учениците ще разширят своето положително разбиране за многообразието на възможните роли на половете и ще усъвършенстват уменията си за активен избор на медии, като потенциални автори в медии.


Лили, Петя, Славина, Асен, Дени и Моника представят по покана на класните ръководители проектния сценарий, своите очаквания от работата в Германия, събират идеи и въпроси, които да зададат на връстниците си от Великобритания, Германия и Хърватска.

Госпожа Албена Узунова и госпожа Меглена Велячка консултират учениците и за презентациите, в които трябва да представят своето училище, град и държава в Германия.

Тъй като в областта на немския език между НХГ и ПМГ съществуват дългогодишни приятелски взаимоотношения /викторини, състезания, конкурси/, учениците от НХГ споделят работата по проекта с връстниците си от ПМГ.

Директорите на двете елитни гимназии господин Марин Митов и госпожа Татяна Ядкова се срещнаха с родителите и учениците, пътуващи за Германия по проекта, за да изразят своята увереност, че те ще представят прекрасно България, Благоевград и гимназиите си и че ще завърнат с много знания, емоции и снимки, с които да ни направят съпричастни на преживяното.


Лек пък и успех, ученици!

Проект по програма „Младежта в действие“ – тук

НХГ и ПМГ – СЪВМЕСТНО УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ „МОЯТ РЕГИОН“

Oktober 11, 2011

22 СЕПТЕМВРИ – ПЪРВА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

Днес, 22 септември 2011 г., Румяна Войнова от НХГ и Таня Бикова от ПМГ взеха участие в международната видеоконференция по проекта „Моят регион“. Видеоконференцията премина под ръководството на координаторката на проекта – Лидия Йованович от Франция, със специалното участие на ръководителя на курса Електронна журналистика – юни 2011 във Финландия – Лудо Матусен. Участниците от Испания /Кармен и Сандра/, Холандия /Карла/, Румъния/Мария и Джина/, Естония/Раиво и колежката му по английски език/, България/Руми и Таня/, Франция/Лидия/, Словения /Матея/дадоха своите заявки за работа в електронния журнал по темите „Туризъм“, „Типични за района храни“ и „Фестивали“. Броят на групите, сроковете за представяне на учениците и датите за писане на първите статии трябва да се уточнят с мейл до 30 септември 2011.Карла от Холандия и Катя от Полша са инициаторки на проект по Коменски и започват подготовка за подготвителна визита в Холандия. Елица Илиева от НХГ и Таня Бикова от ПМГ са дали вече заявка за участие в подготовката на този проект.

14 ОКТОМВРИ – ВТОРА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯон“


Продължава работата по стартиралия през юни във Финландия проект „Моят регион“, свързан с публикуване на статии в електронния журнал. 19.30 часа българско време, във Франция е 18.30 часа , 17.30 в Тенерифе на Канарските острови в Испания.

На онлайн-срещата присъстват Руми от НХГ, Таня от ПМГ, Лидия от Франция/координатор/ и Кармен от Испания. Планират се задачи, уточняват се следващите стъпки: представяне в електронния журнал до края на октомври, участие във видеоконференция на учителите, първа видеоконференция за учениците. Какво се очаква от тях? Да представят себе си, своето училище, семейството си, предпочитаните си занимания, бъдещата си професия и да задават въпроси на учениците от Испания и Франция.
ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ:
11 ноември 2011, 19.30 часа – видеоконференция за учителите
14 ноември, 11 часа – видеоконференция с ученици от група 1
18 ноември, 13.30 часа – видеоконференция с ученици от група 2
21 ноември, 11 часа – видеоконференция с ученици от група 3
25 ноември, 13.30 часа – видеоконференция с ученици от група 4