Archive for Juni 2011

Обучителен курс в Лапландия, Финландия

Juni 20, 2011Електронна журналистика 2.0 – образователно сътрудничество използвайки уеб-базирани инструменти извън националните граници, „Среднощно слънце”
12 юни 2011 – 18 юни 2011Вечер на културите

В пленарната зала

Certificate_eJournalism


Презентация пред колегите в гимназията:

Предстои изграждане на проектните групи:

Презентация пред ученици. Предстои обучение за работа с електронен журнал.