Archive for September 2010

Работа по проект в малки групи в библиотеката на Гьоте-Институт

September 30, 2010

Посещението ни в библиотеката на Гьоте-институт е великолепно допълнение към обучението по немски език.

Бианка Рекенбайл, ръководител на отдел Информация и библиотека, ни запознава с дейността на Гьоте-институт чрез видеофилм „Омнибус на демокрацията“.

Ние активно избираме различни медии от лавиците и представяме огромното разнообразие чрез своя личен избор – Илина е предпочела DVD, Виолина и Катерина ни пускат различни CD с музика, Петя е подбрала списание по психология, Гергана – женското списание Бригите, Красимира – художествено произведение, а госпожа Войнова – аудиокнига /Даниел Келманн „Измерването на света“/.

Работим в три групи по викторината на тема „Странознание на Гермнаия“. Имаме право да ползваме справочна литература, а тук тя е в изобилие.

Не търсим победител от викторината, а си пожелаваме такива занимателни часове по немски език в училище.

С нови видео-откъси Бианка Рекенбайл ни подготвя за следващата задача: работа в две групи по проект.

С кои най-точни думи да се представи Берлин пред чужденци? Дали това е градът, който е обединил два свята и две култури? Или градът, който днес обединява светове и култури? Над това мислят Красимира, Петя и Виолина.

„Германия – страна на идеи“. С каква фраза да представим България пред чужденци? Над тази проектна задача работят Илина, Катерина и Гергана.

Вече сме в градската градина пред Народния театър „Иван Вазов“. Там можем да изживеем литературата като културен обмен в градска среда. Такава е идеята на проекта на Гьоте-институт България по повод Европейския ден на езиците 2010. „Отворената книга“ – подвижната, достъпна за всички библиотека в центъра на София, е наистина място за интеркултурен диалог, а книгата е в центъра на градското публично пространство. Идеята „Отворени кабинки за книги“ възниква в Германия. Отворената книга дава възможност за свободен обмен на литература по всяко време. Ние оставяме книга за историята на гимназията ни.