2.Kaндидатстване

Формуляр за кандидатстване – form_bg

Благодарим ви, че проявявате интерес да кандидатствате за знак „eTwinning училище“. Формулярът, който предстои да попълните, обхваща 6-те критерия за знак „eTwinning училище“, групирани в следните 4 области

  • eTwinning и неговият принос за обучителните практики, междупредметното обучение и проектната работа
  • eTwinning и неговият принос като активен и стратегически инструмент за професионалното развитие на учителите и училищните служители
  • eTwinning и неговият принос за стратегическото развитие на училището

За някои въпроси сте помолени да предоставите допълнителни доказателства в подкрепа на отговорите, които сте посочили. При други въпроси част от информацията е предварително попълнена от базата данни на eTwinning и можете да добавите допълнителна информация, ако е необходимо.

Забележка:

Не е нужно формулярът да бъде попълнен в рамките на една сесия – можете да го запазите като чернова. След като попълните формуляра, кликнете върху бутона за изпращане.

Преди да изпратите кандидатурата си, уверете се, че училищният директор или член на висшето ръководство е подписал декларацията за достоверност. Не можете да приключите процеса на кандидатстване без това.

Моля, обърнете внимание, че трябва да отговаряте на всички изисквания в раздел 1, за да можете да получите знак „eTwinning училище“.

След като предадете окончателно вашата кандидатура, ще получите незабавна обратна връзка за нейния статус. Ако е неуспешна, ще ви бъде предоставен отчет за областите, по които трябва да поработите, за постигането на успех. Имате време до 17.03.2018 да предадете повторно вашия формуляр, допълвайки с информация необходимите области. Както и преди, директорът на училището (или член на висшето ръководство) ще трябва да удостовери точността на подадената информация.

Списъкът с успешните eTwinning училища 2018 – 2019 ще бъде публикуван през април, 2018.

ГОРЕЩО ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА eTWINNING УЧИТЕЛИТЕ В УЧИЛИЩЕТО ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНАТ ДА ПОПЪЛВАТ ФОРМУЛЯРА, ДА СЕ СРЕЩНАТ С ДИРЕКТОРА И ДА ОБСЪДЯТ КАК ДА СЪБЕРАТ И ДА ПРЕДСТАВЯТ НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ.

form_bg

Електронна безопасност и eTwinning – тук

Better Internet for Kids – тук

Werbeanzeigen