Преподавателите ми в 91 НЕГ

91 гимназия с преподаване на немски език – София

Р.Войнова,1980
Когато прекрачих прага на гимназията, аз не знаех нито една немска дума. След 5 години бях асистентка на знамето на гимназията и обичах немския език и култура.

От Виолета Илиева, учителката ми в подготвителен клас на 91 НЕГ – София, научих първите думи на немски език и първите понятия по история на немски език.

Бригите Павлова /Deutsch B, понятия по биология на немски език/, Бакарджиева и Донкова /понятия по география и химия на немски език/
Мария Димчева/немски език-8 кл/,
Бауерзакс и Мартин/немски език-9 кл./,
Карин Стефанова /немски и немска литература-10,11кл. /,
Карин Меер и Волфганг Отто /химия на немски език/,
моята любима преподавателка Карола Фехнер и Сабине Отто/история на немски език/,
Хартмут Хербст /география на немски език/,
моят най-любим преподавател Карл-Хайнц Шьонвалд/ и Вернер Бандоли /биология на немски език/ .
Благодарност към преподавателките по превод Елена Ковачева и Катя Драгнева.

11 а.jpg

Пред 91 гимназия с преподаване на немски език, София, 1980 година

Първи ред, от ляво: Румен, Илиян, Правдомира, Антоанета, Иванка, Юлияна, Гергана, Валентина, Драгомир, Екатерина

Втори ред, от ляво: Ради, Иван, Румяна, Латинка, класен ръководител другарката Зарчева, Марин, Севделина, Мариана, Моника, Валя, Ани, Тодор, Ани, Милена, Емануела

Руми2 

1980 година, София