УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Обучение (2009-10)

КОМБИНИРАН КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС „ТЕСТВАНЕ И ИЗПИТВАНЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО НЕМСКИ ЕЗИК“ /Гьоте-Институт София/, 9.11.2009-19.03.2010

Blended-Learning-Kurs „Testen und Prüfen“ (Goethe-Institut Sofia)Цели на теста и видове тестове
Критерии за добър тест

Работа с Wiki
Тестове и учебни цели

Типология на тестовите задачи
Създаване на тестови задачи

„МНОГОЕЗИЧНОСТ В ЕВРОПА: КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗУЧАВАНЕТО НА НЕМСКИ КАТО СЛЕДВАЩ ЧУЖД ЕЗИК“ (26 март – 23 октомври 2010 година)- курсът се провежда от Гьоте-Институт съвместно с РИО на МОМН – Благоевград
Модул 1: Многоезичност при преподаването и изучаването на втори/трети език: основни принципи на преподаването и ученето /26 и 27 март 2010 година, Благоевград/

Модул 2: Планиране на учебния час: Моделът „Дидактически анализ“

Модул 3: Рецепция на текст в обучението по немски като следващ чужд език: видове упражнения, стратегии за разбиране, методи за икономизиране на учебния процес“, 28-29 май 2010 г.


Модул4: Създаване на текст в обучението по немски като втори/трети чужд език: от разбиране към развитие на говорни умения и писане – 11 и 12 юни 2010
.
.

3 – 10 ЮЛИ 2010 г., БАД ВИЛДБАД, ГЕРМАНИЯ: ОБУЧЕНИЕ В АКАДЕМИЯТА НА ФЕДЕРАЛНА ОБЛАСТ БАДЕН ВЮРТЕМБЕРГ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПЕРСОНАЛ
Какво научих от Керстин Клайн за управлението на проекти в училище?
Теории за проект

Was ist ein Projekt? Was ist kein Projekt?

Проект Не е проект
Тема Учениците сами определят темата Учителят определя темата и акцента на работа
Цели на работата Учениците самостоятелно определят проблем и цели Учителят поставя целите
Стъпки на работата Учениците самостоятелно определят стъпките за работа Учителят предписва работните стъпки
Материали/Информация Учениците сами си набавят материали и информация Учителят предоставя материал
Работни групи Хетерогенни групи, свободен избор на група според интересите Учителят определя групите
Роля на учителя Учителят е модератор, партньор за разговор, наблюдател Учителят дава задължителни препоръки
Роля на ученика Ученикът е самостоятелен, активно планиращ и действащ Ученикът има малък периметър на действие
Отношение към другите учебни предмети Повече предмети и евентуално повече преподаватели са включени Един учебен предмет

Какво е проект и какво не?

Как се реализира проект? – Модел от 4 стъпки
Тренинг по групи след избор на проектна тема чрез метода „Фуния“
Промяна на ролята на ученика и учителя
Съкровищницата бе пълна в края на обучението ни, а в кошчето за боклук нямаше нищо.


Първата ни обща снимка до замъка Еберщайн.


Обща снимка в края на обучението

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИЯТА НА АКАДЕМИЯТА
Модул 5: Преподаване и учене на лексика /10.09.2010/
Модул 6: Преподаване и учене на граматика /11.09.2010/


Модул 7: Наблюдение на учебен час /08.-09.10.2010/


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Модул 8: Практика /Планиране, провеждане, наблюдение на видиозаписите на уроците и анализ/

Планиране на открития урок, 21 октомври 2010 година

Открит урок на 22 октомври 2010 година

Благодаря на Вили за автентичната снимка „По време на открития урок“

Трети ден от работата ни

Данчо и Вили подготвят видео-уроците

Гледаме видеозаписа на урока на Румяна Войнова в НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“

Видеозапис – Урок по немски език с 9 клас /23 октомври 2010/

Момент от обучението в Гьоте-институт на 19 ноември

Момент от официалното връчване на сертификатите на 19 ноември 2010 година


Сертификат, връчен на Румяна Войнова на 19 ноември 2010 г., в Гьоте-институт


%d Bloggern gefällt das: