БЪДЕЩИ ПЛАНОВЕ

Втора ПКС

След втора професионална квалификационна степен /ПКС/ следва първа ПКС.

Интересувам се от темата: Училища на бъдещето

PASCH-Schulen